torsdag 25. august 2016

Miljøpartiet De Grønne på vei til å bli Miljøpartiet De Grunne?

I utkastet til stortingsprogram går MDG inn for en aktiv satsning på karbonfangst. Det er et langt steg i retning av Miljøpartiet De Grunne, slik jeg advarte mot i et landsmøteinnlegg i vår.

Full spagat om økonomisk vekst og forbruk i MDGs programforslag

I utkastet til stortingsprogram fra MDG sin programkomité står kun dette om økonomisk vekst: 
Økonomisk vekst og økt privat forbruk er ikke et mål i seg selv. Vi vil derfor innføre flere mål enn BNP og ta i bruk nye styringsverktøy for å dreie samfunnsutviklingen i en grønn retning.
Altså skal mål om økonomisk vekst SUPPLERES med andre mål, ikke erstattes av andre mål - eller: MDG er nøytrale til spørsmålet om BNP-vekst som mål for samfunnsutviklingen.

Dette henger dårlig sammen med de mange målsetningene om redusert materielt forbruk i programmet. Tilsvarende problematisk er programformuleringen om at MDG: "vil ... jobbe for at produktivitetsveksten i større grad tas ut i form av fritid fremfor økt lønn og forbruk." - Altså skal vi BÅDE ha mer fritid OG mer lønn og høyere forbruk?

Programforslaget kan lett tolkes som at man går inn for økonomisk vekst kombinert med redusert materielt forbruk (akkurat slik økonomiutvalgets temarapport også var preget av). Full spagat.


tirsdag 9. august 2016

Program for paneldebatt "New Eden? Where is biotechnology taking us, and how can art explore this?"

Sakset fra min engelskspråklige blogg Utopian Realism:

As mentioned previously (see below), I will take part in a panel discussion on art and biotechnology Saturday August 13th at the 2016 Article Bienniale, Stavanger, as part of the event "New Eden? Where is biotechnology taking us, and how can art explore this?". A program detailing names of participants, including mine, is now online.

See also: