søndag 13. august 2017

Debattinnlegg: Inkludering eller ekskludering av nynazister?

Dette innlegget hadde jeg på trykk i Fædrelandsvennen 5. august.
Inkludering eller ekskludering av nynazister?
Stormberg-sjef Steinar J. Olsen holder ifølge Fædrelandsvennens oppslag «Vil ansette nynazister» av deltidsstillinger for noen av nynazistene som demonstrerte i Kristiansand 29. juli.
Dette er et veldig konstruktivt tiltak. Ekskludering og utstøting av nynazister og andre høyreekstreme bidrar bare til fortsatt gruppetenkning. Jeg setter stor pris på inkluderende arbeidsplasser, som Stormberg er et godt eksempel på.
SVs Mali Steiro Tronsmoen mener ifølge samme nyhetssak at det blir feil "å premiere de som demonstrerte for å nazifisere Sørlandet med jobb". Men dette handler ikke om å premiere noen med jobb. Ingen i Norge skal støtes ut av arbeidslivet, om de er arbeidsføre og villige til å utføre en jobb. Den beste strategien for å bekjempe høyreekstremisme, går ut på å leve ut våre mest høyverdige, liberale, demokratiske verdier. Stormbergs initiativ er et godt eksempel på dette.

Morten Tønnessen
2. stortingskandidat for Vest-Agder MDG

Debattinnlegg: "Rekordmange sau tatt av ulv?"

Dette innlegget hadde jeg på trykk i Fædrelandsvennen 8. august.

Rekordmange sau tatt av ulv?
«I år drepes rekordmange sauer av ulver, men ikke i Vest-Agder», melder Fædrelandsvennen 4. august. Hvor har avisen det fra at rekordmange sauer har blitt tatt av ulv i år? Ingressen er av samme slaget: «Så langt i år har ulver tatt ekstremt mye lam og sau i Norge».
For Hadeland i Oppland kan karakteristikkene stemme godt. Men ikke for Norge sett under ett. Som Fædrelandsvennen skriver, er det så langt i år kun registrert ett tilfelle i Vest-Agder av sau eller lam skadd av rovdyr. Også i en rekke andre fylker er årets tap små. Hvorfor da betegne situasjonen slik Fædrelandsvennen gjør – at det tas «ekstremt mye lam og sau» i Norge av ulv, i år?
I 2016 ble det dokumentert at ulv tok 367 sau. Denne beitesesongen nærmer vi oss et lignende tall. Det er da verd å merke seg at 2016-tallet var det laveste siden 2011. Faktisk har antall sau erstattet som tatt av rovvilt gått jevnt og trutt nedover de siste ti årene. Fra 2005 til 2015 gikk antall erstattede sau ned med 42%. Og bare for en uke siden kunne Miljødirektoratet melde at det er en nedgang fra i fjor til i år, i antall sau dokumentert tatt av rovvilt.
Fædrelandsvennens oppslag har med andre ord ikke rot i fakta. Det er uheldig at avisen bidrar til å reprodusere stereotypier om ulv som tar sau. En mer faktabasert tilnærming hadde vært å foretrekke – ikke minst i et valgår.

Morten Tønnessen
Førsteamanuensis (UiS) og stortingskandidat for Vest-Agder MDG

Med på tre arrangementer under Arendalsuka

Under Arendalsuka deltar jeg på vegne av MDG på tre arrangementer:
- "Bilpraten", arrangert av Møller-gruppen, Volkswagens telt i den politiske gata (tirsdag 15. august kl. 9-9.30)
- "Ditt valg - dyrenes fremtid", debatt arrangert av NOAH, Prana café (tirsdag 15. august kl. 15-16)
- "Fremtid med økologi?" Debatt om konvensjonelt og økologisk landbruk, arrangert av McDonalds, McDonalds Arendal (onsdag 16. august kl. 13-14) fredag 11. august 2017

Intervju om hvalfangst i tysk og sveitsisk avis

Sakset fra min akademiske blogg Utopian Realism:

A feature story in Süddeutsche Zeitung on whaling, titled "Die letzten Jäger" and featuring an interview with me in capacity as Norwegian Green Party politician, was published in no. 167, 2017, Samstag/Sonntag 22./23. Juli. In the article I am referred to as "Tierschutz-Sprecher der Partei" (the animal protection spokesman of the party). The same article appears to have been published also by the Swiss newspaper Der Bund (July 27th), likely also Tagesanzeiger.

Her er en oversettelse av utdrag som involverer meg:
I Norge er det vanskelig å finne hvalfangstmotstandere. Til og med De Grønne har i mai strøket et punkt som gikk mot dreping av hvaler fra partiprogrammet. Morten Tønnessen, dyrevernpolitisk talsperson i partiet, sier at hvalfangst også for mange miljøvernere er et randproblem. Mange partimedlemmer konsentrerer seg heller om pelsfarmer og klimasaken.
   En pragmatisk, kanskje typisk norsk innstilling. "I Norge er det en skepsis mot romantisering av naturen", sier Morten Tønnessen. Den som i det harde nord kjenner kysten, kan godt gjenkjenne det. Å gå imot hvalfangst betyr også å ikke støtte nordområdene og kyststrøkene - og det kan en Oslo-politiker knapt tillate seg. I tillegg har kysten lenge understøttet fastlandet, og gjør det takket være olje og fiskeindustri også idag. "Til og med mennesker som ikke har noen aning om livet som fisker, er for hvalfangst," sier politikeren.

tirsdag 8. august 2017

Fra Grønt Symposium

Fra Grønt Symposium på Mellombels Ølstove, Bryne, i går, hvor jeg var ordstyrer. Stinn brakke, hundre tilstede. Foto: Daria Maria Johnsen.


fredag 4. august 2017

MDG vil gjøre Jæren grønt igjen

Forhåndsomtale av Grønt Symposium til mandag på Mellombels Ølstove på Bryne - i Jærbladet i dag. Jeg er omtalt som ordstyrer ved arrangementet, der bl.a. Rasmus Hansson deltar.