søndag 13. desember 2015

Kampen om å bli USAs neste president: Cruz og dels Rubio fram; Carson er ute

Det er nå drøyt to måneder siden jeg sist blogget om den amerikanske nominasjonsprosessen (se lenker til tidligere poster helt til slutt i denne posten).


Blant demokratene ser det nå ganske avklart ut, med en konsolidering rundt Clinton. Etter at Joe Biden mot slutten av oktober gjorde det klart at han ikke ville stille, har hun gått mer opp enn Sanders har gjort. Per idag leder hun 54-31% nasjonalt. Det er nå snakk om hva som skal til for å gi Sanders et "comeback". Får han ikke ny aktualitet, er det svært lite sannsynlig at han har noen sjanse til å bli demokratenes kandidat - til tross for at han ganske stabilt har venstresidens støtte. O´Malley, den tredje kandidaten som er igjen, scorer stabilt lavt med 2-4% oppslutning de siste par månedene. På målingene for New Hampshire har Clinton og Sanders byttet på ledelsen, med fordel Sanders med 47-43 i skrivende stund, så det er fortsatt mulig Sanders kan vinne der, men han ligger håpløst bak i andre viktige stater. En seier i New Hampshire vil neppe endre noe særlig på det.Blant republikanerne har det vært mer bevegelse. Men ikke i toppen, den har Donald Trump holdt på, bortsett fra et kort mellomspill 4.-6. november da Ben Carson ledet med noen promille (25-25). I skrivende stund leder Trump 30-17 med Ted Cruz som nærmeste utfordrer. Cruz har de siste ukene gått kraftig opp, og leder nå i Iowa. Cruz topper de tre siste målingene for Iowa, og har nå høyere snitt på de fire siste målingene der enn Trump. Carson har de siste ukene stupt der, i likhet med utviklingen nasjonalt, og er nå mer eller mindre å betrakte som ute av konkurransen om nominasjonen. Han begynte å falle da debatten dreide mer inn på terror og utenrikspolitikk.


Tre kandidater til fortjener omtale. Fiorina, som sist jeg skrev var på tredjeplass med 11% oppslutning, er nå nede i 2,7%, og er for lengst ute av teten. Jeb Bush gjorde det svakt for drøyt to måneder siden, med rundt 8% oppslutning, og har siden den gang bare falt. På grunn av svak konkurranse "nedenfra" er han fortsatt på femteplass, men nå med kun 4,2% oppslutning i snitt. På flere av de siste nasjonale målingene har han kun 3% oppslutning. Han kan komme til å trekke seg når som helst, med mindre han har bestemt seg for å bruke opp alle pengene han har samlet inn før han gir seg (kanskje etter de 3-4 første delstatsvalgene). Så langt har imidlertid pengebruken hans gitt minimal uttelling.

Marco Rubio har de siste ukene gått frem i kompani med Cruz, men kan se ut til å ha mistet momentumet. Etter å ha ligget ganske likt med Cruz en stund, leder nå Cruz over ham 17-14. Spørsmålet er om han har nådd toppen - isåfall har han i praksis liten sjanse på nominasjonen. Enn så lenge er han imidlertid klart i teten av de politisk moderate kandidatene, med mer enn tre ganger så høy oppslutning som Bush.

Se også:

lørdag 12. desember 2015

Klimaavtalen: Hvordan 1,5 gradersmålet kan bli realistisk

Så er Paris-forhandlingene i mål, med et ambisiøst mål om maks 1,5 grader temperaturstigning som resultat (skjønt uten nasjonale forpliktelser som står i stil med dette målet). Det er fullt mulig å fase ut vår bruk av fossil energi i løpet av 20 år. Det som først og fremst får det til å se urealistisk ut, er antagelsen om at verden nødvendigvis vil trenge mer og mer energi, som er nært knyttet til tvangstanken om evig økonomisk vekst for både dagens fattige og rike land. Den tanken må vi nå ta et oppgjør med, for at det skal være realisme i det nye globale klimamålet.


Flere politiske verv for MDG

Siden sist oppdatering (se under) har jeg blitt valgt til følgende verv i Kristiansand, på vegne av MDG:
 - 2. vara til Valgstyret
 - 1. vara til forstanderskapet for Sparebanken Sør
 - 1. vara i representantskapet for Konsesjonskraft

Se også:

fredag 30. oktober 2015

Politiske verv for MDG

Litt nytt om politiske verv:

* På møte i Vest-Agder fylkeskommune sin Valgnemnd ble jeg onsdag innstilt som representant for fylket i interesseforeningen Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) på vegne av MDG.
* På bystyremøtet i Kristiansand onsdag ble jeg valgt som varamedlem til både rådsforsamlingen til Cultiva (vara for SVs Melissa Jocelyn Lesamana) og eiermøtet til Agder Energi (3. vara), på vegne av MDG.
* Mandag denne uka ble jeg spurt om å sitte i valgkomiteen til Vest-Agder MDG. Det takket jeg ja til. Vi er tre medlemmer i komiteen, som nå er i gang med sitt arbeid.

PS: Følg min politiker-side på Facebook om du vil følge med på denslags.


mandag 19. oktober 2015

Avtalen mellom MDG, SV og AP i Oslo: Miljøtiltak og karbonfangst

Mange bra miljøtiltak i samarbeidsavtalen mellom MDG; SV og AP i Oslo - bilfritt sentrum, satsning på sykkelveier, kjøttfri dag i kommunale kantiner, Oslo kommune ut av investeringer i fossil energi, osv. Men jeg har ett ankepunkt: Karbonfangst på avfallsanlegget på Klemetsrud er ikke god miljøpolitikk.

Dette har riktignok også det avtroppende byrådet gått inn for. Men det er uansett et blindspor i klimasaken, som vil stjele oppmerksomhet og penger fra reelle klimaløsninger, slik karbonfangst har gjort de siste 20 årene i norsk sammenheng.

søndag 4. oktober 2015

Kampen om å bli USAs neste president: Clinton stuper, de seriøse republikanerne sliter

17. august var sist jeg skrev om den amerikanske nominasjonsprosessen, nå har det gått halvannen måned. Hva har skjedd siden sist?


På demokratisk side har Bernie Sanders fortsatt framgangen, med en foreløpig topp på nasjonale målinger på 27.7% (26. august). Sist jeg skrev hadde han for første gang ledet på en meningsmåling i New Hampshire. Siden 26. august har han ledet på snittet av målinger fra New Hampshire, for øyeblikket leder han med 9%, 41-32. I Iowa var det en periode helt likt mellom Sanders og Clinton (37-37), men etter det har Clinton igjen tatt ledelsen (for øyeblikket 39-34). Samtidig har også Joe Biden, som ennå ikke har gjort klart om han stiller eller ikke, gått frem på målingene, med en topp på 20,8% på nasjonale målinger i slutten av september. Resultatet er at Clinton får lavere oppslutning enn noensinne, med kun 41,4 % i skrivende stund.

Også på republikansk side har det skjedd ting. På nasjonale målinger er Trump fortsatt i tet, men han møter nå nye utfordrere. Trumps oppslutning toppet seg med hele 30,5%, mer enn noen annen kandidat har hatt, like over midten av september. De som kommer nærmest (se lang tidsserie under) er Chris Christie, som fikk 20% rundt juletider 2013, og nå helt nylig - Ben Carson, som like over midten av september fikk 20% oppslutning. Carsons oppslutning hadde da doblet seg på bare tre uker. Han har her og nå 17,3%, mot Trumps 22,8%. På tredjeplass på nasjonale målinger kommer nå Fiorina, med 11% (og en topp på 11,8%). Det de tre toppkandidatene for tiden har til felles, er at ingen av dem i grunn er politikere. Samlet har de nå støtte fra et flertall av republikanske velgere. Dette er en hovedtrend ved denne rundens republikanske nominasjonsprosess. Spørsmålet er om trenden holder seg helt frem til valgmøtene. De fleste forståsegpåere antar fortsatt at det ikke vil være tilfelle (siden det knapt har skjedd før).Prosessene er nå så åpne at det verken er utenkelig med Trump vs. Sanders (to populister, sies det, skjønt Sanders igrunn er bunn seriøs og ikke fortjener en slik merkelapp) eller med Clinton vs. Fiorina (to kvinner), ev. Clinton vs. Carson (isåfall ville republikanerne kunne gjøre en Obama). Jeb Bush, favoritten blant "de seriøse" på republikansk side, imponerer ikke med sine 8,3% og femteplass. En av de andre fremste seriøse, Rubio, har nå gått forbi ham, med en oppslutning på 9,5%. Scott Walker, som på et tidspunkt ledet på meningsmålingene, trakk seg nylig, etter at hans oppslutning hadde gått helt til bunn. De gjenværende seriøse, moderate kandidatene samler for tiden ikke mer enn en fjerdedel eller så av velgerne.

Se også:
Sanders opp i ledelsen i New Hampshire; Bush sliter i Iowa (17. august)

Valgprotokoll for Kristiansand 2015

Her er valgprotokollen for Kristiansand, for kommunevalget 2015. Som det fremgår der ble jeg 6. vara for Miljøpartiet De Grønne, og dermed siste medlem av bystyregruppa, etter å ha fått 36 personstemmer og 20 slengere.

søndag 27. september 2015

Hvilket parti er størst på Facebook i Kristiansand? Per 26/9

Her er oversikt over hvor mange Liker partier i Kristiansand hadde per idag, 26. september (endring fra 23. august i parentes). MDG har nesten tatt igjen Venstre på første. Ellers har Senterpartiet økt fra 4% til 6% av totalen.

Samlet antall Liker er nå 6.412 (+1.567), en oppgang på 32% på en drøy måned, som inkluderer innspurten i valgkampen. 

1 (1). Venstre 930 (+162) [15% -1%]
2 (5). MDG 918 (+410) [14% +4%]
3 (2). Arbeiderpartiet 845 (+141) [13% -1%]
4 (3). SV 828 (+215) [13% -]
5 (4). Høyre 820 (+236) [13% +1%]

6 (7). Rødt 543 (+100) [8% -1%]
7 (6). KrF (sted) 522 (ingen side) (+66) [8% -1%]
8 (8). FrP 465 (+40) [7% -2%]
9 (9). Senterpartiet 363 (+146) [6% +2%]
10 (10). Demokratene 168 (+49) [3% +1%]

11 (11). Pensjonistpartiet 10 (-) [0,2% -]


lørdag 26. september 2015

Fylket: 34 personstemmer

Her er valgprotokollen for Vest-Agder fylkeskommune. Den viser at jeg fikk 34 personstemmer ved fylkesvalget. Antall personstemmer for kandidat 2 og nedover var ikke stort nok til å endre rekkefølgen på lista, dermed ble jeg på 12. plass som på valglista. Birte Simonsen ble valgt inn i fylkestinget for MDG, med følgende varaer: Knut Helge Thompsen, Stina Therese Lorås Hessaa, Torgrim Olsen, Anna Despard Asgard.

mandag 14. september 2015

Parkeringskameratene som gikk under jorden

Fredag 4. september ble det klart at ESA, EFTAs overvåkningsorgan, uttaler at Kristiansand kommune ser ut til å ha brutt flere EØS-regler i forbindelse med saken om parkeringshus under Torvet. Dette kommer på toppen av at saken ble behandlet i et lukket møte, slik at offentligheten gitt Kristiansands praksis av folkevalgtes taushetsplikt i strid med norske regler blir nektet innsyn i behandlingen av saken. Nå må parkeringskameratene Krf, Høyre og Frp gå i seg selv, og ta litt selvkritikk.

Saken om parkeringshus under Torvet er symptomatisk for den manglende åpenheten og sviktende demokratiforståelsen til dagens borgerlige flertall. Det nytter ikke å vise til at et lovlig vedtak er fattet, når kommunen under parkeringskameratenes styre har brutt både internasjonal lovgivning og norske regler for hvordan folkevalgte skal opptre.

Som Fædrelandsvennen nylig har avdekket, har Kristiansand kommune i femten år operert med et regelverk for folkevalgtes taushetsplikt som bryter med norske regler. Her i byen har taushetsplikten, som trer i kraft i det et møte lukkes, ikke bare omfattet personsensitive opplysninger, men også innholdet i politiske forhandlinger. Samtidig har altfor mange møter blitt lukket, og unntatt offentlighet. Saken om parkeringshus under Torvet er langt fra den eneste som har blitt behandlet i et lukket møte, uten noen god grunn.

Når ESA nå har bedt den norske regjeringen legge frem opplysninger om saken om parkeringshus under Torvet innen 25. september, bør Krf, Høyre og FrP begynne å skjønne alvoret. Det er ikke riktig, som parkeringskameratene har hevdet, at denne saken ikke har blitt behandlet i hastverk. Flere nasjonale og internasjonale regler ser ut til å være brutt i prosessen. Det bør nå være hevet over enhver tvil at anleggsarbeidet bør stanses inntil et nytt bystyre har fått behandlet saken.

Morten Tønnessen
Nestleder i Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand

Rikest av alle er den som deler

Miljøpartiet De Grønne ønsker en by basert på fellesskap og deling. Vi mener at Kristiansand kommune bør legge til rette for at det skal være mulig å nyte godt av mange goder også uten at man eier disse godene. Vi vil innføre gratis fellesløsninger i det offentlige rom, for eksempel drikkefontener, og få flere frukttrær og bærbusker på kommunens fellesarealer. Videre vil vi opprette nettverk for frukttre-eiere som vil la andre få komme og høste av frukten i hagen sin.

I grøntområder vil vi øke antallet felles griller/bålplasser, slik at en ikke trenger å ta med seg engangsgrill. Vi vil også legge til rette for at folk kan komme seg på sjøen uten å eie en båt. Derfor vil vi blant annet reservere et antall kommunale båtplasser for båt-deleringer, det vil si foreninger hvor medlemmene har båter på deling.

I tillegg til å legge til rette for at byens innbyggere kan dele på viktige ressurser, mener vi at kommunen også bør ta konkrete initiativ som kan endre vår tenkemåte om forholdet mellom å eie og å bruke. Vi ønsker å opprette en kommunalt organisert byttering, hvor de som vil kan melde seg inn, og bytte varer eller tjenester direkte. Slike bytteringer finnes allerede som private initiativ, men med kommunal støtte og organisering vil en byttering kunne bli mye større.

Vi foreslår også å opprette en kommunalt organisert bildelering, hvor medlemmene vil ha et antall biler på deling, til felles bruk. Det finnes allerede en privat bildelering som dekker Kristiansand, og denne bør støttes. En kommunalt organisert bildelering vil kunne få et mye større omfang. Slik vil vi gjøre det lettere å bruke bil, uten å eie bil. Vi ser for oss et Norge med langt færre biler enn i dag, men hvor alle som ønsker det likevel skal ha mulighet til å bruke bil når de trenger det.

Morten Tønnessen
Nestleder, Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand


Innfør lokal vrakpant!

Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand går inn for å Innføre en lokal vrakpant, i tillegg til den statlige, som innebærer at de som vraker en personbil får gratis sykkel eller kollektivkort med gyldighet ett år. Dette vil altså komme på toppen av den statlige satsen på 3.000 kroner. På denne måten vil vi stimulere folk til å gå over fra å bruke bil til å bruke buss eller sykkel. Vi går samtidig inn for en sterk utbygging av sykkelveier og busstilbud.

Morten Tønnessen

Nestleder, Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand

lørdag 12. september 2015

fredag 11. september 2015

Debatt: "Verken rødt eller blått - men grønt!"

Minikronikk i dagens Fædrelandsvennen, signert 1. kandidat i Kristiansand Marte, nestleder Morten og en viss Rasmus Hansson: "Verken rødt eller blått - men grønt!" Om De Grønnes blokkuavhengighet.
torsdag 10. september 2015

Høyres Ole Brumm-politikk

På trykk i denne ukas Kristiansand Avis:
HØYRES OLE BRUMM-POLITIKK 
Av et intervju i Fædrelandsvennen for en stund siden fremgikk det at Høyre-ordfører Arvid Grundekjøn ikke er i stand til å skjønne at samferdselspolitikken til dagens flertallskonstellasjon er miljøfiendtlig. For å mene det må man visstnok være både blind og døv, skal man tro Grundekjøn. Ordføreren presenterer både det planlagte parkeringsanlegget under Torvet og den planlagte ringveien som miljøtiltak. Man kan spørre seg hvem det er som har manglende evne til å forstå miljøpolitikk, som verken Høyre generelt eller Grundekjøn spesielt har særlig stor troverdighet innen. 
Ifølge klimaforliket skal trafikkveksten fremover tas av kollektivtransport, gange og sykkel, mens biltrafikken ikke skal øke. Dette er en stor utfordring, gitt at biltrafikken i Norge de siste femten årene ifølge Statistisk Sentralbyrå har økt med 19%. Utviklingen er en annen i EU, hvor biltrafikken faktisk har gått ned de ti siste årene. Forskere fra Transportøkonomisk institutt er tydelige på at kollektivsatsning og satsning på gange og sykkel må kombineres med restriktive tiltak for privatbilisme for at folk skal gå over fra å bruke bilen til å bruke andre transportmidler. Derfor trenger vi færre parkeringsplasser – og vi bør si nei til kapasitetsutvidende veiutbygginger, som uvegerlig vil føre til flere biler på veiene. 
Også Høyres sentraliseringspolitikk i alle mulige sektorer fører i mange tilfeller til økt transportbehov. Dette gjelder potensielt kommunesammenslåingene som Høyre ønsker, også her i regionen, og i hvert fall den storstilte veibyggingen her på Agder med mål om å ”knytte Sørlandet nærmere sammen”. Når det blir lettere å kjøre bil langt og fort, så gjør folk mer av det – og transporten øker. Dette er en samfunnsutvikling som går stikk imot hva vi trenger, nemlig muligheten til å bo, jobbe og handle i samme nærområde. Vi bør for eksempel legge til rette for å ha dagligvarebutikker, kafeer og andre viktige nærmiljø-funksjoner i alle bydeler, og å ha alle varianter av handel i sentrum. Slik planlegger vi for en fremtid der transportbehovet ikke lenger øker, og der folk kommer seg enkelt og greit fram. Levedyktige bydeler er et viktig stikkord. 
Det Høyre mangler, er en helhetlig miljøpolitikk. Kristiansand er i dag i det store og hele en bilby, der samfunnsplanleggingen er lagt opp etter bilbruk, og der det ikke er lett å klare seg uten bil. Vi i Miljøpartiet De Grønne ønsker oss en annen, grønnere fremtid. For å få til det, må vi si et klart og tydelig nei til Høyres Ole Brumm-politikk. Da Ole Brumm ble spurt om han ville ha melk eller honning, sa han som kjent ”ja takk”. På samme måte sier det lokale Høyre ”ja takk, begge deler” til spørsmål om bil eller buss, bil eller sykkel, bil eller gange. Men skal det bli mer av alt, så blir det neppe mindre av verken biltrafikk, støy eller forurensning. 
Morten Tønnessen
Nestleder, Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand

tirsdag 8. september 2015

Skolevalget i Kristiansand: MDG mest fram

Ved skolevalget i Kristiansand gikk Miljøpartiet De Grønne mest fram av alle partier. MDG fikk hele 11,0% oppslutning - en fremgang på 7,8%. Med 11% oppslutning ved skolevalget er MDG på delt tredjeplass her i byen, likt med FrP.

I Vest-Agder fikk MDG 8,9% av stemmene (+6,1%). Nasjonalt fikk MDG 6,7% av stemmene ved skolevalget (+2,9%).

mandag 31. august 2015

Debattinnlegg: "Pels på boks"

Sist fredag hadde jeg debattinnlegget "Pels på boks" på trykk i Fædrelandsvennen, som nestleder i Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand. Også tilgjengelig på nett (PS: innlegget er feilaktig plassert under lederartikler, så det er mulig lenkeadressen endres - se isåfall debattsidene).

Innlegget er svar til infosjef i Norges Pelsdyralslag Guri Wormdahl og hennes innlegg "MDG tar feil" (som igjen var svar på mitt innlegg "Om pels og de som bærer den").


torsdag 27. august 2015

Debattinnlegg om p-kjeller: "Høyre møter seg selv i døra"

Innlegg i dagens Fædrelandsvennen: "Høyre møter seg selv i døra". Om parkeringspolitikk, og planene om parkeringshus under Torvet.


Pelsdyralslaget svarer på pelsdyr-innlegg

I dagens Fædrelandsvennen er det et svarinnlegg fra Guri Wormdahl, infosjef i Norges Pelsdyrsalslag, på mitt innlegg "Om pels og de som bærer den". Wormdahls svarinnlegg heter "MDG tar feil". Hun mener norske pelsdyr har det upåklagelig i burene sine.

søndag 23. august 2015

Hvilket parti er størst på Facebook i Kristiansand? Per 23/8

Her er oversikt over hvor mange Liker partier i Kristiansand hadde per idag, 23. august (endring fra 15. august i parentes). Blant de som nå kjører FB-promotering er Høyre, Sp, SV, Demokratene, Venstre og MDG. Venstre er tilbake på topp. MDG er opp på 5. plass, etter å ha gått forbi KrF og Rødt.

Samlet antall Liker er nå 4.845 (+515), en oppgang på 12% på en drøy uke. 

1 (2). Venstre 768 (+97)
2 (1). Arbeiderpartiet 704 (+13)
3 (3). SV 613 (+68)
4 (4). Høyre 584 (+111)
5 (7). MDG 508 (+94)
6 (5). KrF (sted) 454 (ingen side) (+5)
7 (6). Rødt 443 (+13)
8 (8). FrP 425 (+12)
9 (9). Senterpartiet 217 (+94)
10 (10). Demokratene 119 (+8)
11 (11). Pensjonistpartiet 10 (-)

Her er samme liste målt etter andel av totalt antall Liker (endring siden 15. august i parentes):
1 (2). Venstre 16% (+1%)
2 (1). Arbeiderpartiet 15% (-1%)
3 (3). SV 13% (-)
4 (4). Høyre 12% (+1%)
5 (7). MDG 10% (-)
6 (5). KrF (sted) 9% (-1%)
7 (6). Rødt 9% (-1%)
8 (8). FrP 9% (-1%)
9 (9). Senterpartiet 4% (+1%)
10 (10). Demokratene 2% (-1%)
11 (11). Pensjonistpartiet 0,2% (-)


mandag 17. august 2015

Debattinnlegg: "Spørsmål til parkeringskameratene - igjen"

Debattinnlegget "Spørsmål til parkeringskameratene - igjen" sto på trykk lørdag, og er publisert av Fædrelandsvennen på nett nå idag. Innlegget, som er underskrevet av politikere fra fem partier, som alle er mot å anlegge parkeringshus under torvet i Kristiansand, kom istand på mitt initiativ.

Disse signerte innlegget:
Mette Gundersen, ordførerkandidat for Kristiansand Arbeiderparti
Eirik Dåstøl Langeland, 6. kandidat for Kristiansand Arbeiderparti
Vidar Kleppe, 1. kandidat Demokratene Kristiansand
Liv Espeland, bystyrerepresentant for Demokratene i Kristiansand
Marte Rostvåg Ulltveit Moe, 1. kandidat Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand
Morten Tønnessen, nestleder Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand
Halvor Fjermeros, 1. kandidat Rødt Kristiansand
Lisbeth Reed, nestleder Rødt Kristiansand
Melissa Jocelyn Lesamana, 1. kandidat Kristiansand Sosialistisk Venstreparti
Alf Holmelid, leder av Vest-Agder Sosialistisk Venstreparti


Debattinnlegg: "Om pels og de som bærer den"

Her er et innlegg jeg hadde på trykk i Fædrelandsvennen lørdag. Om ulv, katter og andre pelsdyr.
Sanders opp i ledelsen i New Hampshire; Bush sliter i Iowa

For et par måneder siden skrev jeg: 
På demokratisk side er Hillarys ledelse stor. Etter at det ble fullstendig klart at Elisabeth Warren ikke stiller, peker nå Bernie Sanders seg ut som fremste motkandidat, med økende oppslutning, men fortsatt bare 1/5 av Hillarys oppslutning. I New Hampshire har Sanders den siste tiden gått sterk frem, med en oppslutning på 31-32 %, mot Clintons 41-44 % (31/5-15/6). Om Sanders tar ledelsen der, kan ting forandre seg. 
For noen dager siden kom den første meningsmålingen fra New Hampshire med Sanders i ledelsen, foran Hillary. På Boston Herald/FPUs måling foretatt 7-10/8 får Sanders 44% oppslutning, mot Hillarys 37%. På snittet av de siste målingene leder nå Clinton bare såvidt, med 41-40% (se under). På den siste nasjonale meningsmålingen, fra Fox News, får Sanders rekordhøye 30% oppslutning (mot Clintons 49%). Han har fortsatt momentum.


På republikansk side har Carly Fiorina og Ben Carson gått klart fram etter den første TV-debatten, på Fox News - se oversikten til Real Clear Politics (og under). Fiorina, som av kommentatorer ble kåret til vinneren av den andre TV-debatten, for de som var utenfor topp 10 på meningsmålingene, har gått frem fra 1-2% til 5-9%, Carson fra ca. 5% til 8-12%. Donald Trumps oppslutning etter debatten spriker fra 17 til 25% i to ulike målinger. Forhåndsfavoritten Jeb Bush er igjen nede i ca. 10% i snitt, og gjør det dårlig på noen av de nyeste målingene. I Iowa er han nå på delt sjetteplass i oppslutning, med fattigslige 7%. Oppslutningen hans der er halvert siden april/mai, og både Carson og Fiorina scorer nå høyere enn ham der.Se også:

lørdag 15. august 2015

Hvilket parti er størst på Facebook i Kristiansand? Per 15/8

Her er oversikt over hvor mange Liker partier i Kristiansand hadde per idag, 15. august (endring fra 4. august i parentes). Nå er det tydelig at valgkampen har begynt. Flere partier (i hvert fall SV, Rødt, Høyre og MDG) har den siste tiden kjøpt reklame på Facebook for å få flere følgere.

Samlet antall Liker er nå 4.330 (+464). Det er en oppgang på 12% på bare 11 dager. Høyre har i denne perioden mer enn doblet antall liker, og går opp på 4. plass. FrP raser ut av topp 5, og ned på en 8. plass. Dette må sees i sammenheng med at antall partier med mer enn 400 Liker på Facebook siden den siste måneden har gått opp fra fire til åtte.

1 (1). Arbeiderpartiet 691 (+14)
2 (2). Venstre 671 (+12)
3 (3). SV 545 (+38)
4 (8). Høyre (side) 473 (+262); (sted) 247 (+9)
5 (4). KrF (sted) 449 (ingen side) (+5)
6 (5). Rødt 430 (+6)
7 (7). MDG 414 (+139)
8 (5). FrP 413 (+9)
9 (9). Senterpartiet 123 (+1)
10 (10). Demokratene 111 (+4)
11 (11). Pensjonistpartiet 10 (+1)

Her er samme liste målt etter andel av totalt antall Liker (endring siden 14. juli i parentes):
1. Arbeiderpartiet 16% (-1%)
2. Venstre 15% (-3%)
3. SV 13% (-)
4. Høyre (side) 11% (+5%)
5. KrF (sted) 10% (-2%)
6. Rødt 10% (-)
7. MDG 10% (+4%)
8. FrP 10% (-1%)
9. Senterpartiet 3% (-)
10. Demokratene 3% (-)
11. Pensjonistpartiet 0,2% (-0,1%)

Som vi ser har Høyre og MDG gått mest frem på Facebook den siste måneden. SV og Rødt holder seg, mens særlig Venstre og KrF har tapt terreng.Se også: 

torsdag 13. august 2015

Skal snakke om menneskeskapt økologisk hierarki under Forskningsdagene, i Stavanger

Sakset fra min akademiske blogg Utopian Realism:

I am one of 12 researchers who will take part in the event "Forsker StandUp" [researcher stand-up] during Forskningsdagene [the research days] in Stavanger in September. The title of my 15 minute talk, to be given September 22nd, is "Det menneskeskapte økologiske hierarki i Anthropocen" [The human-made ecological hierarchy in the Anthropocene].

See also University of Stavanger news story: "Forsker StandUp på Sting".

fredag 7. august 2015

Svar til Siv Jensen: "Men hvorfor vekst?"

Idag har jeg, som nestleder i Kristiansand MDG, debattinnlegget "Men hvorfor vekst?" på trykk i Fædrelandsvennen - et svar til finansminister Siv Jensens innlegg "Skattekutt for vekst" igår.

Utdrag:
"At skattekutt er Frp sin hjertesak er ingen nyhet. Problemet er at premisset hun legger til grunn - nemlig at vi trenger skattekutt for å fremme vekstevnen i økonomien - er feilslått." 
"Med en slik eventyrlig rikdom, er ikke det brennende spørsmålet hvordan vi kan vokse mer, men hvordan vi kan gjøre den velstanden vi alt har bærekraftig."

onsdag 5. august 2015

TV2s valgtest for Kristiansand

Jeg har bidratt med informasjon til TV2s valgtest for Kristiansand, for Miljøpartiet De Grønne. Den består av ca. 25 spørsmål, og forteller deg hvilket parti du er mest enig med, gitt de utvalgte spørsmålene.

tirsdag 4. august 2015

Hvilket parti er størst på Facebook i Kristiansand? Per 4/8

Her er oversikt over hvor mange Liker partier i Kristiansand hadde per 4. august (endring fra 18. juli i parentes). Samlet antall er 3.866 (+150). De siste par ukene har Arbeiderpartiet gått til topps, foran Venstre. Ellers har Rødt gått forbi FrP, og er nå på topp 5.

1 (2). Arbeiderpartiet 677 (+38)
2 (1). Venstre 659 (+14)
3 (3). SV 507 (+22)
4 (4). KrF (sted) 444 (ingen side) (+5)
5 (6). Rødt 424 (+55)
6 (5). FrP 404 (+4)
7 (7). MDG 275 (+4)
8 (8). Høyre (sted) 238 (+3) (side: 211, + 3)
9 (9). Senterpartiet 122 (-)
10 (10). Demokratene 107 (+5)
11 (11). Pensjonistpartiet 9 (-)

Se også: 
Hvilket parti er størst på Facebook i Kristiansand? (8. juli)


fredag 31. juli 2015

Kampen om å bli USAs neste president: Pengene, og noen forutsigelser

Det er godt kjent at penger spiller en stor rolle i amerikansk politikk. Pengenes rolle er dertil økende etter at det ble åpnet opp for etablering av såkalte super-PACs, som kan samle inn ubegrenset med penger til støtte for en presidentkandidat, så lenge det ikke er direkte koordinering mellom super-PACen og kandidaten. I artikkelen "Which Presidential Candidates Are Winning the Money Race So Far" (New York Times) gis en detaljert oversikt over kandidatenes innsamling av penger sålangt.

Etter ett mål har Hillary Clinton samlet inn mest penger sålangt - direkte til kampanjen styrt av henne. Sosialdemokraten Bernie Sanders, også han selvsagt demokrat, kommer her på andre plass, med 15 millioner dollar mot Clintons 47-48 millioner dollar. Sanders skiller seg ut ved at han ikke vil ha noen super-PAC opprettet til støtte for sin kampanje, som tar sikte på å reversere åpningen for super-PACs (Sanders mener at pengemakt spiller en altfor stor rolle innen amerikansk politikk). Han utmerker seg ellers ved at ca. 80% av innsamlede midler består av små donasjoner (under 200 dollar).  Blant republikanske kandidater er det bare Ben Carson som kan matche dette. For Jeb Bush er det motsatt, mer enn 80% av hans innsamlede midler til egen kampanje består av maksimalt store bidrag, 2.700 dollar. Bush kommer kun på 4. plass på oversikten over midler innsamlet direkte til egen kampanje, med 11 millioner dollar.

Blant republikanerne er det Ted Cruz, en middels aktuell kandidat, som har samlet inn mest direkte til egen kampanje, med 14 millioner dollar. Ted Cruz kommer samtidig på 2. plass blant dem som har samlet inn mest via super-PACs, med 38 millioner dollar. Ialt har han dermed samlet inn 52 millioner dollar.


Men her, på oversikten over innsamlede midler via super-PACs, er det Jeb Bush, som kan dra nytte av Bush-familiens nettverk, oppbygd gjennom årtier, som leder an, med 103 millioner dollar samlet inn sålangt. Også tredjeplassen inntas av en republikaner, nemlig Marco Rubio, med 32 millioner dollar. Med Scott Walker på 4. og Rick Perry på 5. er hele topp fem bestående kun av republikanere. Hillary Clinton kommer først på 6. plass, med 16 millioner dollar innsamlet via super-PACs, og dermed 63 millioner dollar innsamlet totalt sett inkludert direkte til egen kampanje.

Ikke mindre enn 11 kandidater har, via donasjoner til egen kampanje samt super-PACs, samlet inn mer enn 10 millioner dollar hver. Samlet sett leder Jeb Bush som vi ser under klart, foran Hillary Clinton, Ted Cruz og Marco Rubio.


Money speaks. Men det er ingen automatikk i at de kandidatene som har samlet inn mest er de som til syvende og sist vil kjempe om den demokratiske og republikanske nominasjonen. I sist runde var Rick Perry en av dem som samlet inn mest, og Rick Santorum en av dem som samlet inn minst, før nominasjonsvalgene startet. Likevel vant Santorum i Iowa, og flere andre stater utover våren, mens Perry var sjanseløs fra første nominasjonsvalg. Som New York Times sin oversikt over nominasjonsvalg i 2008 og 2012 viser, er det et mønster: De som vinner en av de tidligste statene er med videre i nominasjonskampen, de øvrige kandidatene faller i praksis bort. I 2008 vant Mike Huckabee i Iowa og Mitt Romney i Nevada, mens John McCain vant New Hampshire og South Carolina, altså to av de tre første statene. Alle tre vant flere stater, og det var McCain som til slutt vant nominasjonen. I 2012 vant Santorum i Iowa, og seilet dermed opp som Mitt Romneys fremste utfordrer (Romney vant i New Hampshire). Santorum vant en hel rekke stater, og samlet etter seieren i Iowa inn nærmere 20 millioner dollar første kvartal 2012 (mer enn en 20-dobling fra kvartalet før). Newt Gingrich vant South Carolina, og deretter en stat til. Romney fikk som kjent nominasjonen - men hadde han ikke vunnet i New Hampshire, er det et åpent spørsmål om han fortsatt ville ha lyktes i dette.

De tre-fire første statene er altså normalt avgjørende for hvilke kandidater som blir med i fortsettelsen. Som påpekt i artikkelen "It Will Be Over Sooner Than You Think" (RealClearPolitics) er det sannsynlig at feltet av reelle republikanske presidentkandidater snevres inn til maksimalt tre kandidater etter nominasjonsvalgene i Iowa, New Hampshire og South Carolina. Mye kan forandre seg det neste halve året, men i skrivende stund ligger det an til seier for Scott Walker i Iowa, seier for Donald Trump i New Hampshire, og seier for Jeb Bush i South Carolina (PS: i sistnevnte stat er nyeste måling fra juni).

Se også:

søndag 26. juli 2015

Kampen om å bli USAs neste president: Bush snart på tredje; Sanders utfordrer Clinton

For en drøy måned siden skrev jeg min første post om denne rundens nominasjonskamp i USA. Per 17. juni ledet Jeb Bush knapt på republikansk side (10,8% mot Walkers 10,6%), mens Hillary Clinton ledet 59-12 over Bernie Sanders på demokratisk side. Per idag leder Trump klart på republikansk side, mens Clinton leder 58-17 over Sanders blant demokratene. 


Gjennomsnittet av meningsmålinger beregnet av Real Clear Politics har for republikanernes del vist at Jeb bush etter at han offisielt erklærte sitt kandidatur tok en klar ledelse, med ca. 18% oppslutning på det meste. De siste dagene har imidlertid milliardæren Donald Trump tatt en klar ledelse, etter å ha lansert sitt kandidatur. Som en artikkel av Nate Cohn, The Trump Campaign’s Turning Point (New York Times), viser, får sentrale politikere typisk en økning i oppslutning på rundt 6 prosentpoeng etter å ha lansert sitt kandidatur. Trumps hopp i målingene, som Cohn omtaler som medieskapt (som følge av massiv pressedekning), overgår langt dette (se under). 


Uansett pleier slike hopp i oppslutning å avmattes de neste tre månedene. I Bush sitt tilfelle har oppslutningen alt falt 4 prosentpoeng etter toppen så nylig som for to uker siden - mens Scott Walkers oppslutning er på vei opp. Han kunngjorde sitt kandidatur 13. juli, og kan ventes å krype ytterligere oppover i oppslutning de neste ukene. Bush kan dermed tenkes å innta tredjeplassen om kort tid.


På demokratisk side kan Clinton ved første øyekast se ut til å stå fjellstøtt. Men Sanders sin oppslutning har økt med rundt fem prosentpoeng de siste fem-seks ukene. Artikkelen Bernie Sanders Is Officially Making Hillary Clinton's Campaign Nervous beskriver Clinton-leirens offisielle og uoffisielle reaksjoner. I forrige post nevnte jeg at målinger for New Hampshire viste at Sanders scoret 31-32% der. Mens Sanders snitt da var 21%, er det nå opp i 31%. På den ferskeste målingen leder Clinton 43-35, dvs. kun med 8 prosentpoeng. Spenningen i New Hampshire vedvarer. Det knytter seg også en viss spenning til utviklingen fremover for meningsmålinger for Iowa, der Sanders den siste måneden har scoret 20-33%.

Se også: