søndag 26. august 2012

Innkalling til årsmøte i Minding Animals Norge

For en drøy uke siden ble det innkalt til årsmøte i Minding Animals Norge, som jeg er leder av. Innkallingen gjengis nedenfor. Merk at hvem som helst kan melde seg inn i forkant av årsmøtet, eller simpelthen dukke opp på årsmøtet (som vil foregå i seminarrom 770 i Domus Nova, St. Olavs plass, Oslo) og betale medlemskontingent kontant.

Kjære alle dere som har meldt dere inn i Minding Animals Norge, 
styret i Minding Animals Norge (MAN) kaller med dette inn til årsmøte lørdag 22. september kl. 18.00. Årsmøtet vil i likhet med forskningsseminaret tidligere på dagen foregå i seminarrom 770 i 7. etasje av Domus Nova (St. Olavs plass 5, Oslo), i lokalene til Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi (IKRS - UiS).

Utdrag fra vedtektene:

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
[...]
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning må tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
Dette innebærer at forslag bør være styret i hende senest 8. september (merk at forslag utenom vedtektsendringer også kan reises ved åpningen av selve årsmøtet), og at fullstendig saksliste (inkludert nøyaktig angivelse av forslag om vedtektsendringer) skal gjøres tilgjengelig for medlemmene i MAN senest 15. september.


Styret i MAN kommer etter alt å dømme til å fremme et lite knippe forslag om endring i vedtektene. Dette gjelder bl.a. forslag om innføring av 2-års periode for valgte styremedlemmer, slik at halve styret (f.o.m. 2013) er på valg hvert årsmøte. Ift. valg av MAN's representant(er) i styret (Board of Directors) til Minding Animals International er det dessuten konflikt mellom MAN sine vedtekter (hvor det står at representant pluss vararepresentant for MAN skal velges) og den internasjonale organisasjonens "Objectives and Principles", hvor det står at leder av nasjonal organisasjon automatisk er medlem av MAIs Board of Directors (og ikke står noe om vararepresentant).


Foreløpig saksliste følger av dette utdraget fra vedtektene våre:
Årsmøtet skal:
1. Behandle Minding Animals Norges årsmelding.
2. Behandle årsregnskap.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Vedta arbeidsplan for det neste året.
5. Fastsette kontingent.
6. Vedta budsjett.
7. Velge styremedlemmer, herunder leder, nestleder, sekretær, kasserer og webansvarlig, eventuelt også varamedlemmer.
8. Velge Minding Animal Norges representant og vararepresentant i styret (Board of Directors) til Minding Animals International. 
Som stemmeberettigede på årsmøtet anses alle som har betalt for medlemskap i inneværende periode. Det gjelder i skrivende stund 11 personer, mens 6 personer har meldt seg inn uten per idag å ha betalt kontingent. Det blir anledning til å betale kontingent både i forkant (til MANs bankkonto) og under møtet (kontant). Alle er uansett hjertelig velkomne til å delta på møtet.


Styret gjør ellers oppmerksom på at to personer i det nåværende styret ikke ønsker gjenvalg, og at det er behov for nye ansikter i det nye styret.


Gjeldende vedtekter, styrereferater mm. er tilgjengelig her.


Jeg benytter sjansen til å minne om at fristen for å sende inn abstract til vårt forskningseminar "Dyr, menneske og mat - Dyreetikk i landbruket" er 31. august (se her, og at påmelding til Dyreetikkonferansen gjøres her.

På vegne av styret 

Morten Tønnessen 
Leder av Minding Animals Norge  
Beskrivelse: Beskrivelse: https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

mandag 6. august 2012

Program for Dyretikkonferansen 2012

Dyreetikkonferansen, som for første gang arrangeres i år, har idag lansert programmet. Se også presentasjon av de 13+ deltakerne.


Programmet inkluderer i skrivende stund disse bidragsyterne:

 • Grethe Fossli (Ap, tidligere leder av Rådet for dyreetikk)
 • Svenn Arne Lie (landbruksøkonom, forfatter)
 • Svein Flåtten (H)
 • Yngve Ekern (matskribent)
 • Andreas Viestad (matskribent)
 • Runar Døving (forsker)
 • Per Olaf Lundteigen (Sp)
 • Geir Grosberg (bonde, tidligere leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag)
 • Ole Fjetland (Mattilsynet)
 • Johnny Ødegård (TINE)
 • Arild Hermstad (FIVH)
 • Live Kleveland (Dyrevernalliansen)
 • Cecilie Mejdell (forsker, Veterinærinstituttet)