fredag 19. september 2008

Finanskrisen i USA, kort forklart

Den paagaaende finanskrisen i USA som i disse uker og dager utspiller seg med stadige, daglige overraskelser, har til syvende og sist en enkel hovedaarsak: For billig kreditt.

Hver gang markedene har hatt problemer har Bush-administrasjonen pöst paa med mer (skatteletter), billigere (rentesenkninger), lettere tilgjengelig (deregulering) kreditt, i forsök paa aa stimulere til investeringer og forbruk.

Det blir litt som av prinsipp bare aa svinge til höyre.

Eller som aa möte enhver hump i veien med aa presse enda mer paa gassen.

Resultatet: Den plutselige erkjennelsen av at markedet er oversvömmet med raatne laan - at folk, kort sagt, har laant over evne.

Ingen kommentarer: