lørdag 7. januar 2017

Tekst i DN: "Ulv og sau - et naturlig par?"

Forskningsformidling i dagens Dagens Næringsliv, i spalten Forskning / Forskning viser at...:


Her er hele teksten slik som jeg sendte den inn:

***

Ulv og sau – et naturlig par?

I menneskets forestillingsverden har ulven og sauen vanket sammen i tusener av år, som en slags arketypisk motsetning. Sammen har de preget våre tenkemåter og talemåter, og til og med vår tro.

Alle vet at ulv og sau hører naturlig sammen i samme setning. Det skyldes at radarparet ulv og sau nettopp er et klassisk eksempel på dyr som ikke passer sammen. Dette kommer godt til uttrykk i Bibelen, der det heter at ”[u]lven og lammet skal beite sammen” – i paradis (Jesaja 65,25). Med andre ord: I den jordiske verden, der vi lever, der er det helt utenkelig at ulv og sau skal gå sammen. Motsetningene mellom rovdyret ulven og beitedyret sauen kan bare overvinnes i en visjon om himmelsk fred.

I flere tusen år har ulv og sau hatt en motsetningsfylt symbolikk. Mens ulven forbindes med glupskhet, grådighet, sult, lyst og vold, forbinder vi sauen med uskyld, tro og det sårbare som vi må beskytte mot naturkreftene. Disse kulturelle forestillingene er så dypt rotfestet i vår kultur at vi ikke uten videre får øye på dem. Ulven representerer det ustyrlige ved naturen, og billedlig, gjennom varulven, også ved mennesker. Sauen derimot, har Jesus, hyrden, som sin forsvarer, mens vanlige troende billedlig talt tilhører den saueflokken han er satt til å gjete.

Sagnomsuste skapninger
Ulven har ikke bare blitt demonisert, den har også i flere kulturer blitt tilbedt. Det gjelder særlig utpregede krigerkulturer. I norrøn mytologi spiller ulven en tvetydig rolle, som guden Odins voktere, men også et slags endetidstegn, gjennom Fenrisulven. Under ragnarok skal Fenrisulven ifølge norrøn mytologi vokse til enorme proporsjoner, og sønnene hans skal svelge solen og månen. Forestillingen om abnormt store ulver gjenfinner vi i moderne folklore.

Ulven dukker opp i utallige sagn og eventyr, visdomsord og uttrykk. Å være ”en ulv i fåreklær” betyr at man ikke er den man utgir seg for å være. Stadig flere terrorister omtales i dag som ”enslige ulver”, motsatsen til flokkens sorte får. I tillegg til sine mer dystre assosiasjoner, forbindes ulven også med frihet, ekthet, styrke, samhold, familie og individualitet. Sauen derimot betegnes typisk som et flokkdyr med flokkmentalitet, uten evne til å opptre individuelt – herav uttrykket ”dum som en sau”.

Konfliktstoff
I norsk sammenheng har mange i dag inntrykk av at konflikter om rovdyrforvaltning for en stor del handler om nettopp ulv og sau. Sauebønder har da også for en stor del kommet til å symbolisere motstanden mot dagens verneregime. Dette er en naturlig konsekvens av den dype historiske symbolikken knyttet til ulv og sau. 

Men det er viktig å være klar over at rovdyrkonflikten også har andre aspekter. Når det gjelder skader på dyr i menneskers varetekt, så står sauenæringen, sammen med reindriftsnæringen, sentralt også ”på bakken”. Men de andre store rovdyrene er vel så betydelige skadegjørere som ulven – det er faktisk jerv og gaupe som tar flest saueliv.

Noe som ikke kommer så godt frem i mediedekningen av konfliktene, er at motstanden mot dagens rovdyrforvaltning er vel så mye preget av jaktinteresser som av bøndenes interesser. Som boken Ulvekonflikter får frem, er det særlig bruk av jakthunder som kommer i konflikt med tilstedeværelsen av ulv. Mange opplever dessuten at vern av ulv går utover elgjakten. For det er jo i hovedsak elg den norske ulven spiser – ikke sau, som mange kanskje tror.

Morten Tønnessen
Førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger
Norsk prosjektleder for ”Dyr i landskap i endring” (EMP151)

Referanser
Skogen, Ketil, Olve Krange og Helene Figari 2013. Ulvekonflikter – en sosiologisk studie. Oslo: Akademika forlag.
Tønnessen, Morten 2016. Historicizing the Cultural Semiotics of Wolf and Sheep. Pakistan Journal of Historical Studies 1(2) (temanummer “Emotions, Humans and Animals”): 76–101. doi:10.2979/pjhs.1.2.03.

lørdag 3. desember 2016

På 8. plass for MDG i Rogaland

Akkurat nominert til 8. plass på stortingslisten for Rogaland MDG av nominasjonsmøtet, etter å ha tapt kampvotering om 6. plassen til Stein Elling Tofte, Randaberg, 16-18 (ble utfordret av geografihensyn).

fredag 18. november 2016

MDG: #ViTrengerTenkendePolitikere

Her er min kandidaterklæring, sendt til nominasjonskomiteen i Vest-Agder MDG.

Mitt forbehold lyder:
Jeg forbeholder meg retten til å tenke og lære både under valgkampen og etter valget. Dette gjelder også under debatter.  Om jeg snur i noen saker som følge av tenkning eller læring vil dette bli tydelig kommunisert til omverdenen. Vi trenger tenkende politikere.

torsdag 3. november 2016

Debattinnlegg: "Mattilsynet og hestene"

Her er utklipp av debattinnlegget "Mattilsynet og hestene", som har stått på trykk i Fædrelandsvennen (tirsdag - NB betalingsmur) og Kristiansand Avis (ukas utgave kom i dag - faksimile fra e-avis).


MDG-liste omtalt i Lindesnes

Nominasjonskomiteens listeforslag for Vest-Agder MDG er omtalt i avisa Lindesnes.


fredag 28. oktober 2016

Nominasjonskomiteens listeforslag for Vest-Agder MDG

Her er nominasjonskomiteens endelige listeforslag for Vest-Agder MDG foran Stortingsvalget i 2017. Listen skal stemmes over og avgjøres av medlemmene på nominasjonsmøtet (Grønt Senter, Kristiansand) 26. november kl. 18. 29. oktober er frist for å melde seg inn eller betale medlemsavgift, for å kunne stemme på nominasjonsmøtet. Du kan melde deg inn eller betale her: https://www.mdg.no/meld-inn/

***

NOMINASJONSKOMITEENS LISTEFORSLAG FOR MDG VEST-AGDER

Plass 
Navn 
Lokallag 
Fødselsår 
Tittel/Stilling

Birte Simonsen 
Kristiansand 
1948 
Universitetslektor 
Morten Tønnesen 
Kristiansand 
1976 
Førsteamanuensis 
Marte Rostvåg Ulltveit Moe 
Kristiansand 
1974 
Gruppeleder MDG 
Elisabeth Garlie Udjus 
Søgne 
1998 
Student 
Lars Verket 
Kristiansand 
1969 
Selvstendig 
Elisabeth Lindland 
Mandal 
1972 
Lærer 
Yngvar Monstad 
Søgne 
1982 
Lærer 
Ida Jordal 
Lyngdal 
1985 
Jurist 
Frode Jerdal 
Kvinesdal 
1986 
Arkitekt 
10 
Mira Svartnes Thorsen 
Kristiansand 
1981 
Avdelingsleder 
11 
Hildegunn Schuff 
Songdalen 
1979 
Høgskolelektor 
12 
Bjørnar Knapstad 
Kristiansand 
1947 
Gullsmedmester

Kristiansand, 27. oktober 2016
Erik Hoffmoen Lars Mogens Yndesdal Anette Seland 
Leder Nestleder Medlem

torsdag 13. oktober 2016

Miljødifferensiert vrakpant? Velkommen etter!

Ideen om kollektivkort el.l. i vrakpant sprer seg, etter at Oslo APs Andreas Halse har foreslått vrakpant til 20.000 kr. som skal kunne brukes bl.a. på kjøp av elbil, kollektivkort eller sykkel. Nå skal regjeringen vurdere en miljødifferensiert vrakpant, etter inspirasjon fra Canada. Men alt i 2009 foreslo Sondre Båtstrand i Bergen MDG noe lignende, etter inspirasjon fra min idé, først drøftet i Felleslista mellom SP og MDG i Oslo i 2003 (se under).


Se også:


Innslag om ulv i Ekko

Igår (12. oktober) var jeg på NRK P2s "Ekko", i det halvtime lange innslaget "Hvorfor er vi så redde for ulven?", sammen med biolog Barbara Zimmermann (HiH) og sosiolog Ketil Skogen (NINA). Programleder Rikke Eckhoff. Tilgjengelig som podcast.