søndag 31. januar 2016

Kampen om å bli USAs neste president: Iowa - siste tall, mine tips

Denne bloggposten skrives dagen før primærvalget i Iowa, det første i rekken i den amerikanske nominasjonskampen. Nå kommer meningsmålingene tett.


På demokratisk side er det fortsatt åpent. På snittet av målinger har Clinton noen dager den siste uken vært i knapp ledelse, andre dager har hun ligget helt likt med Sanders, og en dag var Sanders oppe i en knapp ledelse. I skrivende stund leder Clinton 47,3-44,0%. Clinton leder på fem av de siste målingene, Sanders på to. Clinton leder med 3-11%, Sanders med 3-4%.

Mitt tips: Sanders vinner med margin på 1-2%.


På republikansk side har de aller ferskeste målingene vist oppgang for Rubio, og  noe nedgang for både Trump og Cruz. Dersom utfallet blir som på snittet av målinger, er rekkefølgen for de fire første klar, med seier til Trump (30.4%), andreplass til Cruz (24.2%), tredje til Rubio (15.2%) og fjerde til Carson (8.8%). Det ville innebære stort gjennomslag for tre utradisjonelle kandidater, og at Rubio utpeker seg som fremst blant de moderate (noen ville si "seriøse") kandidatene. De øvrige kandidatene har mindre enn 5% oppslutning i slutt. Trump leder på de fem siste målingene, med 5-8%.

Mitt tips: Trump vinner knapt foran Cruz (1-3% margin).

For Bush (4.0%), Kasich (2.6%) Christie (2.4%) er det New Hampshire som blir spennende. Den siste ukn har både Bush (18%) og Kasich (17%) hatt gode enkeltmålinger som ville innebære en andreplass i New Hampshire.

demokratisk side leder Sanders med solide 14%. Men her er det usikkert hvordan resultatet i Iowa vil virke inn. Det kan tenkes at vinneren i Iowa får momentum i New Hampshire. Men det kan like godt tenkes at et nederlag virker mobiliserende.

Se også:

tirsdag 26. januar 2016

Statistikerens guide til utopia II: Befolkningsnedgang

Statistikerens guide til utopia II: En demografisk analyse av øko-visjoner om befolkningsnedgang i det tredje årtusen" - nå tilgjengelig i fulltekst som PDF, via UiS sitt Open Research Archive - se her.


lørdag 23. januar 2016

Kampen om å bli USAs neste president: Sprikende meningsmålinger (Sanders, Kasich)

To kandidater har gjort seg spesielt bemerket den siste uka, ettersom kaukusene i Iowa (1. februar) nærmer seg. Men det skyldes i stor grad enkeltmålinger, og det er usikkert om disse er første tegn på solide trender, eller avvik fra de underliggende trendene.

På en måling for New Hampshire (primærvalg 9. februar) fra CNN/WMUR får Bernie Sanders 60% oppslutning, mot Hillary Clintons 33% - en ren utklassing, med en ledelse på 27%. Øvrige tall i målingen viser blant annet at Sanders har en "favorability rating" på 91% (se utsnitt fra målingen under), mens Hillarys tilsvarende rating er på vei ned og nede i 65%, hele 26% av demokratiske velgere har nå "unfavorable" syn på henne. Kun 7% har ifølge denne målingen nå et negativt (unfavorable) syn på Sanders. Men denne målingen skiller seg altså voldsomt ut til Sanders sin fordel, så spørsmålet er om den er representativ for strømningene i velgermassen. På snittet av de siste målingene leder nå Sanders ifølge RealClearPolitics 51,6-39,8% over Clinton i New Hampshire. Sanders leder på de fem siste målingene, men kun med 3% på en av målingene.Også i Iowa spriker målingene for demokratene mye. Clinton leder på to av de tre siste, med henholdsvis 9 og 29% (sistnevnte utført av Loras College), mens en annen har Sanders i tet med 9% ledelse. På disse tre målingene, tatt opp i tiden etter 13. januar, har Hillary 43-59% oppslutning, mens Sanders har 30-51%. I snitt - her er det åtte målinger som telles med - leder Clinton her 47,9-41,5%. På de fem siste nasjonale målingene leder Clinton med 4-25% over Sanders.

På republikansk side er det mest interessante som har skjedd den siste uka på meningsmålingene at John Kasich på en måling får 20% oppslutning i New Hampshire. Som jeg har diskutert tidligere, er det store spørsmålet der om en av de moderate kandidatene gjør det så bra at de så og si får ledertrøyen i dette velgersegmentet. Den oppsiktsvekkende målingen er det ARG (American Research Group) som står for. Kasich ligger her bare 7% bak Donald Trump, som ellers fortsetter å gjøre det skarpt, med en klar ledelse på nasjonale målinger. Men også for Kasich spriker tallene. På en måling fra CNN/WMUR som dekker omtrent samme tidsperiode får han kun 6% oppslutning. Det er dermed høyst uklart hvor godt han vil gjøre det i New Hampshire. På de nasjonale målingene gjør han det fortsatt svært svakt, med 2-4% oppslutning. Nesten uansett hva som skjer i New Hampshire er det dermed vanskelig å se for seg at han skal være i stand til å parkere Jeb Bush, Chris Christie og - ikke minst - Marco Rubio, som til tross for stagnasjon har 4 ganger større oppslutning på nasjonalt plan. Kasich ligger kun på 7. plass nasjonalt, selv om han kniver om andreplassen i New Hampshire. Selv en tredobling av den nasjonale oppslutningen etter primærvalget i New Hampshire ville ikke fått ham lenger opp enn til en knapp fjerdeplass, og fortsatt bak Rubio (med mindre Rubio stuper).

På de to ferskeste målingene nasjonalt har Ted Cruz 17-20% oppslutning og Donald Trump 34-36%. Kasich har en stigende tendens, opp fra 2% til 4% de siste tre ukene, om vi skal tro hver måling - ellers er det ingen kandidater som ser ut til å bykse oppover. I Iowa, som kan få mye og si også for utfallet i New Hampshire, viser de siste målingene (som dekker tiden etter 13. januar) 25-27% oppslutning for Cruz og 25-37% for Trump. Rubio får 9-14%, Carson 6-11%. De øvrige scorer lavt, og ville overraske om noen av dem skulle få mer enn 10%.

Se også:

mandag 18. januar 2016

Jakten på mor og barn

Tidlig i desember ble debattinnlegget "Jakten på mor og barn" publisert i Salingen - nettidsskrift for filosofi og idéhistorie, i forbindelse med Dyreetikkonferansen 2015 (Mor og barn i dyreriket). Innlegget ble også publisert i Radikal Portal, under navnet "Jakten på mor og barn: om dyrenes moralske status".


søndag 17. januar 2016

Sic

DB69F2CF-5A87-40E4-8A3E56C69BA4D336-9E31B4C6-4D4B-4B09-BAAF8002DF4CE6AF

Kampen om å bli USAs neste president: Helt åpent på demokratisk side; usikkert for Cruz i Iowa

To uker igjen til primærvalgene braker løs i USA. Flere av de tidlige valgene er i spill. Men først en titt på de nasjonale målingene.


På demokratisk side skjer noe ganske oppsiktsvekkende. Sanders gjør det svært skarpt, og bedre enn noengang før, på de tre siste målingene. Snittet er nå 48-40 i Hillarys favør - men på en av de tre ferskeste målingene leder hun bare med 4%. Fortsetter trenden, blir det svært spennende (noen snakker alt om en gjentakelse av hendelsene i 2008, da Clinton ble overrumplet av Obamas seire). Den brå oppgangen til Sanders er lettere å få øye på om vi ser på meningsmålingene over lengre tid (her under vises utviklingen siden nyttår 2015).


På republikansk side er kandidatenes oppslutning mer stabil, med Trump klart i tet og Ted Cruz på en klar andreplass. Ben Carson har stabilisert seg på 8-10% i snitt på fjerde, etter Rubio. En liten endring lenger nede er at Christie (nå sjetteplass) har falt bak Bush (tilbake på femte).


La oss så se på Iowa og New Hampshire, de to første delstatene til å stemme i nominasjonsprosessen.  


I Iowa (se over) lå Sanders og Clinton en dag eller to likt, men i skrivende stund er Clinton tilbake i tet. Men løpet er jevnt - Sanders leder på to av de seks ferskeste målingene, Hillary på fire. I New Hampshire (se under) har Sanders beholdt ledelsen i snittet av målinger, og leder på fem av de seks nyeste målingene. Summa summarum: Det er i praksis helt åpent om Sanders og Clinton vinner en hver, eller om en av dem vinner både i Iowa og New Hampshire. Dette kan bli veldig spennende.


Også på republikansk side er det en viss utvikling i Iowa.


På snittet for målingene ser det ut som Cruz er i ferd med å miste ledelsen over Trump. I skrivende stund leder Donald Trump 27.3-26.9% over Cruz, med ledelse i fire av de syv siste meningsmålingene. Hvem av dem som vinner kan få stor psykologisk betydning for det videre forløpet. Ellers har Christie, etter å ha satt inn støtet i Iowa, doblet oppslutningen og kniver nå med Bush om å bli femte størst - og neststørst av de moderate (etter Rubio). Også Rand Paul har økt til rundt 4% oppslutning.


I New Hampshire har Trump de siste par ukene økt ledelsen. Også her scorer Rubio stabilt, her på andreplass, knapt foran røkla. Cruz er i skrivende stund kun på fjerdeplass, forbigått av John Kasich. I New Hampshire leder Christie over Bush, men med noe fallende kurve. Utfallet av valget er endel åpnere enn det snittet av målinger viser. På de ulike målingene som inngår i snittet i skrivende stund, er en hel rekke (fire) kandidater på en eller annen måling oppe på delt andreplass: Rubio, Kasich, Cruz, Bush. Hvem av disse som havner på andreplass kan få stor betydning for det videre forløpet i nominasjonsprosessen.

Se også:
 (3. januar)

mandag 11. januar 2016

Rådet for dyreetikk utpekt - uten meg

Nye medlemmer av Rådet for dyreetikk har blitt oppnevnt, se her. Jeg var en av de nominerte kandidatene for dyrevernorganisasjoner (Dyrevernalliansen og Dyrebeskyttelsen), som varamedlem, men ble ikke utnevnt av Landbruksdepartementet.


fredag 8. januar 2016

Valgt som representant for Vest-Agder i Kraftfylka

Idag har jeg fått bekreftet at jeg for perioden 2016-2019 har blitt valgt som representant for Vest-Agder fylkeskommune i Samarbeidende Kraftfylker (Kraftfylka), med Helge Stapnes (Ap) som vara. Kraftfylka er en interesseorganisasjon for kraftproduserende fylker, og har for tiden 11 fylkeskommuner som medlemmer.


søndag 3. januar 2016

Kampen om å bli USAs neste president: Trump og Cruz i tet, mot overraskelse i New Hampshire?

Knappe 3 uker har gått siden sist post. Starten på avstemninger er nå mindre enn en måned unna.

Blant demokratene er bildet ikke i særlig endring. O´Malley´s oppslutning har riktignok doblet seg, til 4,6%, men ellers er det lite bevegelse. Det peker i retning av klar seier til Hillary Clinton, til tross for en relativt sannsynlig Sanders-seier i New Hampshire (hvor sistnevnte fortsatt leder).


Hos republikanerne har Ted Cruz solidifisert seg som Trumps fremste utfordrer, nå med 19,5% oppslutning i snitt. Trump har stabilisert seg på et snitt i overkant av 35%, uten noe tegn til den kollapsen alle har ventet på. Carson har som forventet fortsatt fallet, og ligger nå under 10% i snitt. Rubio har hatt en svakt fallende tendens.


Spørsmålet nå er om vi kommer til å se noen overraskende vendinger, gjennombrudd eller comeback. Et trekk ved de nasjonale målingene er at Chris Christie har klatret forbi Jeb Bush (4,8% vs. 4,3% i skrivende stund), med Christie på femteplass og Bush nå på sjette. Bush sin kurve har "flatlined", mens Christie er litt på vei opp. Men kan det holde til å bli en reell utfordrer? Bush for sin del håper på et comeback etter en av de tidlige delstatene i løpet.


I Iowa (se over) holder Cruz på en ganske knapp ledelse over Trump (31-27). Verken Rubio eller Carson har lovende utvikling der, begge har fallende oppslutning, særlig Carson. Også her ligger Bush flatt. I New Hampshire (se under) er det mer spennende. Her har riktignok Trump en soleklar ledelse over nærmeste utfordrer, Rubio (26-13). Men bak Rubio er det tett, så det spennende spørsmålet er om en av utfordrerne i New Hampshire kan bryte ut fra feltet og få et gjennombrudd som kan sette et preg på den fortsatte nominasjonskampen. Med i kampen her er ved siden av Rubio Cruz, Christie, Kasich og muligens Bush. Av disse ville et gjennombrudd ved John Kasich, den minst kjente av disse kandidatene, være mest overraskende. 


Se også:
Kampen om å bli USAs neste president: Cruz og dels Rubio fram; Carson er ute (13. desember)
Kampen om å bli USAs neste president: Clinton stuper, de seriøse republikanerne sliter (4. oktober)
Sanders opp i ledelsen i New Hampshire; Bush sliter i Iowa (17. august)
Kampen om å bli USAs neste president: Pengene, og noen forutsigelser (31/7)
Kampen om å bli USAs neste president: Bush snart på tredje; Sanders utfordrer Clinton (26/7)
Skråblikk på den amerikanske nominasjonskampen (17. juni)