mandag 27. desember 2010

Norge sett fra USA - og Afrika


Mine kommentarer til innlegget ´Norge seen from USA´ (et innlegg fra 2007, hvor Norges BNP sammenstilles med Minnesotas, og andre lands BNP med BNPet til andre amerikanske stater) i Carl Stoermers blogg, innlogget som SporFilosofen (Twitter-profil):
#$ Would also like to see a map of Africa carried out in the same fashion... That, too, would give you an idea of Norway´s might. $#

In nominal terms, Norway - OR Minnesota, for that matter - would cover a third of the continent or so.

Posted by: SporFilosofen | Sunday, December 26, 2010 at 07:44 PM


I as well would like to have a look at the actual numbers. Were GDP calculated by PPP, for instance?

Would also like to see a map of Africa carried out in the same fashion... That, too, would give you an idea of Norway´s might.

And where the #### is Alaska?

Posted by: SporFilosofen | Sunday, December 26, 2010 at 07:40 PM

torsdag 23. desember 2010

Rovdyrforliket innledes - uten løsning i sikte

Erik Solheim sendte 17. desember et brev om rovdyrforliket med invitasjon til partiene paa Stortinget om samtaler paa et moete 31. januar. Brevet finner du her.
/
Se ogsaa pressemelding fra Miljoeverndepartementet datert 20. desember.
/
Brevet og pressemeldingen inneholder enkelte signaler om aapenhet for innstramming i rovdyrpolitikken, samtidig som det fastholdes at Norge skal ha et todelt maal: Levedyktige rovdyrbestander i traad med internasjonale forpliktelser og beitenaering med bruk av utmarksressurser. Uheldigvis er det slik at de nye tiltakene som vurderes i liten grad ser ut til aa kunne loese den floken norsk rovdyrpolitikk har blitt. En mer fundamental debatt maa til!
/
Se ellers Nationens oppslag:

mandag 20. desember 2010

Brasil, O Globo om Lula

I Rio de Janeiro, Brasil, er media naturlig nok opptatt av overgangen fra Lula til Dilma (Rouseff), som overtar som president ved nyttaar. Den toneangivende, konservative avisa O Globo hadde igaar et helt bilag med Era Lula som tema, og utrolig kritisk vinkling (ikke et ord om at Brasil i skrivende stund har den laveste arbeidsledigheten som er registrert noensinne, eller at det var under Lula at Brasil gikk fra aa vaere i gjeld til IMF til aa ha penger utestaaende i IMF - det siste har Lula selv trukket fram som noe han gjerne vil folk skal huske ham for).

Lulas ´approval rating´ ligger her og naa et sted mellom 83 og 87 prosent.

lørdag 11. desember 2010

Bilder fra min felttur til Rendalen og Stor-Elvdal

Bokhandelen på Koppang.

Koppangtunet hotell, Stor-Elvdal.

Rendalen kommunehus (Bergset).

Biblioteket på Koppang (ulven ble stoppet ut i denne posituren, og med byttedyr, fordi kjeven ble skadet da den ble påkjørt av tog).

Rendalen (Åkrestrømmen).

Ulvestriden: Visjon 2040

[Sakset fra min engelskspråklige blogg Utopian Realism]

The article-in-the-making I referred to a month ago, "Visjon 2040: Fra overlagt rovdrift til Utopi Buane" was finished, as a first draft at least, December 3rd (30.000 characters). Samtiden, the Norwegian general journal, once again responded quickly. They welcome a second, revised version of the text. If the revision goes according to plan (to be submitted early January), the article can hopefully be published in issue 2 or 3 of 2011.

Contents
* En hybrid forteller
* De to Norger
* Rendalen og verden
* Konspirasjon og kunnskap
* To natursyn
* Nederlagets symboler
* Levende bygder - på trygd
* Sannheten om sau og ulv
* Fra status quo til hva nå?
* Ikke mer skjebnetro!
* Rasjonelt og rasjonelt, fru Blom
* Rikdommens paradokser
* Norge 2040 (Utopi Buane)

---

Den reviderte artikkelen vi bl.a. inneholde en nærmere beskrivelse av utopisk realisme som politisk retning.

fredag 10. desember 2010

Nettdebatt i kinesisk avis

China Daily er en engelskspråklig, regimetilknyttet avis.

Aktulle overskrifter:
'Most nations' oppose peace prize to Liu
Insult of the Nobel peace prize

Interessant er det å ta en titt på kommentarene til førstnevnte, som i skrivende stund teller 317.

onsdag 8. desember 2010

Dette kan DU gjøre for å støtte Wikileaks

Det er skremmende å se hvordan nettet nå snører seg rundt Wikileaks. Bl.a. har PayPal sluttet å ta imot donasjoner til dem - også VISA skal nå ha avsluttet kundeforholdet til dem. Samtidig har de de siste dagene måttet bytte server, etter at deres amerikanske tilbyder sa opp avtalen (Wikileaks.com er dermed stengt - istedet har Wikileaks tatt i bruk Wikileaks mirrors, se Wikileaks.info, etter at også Wikileaks.org ble tatt av nett...).

Dette kan DU gjøre for å støtte Wikileaks:
- Link til Wikileaks.info eller Wikileaks.no
- Bruk Wikileaks bannere/wallpapers
- Tweet link til Wikileaks.no
- Følg Wikileaks på Twitter
- Følg Wikileaks på Facebook
- Donér til Wikileaks
- Om du råder over en server, meld deg til Wikileaks Mirrors for å tilby serverplass og slik hindre at Wikileaks blir tvunget av nett

Siste nytt om Wikileaks på Kvasir/nyhetssøk her

tirsdag 7. desember 2010

Brunost-aktivismen lenge leve


Utopisk realisme, heri opptatt Spør Filosofen, stiller seg med full tyngde bak Facebook-kampanjen "La G35 leve", som per idag har 49.077 venner. Støtt opp om brunost-aktivismen du også!
Bruk forbrukermakta! Vis at du tar avstand fra TINEs forslag om å fjerne produksjonen av Gudbrandsdalsost fra Gudbrandsdalen, som har vært ostens vugge siden 1863. Flyttes produksjonen, forsvinner smaken av Gudbrandsdalen og det blir bare ost igjen.