fredag 3. juni 2016

Opprop for demokrati på UiS

Jeg støtter oppropet for fortsatt folkevalgt rektor på UiS, og valgte organer på fakultets- og instituttnivå.

Skriv under her.