fredag 9. september 2016

Refleksjoner om utstillingen "Det nye eden"

Sakset fra min akademiske blogg Utopian Realism:

My invited reflections on the arts exhibition "New Eden?" (Article biennial 2016, Sølvberget galleri, Stavanger - Norway) are available online in Norwegian and in English. They are referred to under Article biennial news (in Norwegian and English). The English version of the text is also linked to from the Facebook page of i/o lab.

torsdag 25. august 2016

Miljøpartiet De Grønne på vei til å bli Miljøpartiet De Grunne?

I utkastet til stortingsprogram går MDG inn for en aktiv satsning på karbonfangst. Det er et langt steg i retning av Miljøpartiet De Grunne, slik jeg advarte mot i et landsmøteinnlegg i vår.

Full spagat om økonomisk vekst og forbruk i MDGs programforslag

I utkastet til stortingsprogram fra MDG sin programkomité står kun dette om økonomisk vekst: 
Økonomisk vekst og økt privat forbruk er ikke et mål i seg selv. Vi vil derfor innføre flere mål enn BNP og ta i bruk nye styringsverktøy for å dreie samfunnsutviklingen i en grønn retning.
Altså skal mål om økonomisk vekst SUPPLERES med andre mål, ikke erstattes av andre mål - eller: MDG er nøytrale til spørsmålet om BNP-vekst som mål for samfunnsutviklingen.

Dette henger dårlig sammen med de mange målsetningene om redusert materielt forbruk i programmet. Tilsvarende problematisk er programformuleringen om at MDG: "vil ... jobbe for at produktivitetsveksten i større grad tas ut i form av fritid fremfor økt lønn og forbruk." - Altså skal vi BÅDE ha mer fritid OG mer lønn og høyere forbruk?

Programforslaget kan lett tolkes som at man går inn for økonomisk vekst kombinert med redusert materielt forbruk (akkurat slik økonomiutvalgets temarapport også var preget av). Full spagat.


tirsdag 9. august 2016

Program for paneldebatt "New Eden? Where is biotechnology taking us, and how can art explore this?"

Sakset fra min engelskspråklige blogg Utopian Realism:

As mentioned previously (see below), I will take part in a panel discussion on art and biotechnology Saturday August 13th at the 2016 Article Bienniale, Stavanger, as part of the event "New Eden? Where is biotechnology taking us, and how can art explore this?". A program detailing names of participants, including mine, is now online.

See also:


fredag 22. juli 2016

Stortingsvalget 2017

Jeg har orientert nominasjonskomiteen i Rogaland MDG om at jeg regner med å flytte til Rogaland rundt nyttår, og derfor ønsker å bli vurdert for stortingslista i Rogaland snarere enn i Vest-Agder.

fredag 3. juni 2016

Opprop for demokrati på UiS

Jeg støtter oppropet for fortsatt folkevalgt rektor på UiS, og valgte organer på fakultets- og instituttnivå.

Skriv under her.

torsdag 26. mai 2016

Anbefalt om Brasil: "La oss kalle et kupp for et kupp"

Anbefalt lesning om den politiske krisen i Brasil - det beste og mest dekkende jeg har lest på norsk:

Torkjell Leira: La oss kalle et kupp for et kupp (Manifest tidsskrift)


mandag 16. mai 2016

Fakta ikke nok i ulvedebatten

Sakset fra min akademiske blogg "Utopian realism":

The dissemination article "Forskere: Fakta er ikke nok i ulvedebatten" [Researchers: Facts are not enough in wolf debate], written by Benedicte Pentz (see also previous posts), was published in Norwegian on ansatt.uis.no, the "internal" webpage (for employees) of University of Stavanger, on November 16th 2015.