fredag 30. oktober 2015

Politiske verv for MDG

Litt nytt om politiske verv:

* På møte i Vest-Agder fylkeskommune sin Valgnemnd ble jeg onsdag innstilt som representant for fylket i interesseforeningen Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) på vegne av MDG.
* På bystyremøtet i Kristiansand onsdag ble jeg valgt som varamedlem til både rådsforsamlingen til Cultiva (vara for SVs Melissa Jocelyn Lesamana) og eiermøtet til Agder Energi (3. vara), på vegne av MDG.
* Mandag denne uka ble jeg spurt om å sitte i valgkomiteen til Vest-Agder MDG. Det takket jeg ja til. Vi er tre medlemmer i komiteen, som nå er i gang med sitt arbeid.

PS: Følg min politiker-side på Facebook om du vil følge med på denslags.


mandag 19. oktober 2015

Avtalen mellom MDG, SV og AP i Oslo: Miljøtiltak og karbonfangst

Mange bra miljøtiltak i samarbeidsavtalen mellom MDG; SV og AP i Oslo - bilfritt sentrum, satsning på sykkelveier, kjøttfri dag i kommunale kantiner, Oslo kommune ut av investeringer i fossil energi, osv. Men jeg har ett ankepunkt: Karbonfangst på avfallsanlegget på Klemetsrud er ikke god miljøpolitikk.

Dette har riktignok også det avtroppende byrådet gått inn for. Men det er uansett et blindspor i klimasaken, som vil stjele oppmerksomhet og penger fra reelle klimaløsninger, slik karbonfangst har gjort de siste 20 årene i norsk sammenheng.

søndag 4. oktober 2015

Kampen om å bli USAs neste president: Clinton stuper, de seriøse republikanerne sliter

17. august var sist jeg skrev om den amerikanske nominasjonsprosessen, nå har det gått halvannen måned. Hva har skjedd siden sist?


På demokratisk side har Bernie Sanders fortsatt framgangen, med en foreløpig topp på nasjonale målinger på 27.7% (26. august). Sist jeg skrev hadde han for første gang ledet på en meningsmåling i New Hampshire. Siden 26. august har han ledet på snittet av målinger fra New Hampshire, for øyeblikket leder han med 9%, 41-32. I Iowa var det en periode helt likt mellom Sanders og Clinton (37-37), men etter det har Clinton igjen tatt ledelsen (for øyeblikket 39-34). Samtidig har også Joe Biden, som ennå ikke har gjort klart om han stiller eller ikke, gått frem på målingene, med en topp på 20,8% på nasjonale målinger i slutten av september. Resultatet er at Clinton får lavere oppslutning enn noensinne, med kun 41,4 % i skrivende stund.

Også på republikansk side har det skjedd ting. På nasjonale målinger er Trump fortsatt i tet, men han møter nå nye utfordrere. Trumps oppslutning toppet seg med hele 30,5%, mer enn noen annen kandidat har hatt, like over midten av september. De som kommer nærmest (se lang tidsserie under) er Chris Christie, som fikk 20% rundt juletider 2013, og nå helt nylig - Ben Carson, som like over midten av september fikk 20% oppslutning. Carsons oppslutning hadde da doblet seg på bare tre uker. Han har her og nå 17,3%, mot Trumps 22,8%. På tredjeplass på nasjonale målinger kommer nå Fiorina, med 11% (og en topp på 11,8%). Det de tre toppkandidatene for tiden har til felles, er at ingen av dem i grunn er politikere. Samlet har de nå støtte fra et flertall av republikanske velgere. Dette er en hovedtrend ved denne rundens republikanske nominasjonsprosess. Spørsmålet er om trenden holder seg helt frem til valgmøtene. De fleste forståsegpåere antar fortsatt at det ikke vil være tilfelle (siden det knapt har skjedd før).Prosessene er nå så åpne at det verken er utenkelig med Trump vs. Sanders (to populister, sies det, skjønt Sanders igrunn er bunn seriøs og ikke fortjener en slik merkelapp) eller med Clinton vs. Fiorina (to kvinner), ev. Clinton vs. Carson (isåfall ville republikanerne kunne gjøre en Obama). Jeb Bush, favoritten blant "de seriøse" på republikansk side, imponerer ikke med sine 8,3% og femteplass. En av de andre fremste seriøse, Rubio, har nå gått forbi ham, med en oppslutning på 9,5%. Scott Walker, som på et tidspunkt ledet på meningsmålingene, trakk seg nylig, etter at hans oppslutning hadde gått helt til bunn. De gjenværende seriøse, moderate kandidatene samler for tiden ikke mer enn en fjerdedel eller så av velgerne.

Se også:
Sanders opp i ledelsen i New Hampshire; Bush sliter i Iowa (17. august)

Valgprotokoll for Kristiansand 2015

Her er valgprotokollen for Kristiansand, for kommunevalget 2015. Som det fremgår der ble jeg 6. vara for Miljøpartiet De Grønne, og dermed siste medlem av bystyregruppa, etter å ha fått 36 personstemmer og 20 slengere.