tirsdag 29. juli 2014

fredag 25. juli 2014

Nyhetsbrev fra Minding Animals

Nr. 5 av nyhetsbrevet til Minding Animals Norge har nylig blitt sendt til alle betalende medlemmer. Nyhetsbrevet utkommer omtrent to ganger per halvår. Medlemskap koster 200 kr. på årsbasis, 500 kr. for livstidsmedlemskap.
INNHOLD:
- Nytt i Minding Animals-bloggen
- Hopp og sprell: Rapport fra sommerfest og hopp-i-havet-utfordring
- MAN nevnt på bokomslag: The Semiotics of Animal Representations
- Program for Dyreetikkonferansen 2014: Fiskelykke (Trondheim 20/8)
- Call for papers: Forskerseminaret «Dyrene og døden» (Oslo 5/9)
- Innkalling til årsmøte (Oslo 5/9)
- Om den tredje internasjonale Minding Animals-konferansen (januar 2015)
- Call for papers: Trace, nytt finsk tidsskrift med norsk deltakelse
- Organisatorisk hjørne

tirsdag 22. juli 2014

3-årsdagen for 22. juli - tilbakeblikk

I anledning 3-årsdagen for terroren 22. juli 2011, her er lenker til hva jeg skrev i denne bloggen den 22., 23. og 24. juli 2011 (fram til min sammenfattende analyse "TERRORENS RETORIKK: Analyse av Anders Behring Breiviks tenkning, og de siste dagers hendelser"). Bloggpostene viser hvor mye informasjon som raskt ble tilgjengelig for dem som lette etter det på sosiale medier. Tidlig på ettermiddagen den 23. juli twitret jeg f.eks.:

 Morten Tønnessen


Her er lenkene:
Terrorbomben i Oslo - tid for verdikamp? (22. juli 2011 kl. 19.26)
Internasjonal mediedekning (22. juli 2011 kl. 21.03)
Nettavisen – sluttkommentar (23. juli 2011 kl. 00.41)
Dagens Twitter-meldinger (23. juli 2011 kl. 01.12)
Tweets: Etter manifestet (23. juli 2011 kl. 13.52)Programmet for Dyreetikkonferansen 2014 ("Fiskelykke") lansert

Programmet for Dyreetikkonferansen 2014, som arrangeres under fiskerimessen Nor-Fishing 2014 i Trondheim 20. august, har blitt offentliggjort - se konferansens hjemmeside. Programmet, som varer i 4 timer, inkluderer presentasjoner ved Tore Kristiansen (Havforskningsinstituttet - se bildet under), Henrik Stenwig (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) og Susanna Lybæk (Dyrevernalliansen).onsdag 9. juli 2014

Dyrene og døden - forskningsseminar på Blindern 5. september

[Se også hjemmesiden til Minding Animals Norge]

***
CALL FOR PAPERS – Dyrene og døden
Minding Animals Norge sitt fjerde forskningsseminar
Tid: Fredag 5. september kl. 10–
Sted: Helga Engs hus (Blindern), Seminarrom U30
 
Minding Animals inviterer med dette til vårt årlige tverrfaglige forskningsseminar. Temaet i år er døden. Når dyrs død blir gjort til gjenstand for samfunnsdebatt, handler det oftest om regulering av smerten i dødsøyeblikket. Konkrete temaer inkluderer slaktetransport og mobile slakterier, bruken og effekten av bedøvelse o.l. før avliving og jegeres treffsikkerhet med gevær eller pil og bue. Vi ønsker å behandle spørsmålet slik at det også handler om livet utover selve dødsøyeblikket. Hva betyr døden for dyrene selv? Er det bare mennesket som har dødsbevissthet, dvs. en bevissthet om at vi er dødelige vesener som en dag skal dø? Er det å miste livet et moralsk relevant tap også for (andre) dyr? Hvordan preger døden livene til ulike dyr? Hvordan preger dyrs død livet til menneskene og samfunnet? I hvilken grad er ulike dyr i stand til å sørge over andres død og lidelse? 
Den systematiske oppfostringen og avlivningen av dyr i vårt samfunn legitimeres ofte ved å vise til tradisjon og nødvendighet. Også avlivingens metoder («human avlivning», som det paradoksalt snakkes om når vi avliver dyr, til tross for at dette uttrykket er en selvmotsigelse all den tid vi ellers regner det å være human og det å avlive som motsetninger), eller avlivingens blotte eksistens, begrunnes dermed typisk med tradisjon og/eller nødvendighet. Forsvaret for «human avlivning» antyder videre at så lenge eksemplarets endelikt er uten lidelse, så er det etisk uproblematisk. Samtidig er det å ta menneskeliv et av de store tabuene i vår kultur. Hva, om noe, er det som gjør det sistnevnte kategorisk verre enn det førstnevnte? Vi ønsker å ta opp slike spørsmål, men også spørsmål som går utover dette. 
Vi inviterer akademikere og studenter fra alle fagtradisjoner til å utvikle og dele sine tanker om temaet dyrs død. Bidrag sendes til post@mindinganimals.no innen 25. august. Innsendte sammendrag («abstract») bør være på 100400 ord. Vi svarer fortløpende på innsendte sammendrag. Du kan også melde deg på uten å presentere, ved å skrive til samme epostadresse.