torsdag 26. januar 2012

Dyreetikkonferansen 2012

Her er en presentasjon av dyreetikkonferansen, som skal arrangeres for første gang til høsten.

Dyreetikkonferansen 2012


Dyret bak maten og mennesket bak forbrukeren

Tidligere var en vesentlig større del av den norske befolkningen involvert i matproduksjon, og langt flere hadde daglig kontakt med produksjonsdyr enn det som er tilfellet i dag. Samtidig som at folk flest har beveget seg bort fra dyra som gir oss kjøtt, egg og melk, har norsk husdyrhold endret seg kraftig. Hva vet egentlig Ola og Kari Nordmann om hvordan dyra lever, transporteres og slaktes? Vektlegger de produksjonsforhold og dyrevelferd der de står i butikken og bestemmer hva de skal ha til middag?

Husdyrholdet i Norge har gjennomgått intensivering, men fortsatt møter forbrukeren – i reklamer, på besøksgårder og i mange andre sammenhenger – bilder av et husdyrhold som fremstår som glansbilder: Lykkelige kyr på beite, frittgående høner og kyllinger, griser som roter i jorda og lever livets glade dager. Virkeligheten er i dag ikke like lystig: Mange tusen kyllinger per hall, griser som aldri er utendørs og melkekyr som sjelden er det, okser som står på glatt spaltegulv hele livet, killinger som avlives rett etter fødsel og verpehøns som kasseres etter ett års eggproduksjon. Fremtidsutsiktene er utfordrende for både folk og fe, gitt fortsatt utvikling i retning av mer og mer intensive driftsformer, med stadig færre bønder og stadig større besetninger av husdyr.

Med denne konferansen – den første utgaven av et arrangement som planlegges holdt årlig – ønsker vi å sette søkelyset på den jevne nordmanns kunnskapsnivå om norsk dyrehold. Er norske forbrukere dårlig informert om hvordan husdyrholdet her i landet ser ut? Er de interessert i å vite? Skal vi stilltiende akseptere utviklingen, eller ønsker vi å påvirke?

Dyreetikkonferansen vil skape en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Husdyrhold i landbruket er temaet i 2012, men konferansene skal også ta for seg dyr med andre roller i samfunnslivet samt viltlevende dyr.

Dato og tid: 21. september 2012, 10:00-15:00

Sted: Veterinærinstituttet, Ullevålsveien 68, Oslo

Arrangører: Rådet for dyreetikk, Senter for Utvikling og Miljø (SUM, UiO) og Minding Animals Norge

onsdag 25. januar 2012

Kort biografi på Minding Animal Norges hjemmeside

Her er presentasjonen av meg fra hjemmesiden til Minding Animals Norge. Der finner du også per idag presentasjon av nestleder Kristin Armstrong Oma, styremedlem Rhys Evans og styremedlem Rune Ellefsen.

---

Morten Tønnesen (styreleder)

Morten Tønnesen er filosof og semiotiker som har spesialisert seg på å være en generalist der hvor natur møter kultur, forholdet mellom mennesker og dyr inkludert. Han oppnådde doktorgrad i 2011 (ved Universitetet i Tartu, Estland) med avhandlingen 'Umwelt transition and Uexküllian phenomenology: An ecosemiotic analysis of Norwegian wolf management'. Tønnesen er sekretær i den Nordiske foreningen for semiotiske studier (NASS) og styremedlem i foreningen 'Arne i 100', som er viet til å markere 100-årsjubileet for Arne Næss sin fødsel. Tønnessen er for tiden (2012) førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger og forsker ved Universitetet i Tartu. Han er videre redaksjonsmedlem for tidsskriftet Biosemiotics, og har vært gjesteredaktør for et temanummer av dette tidsskriftet ('Semiotics of perception', med Kati Lindström, 2010). Tønnessen er for tiden involvert som medredaktør for to planlagte bokutgivelser, 'The Semiotics of Animal Representations' (Rodopi, utgis høsten 2012) og 'Hvem er villest i landet her? Menneskets forbruk og kontroll av dyr' (Spartacus, utgis våren 2013). Tønnessen driver forøvrig en akademisk blogg (på engelsk) og en politisk blogg (på norsk).

Nettsiden til Minding Animals Norge

Nettsiden til Minding Animals Norge er under utbygging. Nå er mye kommet på plass, blant annet en side hvor du kan registrere deg for medlemskap (årsmedlemskap eller livstidsmedlemskap), en presentasjon av styret (jeg er styreleder), og en side med oversikt over organisasjonen (inkludert vedtekter).

Du finner ellers meldinger om seminarer o.l. Vi håper innen kort tid å etablere en norsk portal for studiet av forhold mellom mennesker og dyr.

søndag 22. januar 2012

Gingrichs seier - Utopisk Realisme evaluerer valgtipsene

For nøyaktig én uke siden tippet herværende blogg følgende rekkefølge ved primærvalget i South Carolina, i bloggposten Utopisk Realismes valgtips: Tre tvekamper i South Carolina:
1. Gingrich
2. Romney
3. Paul
4. Santorum
5. Huntsman
6. Perry

Mye skjedde i mellomtiden, ikke minst torsdagen (se oppdateringer 16., 19. og 20. januar i forrige bloggpost). Slik ble uansett fasiten (hentet fra offisielle valgsider, 22. januar kl. 11.00 norsk tid):
1. Gingrich 40,5%
2. Romney 27,8%
3. Santorum 17,0%
4. Paul 13,0%

Som en kuriositet kan det nevnes at Herman Cain gjorde det klart best av de som har trukket seg, med 1% av stemmene - kanskje fordi komiker Stephen Colbert i det siste har ført kampanje til støtte for ham? Cain slo både Perry (0,41%) og Huntsman (0,19%) med god margin.

De tre tvekampene ble altså redusert til to, og de to gjenværende tvekampene endte med seier til henholdsvis Gingrich (1.) og Santorum (3.), som kan ha blitt hjulpet av nyheten torsdag om at han faktisk vant Iowa. Av Utopisk Realismes tips gikk sånn sett ett gjennom (Gingrichs seier), ett ble uaktuelt (Huntsman vs. Perry) og ett slo feil (Pauls manglende tredjeplass).

Gingrich seier ble større enn så å si alle prognoser tilsa - det vedvarende momentumet hans ble altså ikke fullt fanget opp i meningsmålingene (som rapporterer stemningsbølger med et par dagers forsinkelse). På det siste snittet til Real Clear Politics ledet han 5%. Selv den ferskeste målingen inkludert i RCP sine tall ga kun en ledelse på 9%. "Knapp seier til Gingrich?" lød vårt forsiktige valgtips, men sikker var man ikke. Knapp seier ble det ikke, det gikk Gingrichs vei langt mer enn det. Mest oppsiktsvekkende er det hvordan Gingrich under CNN-debatten på torsdag klarte å snu ABCs ekskone-intervju til en fordel for ham selv. Mens "alle" i kommentariatet ventet at han skulle tape på denne skandalen, endte han faktisk opp med å tjene på det, selv i konservative South Carolina.

Dette er et spennende race - langt mer spennende enn en skulle tro like etter New Hampshire, da hele medieriket forhåndskronet Romney og signaliserte at nominasjonsprosessen så å si var over. Forvent jevnt løp i toppen på de nasjonale meningsmålingene frem mot Floridas primærvalg 31. januar. Game on, som Santorum sa i Iowa.

Mediedekning:
Real Clear Politics: Gingrich satser på "two-man race"
VG: Newt moste Mitt
Fox News: Gingrich resurrects campaign

lørdag 21. januar 2012

Intervju med Arne Næss: Om fluer og filosofi

I anledning den nært forestående 100-årsfeiringen av Arne Næss minner jeg om mitt intervju, som er på nett: "Om fluer og filosofi" (fra Filologen nr. 1 1997 - skrevet i mine dager som filosofistudent ved UiO).

Han snakker like engasjert om bestemors hatt som om filosofen Immanuel Kant. Han sier at du ikke skal ta skepsisen hans høytidelig, men selv tar han spørsmålet om hvorvidt det kan forsvares å slå ihjel en flue svært alvorlig. Møt Arne Næss.

søndag 15. januar 2012

Utopisk Realismes valgtips: Tre tvekamper i South Carolina


OPPDATERING 20. januar: Nå leder Gingrich på Real Clear Politics' snitt av de siste målingene for South Carolina (med 2%). Akkurat nå ligger de fire gjenværende kandidatene i samme rekkefølge som Utopisk Realisme tippet som endelig valgresultat i primærvalget (se under).
OPPDATERING 19. januar: Ny dramatisk utvikling idag, idet Perry trekker seg og gir sin støtte til Gingrich (se også Perrys tale i sakens anledning). De tre ventede tvekampene er dermed redusert til to (Romney mot Gingrich; Paul mot Santorum). Allerede før meningsmålinger for South Carolina har fått sjansen til å fange opp at Perry trekker seg viser Real Clear Politics sitt snitt at Gingrich per idag ligger fattige 1,2% bak Romney. De tre siste dagene har Gingrich rast opp 8%. Også nasjonalt har Gingrichs kurve pekt oppover igjen (mens Paul har nådd rekordhøye 14%). Det viser seg ellers etter fintelling at Santorum, ikke Romney, kan ha vunnet Iowa. Skjærer det seg i South Carolina kan Romney oppsiktsvekkende på kort tid ha gått fra to seire av to mulige til én av tre - et langt dårligere utgangspunkt for å bygge momentum.
OPPDATERING mandag 16. januar: Medier melder idag at Jon Huntsman idag skal trekke sitt kandidatur og samtidig støtte Romney. Det øker isåfall sjansen for at Romney vinner i South Carolina, og forverrer Gingrich sine sjanser til å endre dynamikken i racet ved å vinne 21. januar.


-----

De seks gjenværende republikanske kandidatene ser ut fra siste tall fra Real Clear Politics ut til å være involvert i tre kamper foran primærvalget i South Carolina 21. januar: Kampen om førsteplassen, tredjeplassen og femteplassen.

Kampen om førsteplassen
Denne tvekampen er selvsagt den viktigste, særlig siden førsteplassen i South Carolina gir samtlige delegater fra delstaten. I det siste har de fleste kommentatorer tatt for gitt at Romney ligger an til å vinne også denne delstaten. Men de siste tallene fra RCP tyder på at Gingrich nå er på vei opp i oppslutning, mens Romney er på vei ned. Romney har på kort tid gått fra en ledelse på meningsmålingene på 11-12% til en ledelse på bare 4-5%. Dersom denne trenden fortsetter kan altså Gingrich ha en sjanse til å vinne - og om han skulle vinne South Carolina, ville han plutselig lede i antall delegater samlet sett [se korreksjon under]. Romneys favorittstempel ville isåfall bli satt i spill. Romneys pågående nedgang er etter alt å dømme et resultat av den intense negative kampanjen til Gingrichs super-PAC, som angriper Romneys profil som jobbskapende næringslivsmann. Dersom Romney likevel vinner, vil Gingrich ha små muligheter for å bli med i racet for alvor, ikke minst fordi Romney sitter på langt større ressurser. Men om Gingrich skulle vinne vil nominasjonsprosessen med ett være åpen igjen - selv om Romney uansett har en god mulighet til å komme på topp igjen, gitt sitt solide valgkampapparat.
Utopisk Realismes valgtips: Knapp seier til Gingrich? Mye kan ennå skje, så her er det vanskelig å spå. Tipper uansett at Romney og Gingrich kommer nær hverandre i oppslutning, med en differanse på maksimalt 5%. Begge blir med videre.

* Korreksjon 22. januar (kilde: Fox News):
In the delegate battle, Fox News projected [etter at resultatene forelå] Gingrich will win at least 19 of South Carolina's 25 delegates. That puts him in second place behind Romney in the overall race for the nearly 1,144 delegates needed to clinch the nomination.
Kampen om tredjeplassen
Kandidatene som er involvert i denne tvekampen er Iowa-overraskelsen Rick Santorum og den mer og mer vellykkede høyreliberaleren Ron Paul. Inntil nylig lå Santorum på rundt 20% og Paul på rundt 10% i South Carolina, men de siste dagene har Santorum falt og Paul steget, slik at de nå ligger helt likt med 14,7% oppslutning hver. Denne tvekampen kan få konsekvenser for momentumet til begge kandidater. Slik det ser ut akkurat nå kan det ligge an til at Paul bygger opp ytterligere momentum, mens luften kan gå ytterligere ut av ballongen for Santorums del, dersom han ikke klarer å komme i topp tre i konservative South Carolina. Det er likevel lite trolig at han vil trekke seg allerede nå.
Utopisk Realismes valgtips: Tredjeplass til Ron Paul, fjerdeplass til Rick Santorum. Begge blir med videre (men det er usikkert hvor lenge Santorum blir med, med dårlig resultat i South Carolina).

Kampen om femteplassen
Den tredje tvekampen står mellom Jon Huntsman, som kom på tredje i New Hampshire med 17% oppslutning, og nå nærmest helt avdankede Rick Perry. Perry har skuffet i Iowa og fikk minimal oppslutning i New Hampshire, som han stort sett overså. En sisteplass i konservative South Carolina kan få ham til å trekke seg fra nominasjonsprosessen. Inntil nylig ledet han selv med sine fattigslige 5-6% klart over Huntsman, med over dobbelt så stor oppslutning, men på de siste målingene ligger de likt med 5,7% hver. Dersom denne trenden fortsetter får Huntsman det minimale momentumet (etter New Hampshire) som han trenger for å ta femteplassen, mens Perry (som august til oktober ifjor toppet målingene for South Carolina) kommer helt sist.
Utopisk Realismes valgtips: Huntsman på femte, Perry på sjette. Huntsman blir med litt til (før han gir sin støtte til Romney?), mens Perry trekker seg umiddelbart etter South Carolina.

de nasjonale målingene har Romney nå med 29% oppslutning etter de gode resultatene i Iowa og New Hampshire fått en solid ledelse på Gingrich, som i skrivende stund scorer 16-17%. Spørsmålet er om resultatet i South Carolina får Romneys stilling til å befeste seg ytterligere, eller tvert imot endrer dynamikken i racet (dersom Gingrich skulle klare å vinne South Carolina). Om Perry skulle trekke seg er det ikke sikkert det alene gjør så mye med dynamikken i nominasjonsracet, siden han nå bare råder over 5-7% av velgerne og Santorums momentum alt flater ut. Nominasjonsprosessen later til å arte seg noe annerledes enn "alle" spådde, med flere ideologiske avskygninger enn ventet med i spillet.

I Florida, fjerdemann ut (31. januar), tyder siste målinger på at Romney, Santorum og Paul er på vei opp, mens Gingrich faller, med bare halvparten av de mer enn 40 prosentene han hadde ved juletider. South Carolina blir avgjørende for Gingrich, vinner han ikke der så vil trenden til fall bare fortsette, og han vil i realiteten være ute av dansen.