tirsdag 20. juni 2017

Mindre veikaos med MDG - og genistreken bygd NÅ

MDGs politikk er en politikk for mindre veikaos, forklarer jeg i innlegget "Fra veikaos til "på skinner"", som er på trykk i Fædrelandsvennen i dag. Nye Veiers massive veiprosjekter vil på sikt gi samme køutfordringer som idag, bare i større omfang. MDG vil heller prioritere jernbanen, inkludert bygging av genistreken. I motsetning til regjeringen støttet av Venstre og KrF har MDG satt av de 26 milliarder kronene som trengs til bygging av Grenlandsbanen i vår alternative Nasjonal Transportplan.

søndag 11. juni 2017

Gjennomslag i MDG nasjonalt - dyrevern, åpenhet m.m.

Oppsummering av gjennomslag på landsstyremøtet denne helga, med utgangspunkt i forslag jeg har fremmet:
  1. 15.000 kr til ny nasjonal dyrevernbrosjyre (fremmet sammen med Øyvind Solum, Akershus MDG), med Dyrevernpolitisk nettverk ansvarlig for innhold
  2. Tre saker jeg foreslo som politiske krav ifm. ev. regjeringsdeltakelse eller støtte til regjering blir oversendt AU (talspersoner + partisekretær) som innspill til saker som bør prioriteres i valgkampen og ev. regjeringsforhandlinger. Gjelder å avvikle pelsdyrnæringen (også foreslått av GU), innføre Karbonavgift til fordeling/klimabelønningsordning, og avvikle ordningen med midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere.
  3. Mot mitt primære ønske får forhandlingsutvalget til MDG ved ev. regjeringsforhandlinger mandat til å inngå hemmelige avtaler. Det ble imidlertid vedtatt et tillegg basert på et forslag fra meg som understreker at mest mulig åpenhet er en viktig målsetning, og at avtaler om dissens (løfter om stemmegivning i politiske saker) bør offentliggjøres.

mandag 5. juni 2017

Bilder fra På Kanten

[Sakset fra min engelskspråklige, akademiske blogg Utopian Realism].

These are pictures from På Kanten, the Norwegian philosophy festival, late May.

From the improvisation "philosophy sport".

From my conversation with fellow philosopher Ole Martin Moen on the suffering of wild animals. According to the organizers, this was the one event that engaged the audience the most.