søndag 13. desember 2015

Kampen om å bli USAs neste president: Cruz og dels Rubio fram; Carson er ute

Det er nå drøyt to måneder siden jeg sist blogget om den amerikanske nominasjonsprosessen (se lenker til tidligere poster helt til slutt i denne posten).


Blant demokratene ser det nå ganske avklart ut, med en konsolidering rundt Clinton. Etter at Joe Biden mot slutten av oktober gjorde det klart at han ikke ville stille, har hun gått mer opp enn Sanders har gjort. Per idag leder hun 54-31% nasjonalt. Det er nå snakk om hva som skal til for å gi Sanders et "comeback". Får han ikke ny aktualitet, er det svært lite sannsynlig at han har noen sjanse til å bli demokratenes kandidat - til tross for at han ganske stabilt har venstresidens støtte. O´Malley, den tredje kandidaten som er igjen, scorer stabilt lavt med 2-4% oppslutning de siste par månedene. På målingene for New Hampshire har Clinton og Sanders byttet på ledelsen, med fordel Sanders med 47-43 i skrivende stund, så det er fortsatt mulig Sanders kan vinne der, men han ligger håpløst bak i andre viktige stater. En seier i New Hampshire vil neppe endre noe særlig på det.Blant republikanerne har det vært mer bevegelse. Men ikke i toppen, den har Donald Trump holdt på, bortsett fra et kort mellomspill 4.-6. november da Ben Carson ledet med noen promille (25-25). I skrivende stund leder Trump 30-17 med Ted Cruz som nærmeste utfordrer. Cruz har de siste ukene gått kraftig opp, og leder nå i Iowa. Cruz topper de tre siste målingene for Iowa, og har nå høyere snitt på de fire siste målingene der enn Trump. Carson har de siste ukene stupt der, i likhet med utviklingen nasjonalt, og er nå mer eller mindre å betrakte som ute av konkurransen om nominasjonen. Han begynte å falle da debatten dreide mer inn på terror og utenrikspolitikk.


Tre kandidater til fortjener omtale. Fiorina, som sist jeg skrev var på tredjeplass med 11% oppslutning, er nå nede i 2,7%, og er for lengst ute av teten. Jeb Bush gjorde det svakt for drøyt to måneder siden, med rundt 8% oppslutning, og har siden den gang bare falt. På grunn av svak konkurranse "nedenfra" er han fortsatt på femteplass, men nå med kun 4,2% oppslutning i snitt. På flere av de siste nasjonale målingene har han kun 3% oppslutning. Han kan komme til å trekke seg når som helst, med mindre han har bestemt seg for å bruke opp alle pengene han har samlet inn før han gir seg (kanskje etter de 3-4 første delstatsvalgene). Så langt har imidlertid pengebruken hans gitt minimal uttelling.

Marco Rubio har de siste ukene gått frem i kompani med Cruz, men kan se ut til å ha mistet momentumet. Etter å ha ligget ganske likt med Cruz en stund, leder nå Cruz over ham 17-14. Spørsmålet er om han har nådd toppen - isåfall har han i praksis liten sjanse på nominasjonen. Enn så lenge er han imidlertid klart i teten av de politisk moderate kandidatene, med mer enn tre ganger så høy oppslutning som Bush.

Se også:

lørdag 12. desember 2015

Klimaavtalen: Hvordan 1,5 gradersmålet kan bli realistisk

Så er Paris-forhandlingene i mål, med et ambisiøst mål om maks 1,5 grader temperaturstigning som resultat (skjønt uten nasjonale forpliktelser som står i stil med dette målet). Det er fullt mulig å fase ut vår bruk av fossil energi i løpet av 20 år. Det som først og fremst får det til å se urealistisk ut, er antagelsen om at verden nødvendigvis vil trenge mer og mer energi, som er nært knyttet til tvangstanken om evig økonomisk vekst for både dagens fattige og rike land. Den tanken må vi nå ta et oppgjør med, for at det skal være realisme i det nye globale klimamålet.


Flere politiske verv for MDG

Siden sist oppdatering (se under) har jeg blitt valgt til følgende verv i Kristiansand, på vegne av MDG:
 - 2. vara til Valgstyret
 - 1. vara til forstanderskapet for Sparebanken Sør
 - 1. vara i representantskapet for Konsesjonskraft

Se også: