onsdag 21. september 2011

Minding Animals Norge opprettet

Minding Animals Norge har nå blitt formelt registrert som forening i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret). Organisasjonsnummer: 997 336 216.

Jeg er en av stifterne, og styremedlem, sammen med Rune Ellefsen og Rhys Evans. Minding Animals Norges første årsmøte (kalt allmøte i vedtektene) vil finne sted i Oslo 15. oktober, under avslutningen av vårt to-dagers seminar Shared Worlds (se Facebook-siden vår her).

Se ellers hjemmesiden til Minding Animals International.

mandag 19. september 2011

Republikanernes nominasjonskamp - meningsmålingene

I posten "Rick Perry til topps - de siste meningsmålingene" skrev jeg for en knapp måned siden at det var "grunn til å vente ytterligere fremgang for Perry på de nasjonale gjennomsnittsmålingene." På det tidspunktet ledet han med 20,6 % mot Romney's 18,9 % (altså med 1,7 %).

Og hvordan ser meningsmålingene ut idag?
Som vi ser har Perry gått klart fra Romney på de siste snittallene (det skyldes først og fremst at samtlige meningsmålinger som ligger til grunn for Real Clear Politics' beregninger nå har kommet med ferske tall). Slik er oppslutningen idag, sammenlignet med 25. august:

1 (1) Perry 29,2 % (+8,6)
2 (2) Romney 19 % (+0,1)
3 (3) Palin 12,3 % (+1,5)
4 (6) Paul 9,0 % (+0,3)
5 (4) Bachmann 7,5 (-1,3)

Noe av det som har skjedd er at Giuliani (som sist lå på delt fjerde plass) ikke lenger måles. Mens de fleste vinner noe på dette, ser vi at Bachmann, som var den store stjernen på vei opp før Perry offisielt lanserte sitt kandidatur, har gått tilbake selv med én mindre i racet. Hennes oppslutning er nesten halvert siden toppen, da hun noen uker var Romneys fremste utfordrer. Det er verd å merke seg at Perrys ledelse over Romey varierer stort, fra 4 % på Bloombergs måling til 19 % på den siste målingen til Politico/GWU/Battleground.

Det er ellers interessant at både Palin og Paul klarer å gå fram samtidig med Perry. Alle tre blir ansett å representere ytterkanter i republikanernes leir - mens Perry og Palin er konservative og dels antivitenskapelige høyrepopulister, er Paul en ideologisk ministat-tilhenger. På topp fem skiller Romney seg nå ut som den eneste moderate, sentrumsorienterte kandidaten.

Andre målinger fra Real Clear Politics viser at Perry per idag ligger an til å vinne Iowa foran Bachman på andre (dette første primærvalget lå Bachmann tidligere an til å vinne), mens Romney per idag leder soleklart i New Hampshire, hvor Perry per idag scorer under 10 % og dermed ikke ligger an til mer enn en fjerdeplass, etter både Bachmann og Paul.

Obama leder per idag samtlige Obama-mot-republikaner målinger. Her gjør fortsatt Romney det skarpest, han ligger nesten likt med Obama (0,9 % bak). Perry ligger til sammenligning 5,3 % bak Obama.


Norges minste partier - grafisk framstilt

Grafikken i denne posten bygger på valgresultatene fra Fylkestingvalget 2011 - se også Utopisk Realismes post Norges minste parti 2011. Takk til Excel.

Slik ser det norske partilandskapet ut, når vi tar med de mindre partiene også:
Her har vi kun inkludert de små partiene fra De Grønne (1,3 %) og ned:
Og her er partienes andel av stemmene fremstilt i et kakediagram:


Om vi tenker oss at alle de 2,24 millioner stemmene ved fylkesvalget hadde blitt spredt jevnt utover mellom Jorden og Månen, ville ikke DLF sine stemmer ta oss lenger enn fra Jordoverflaten til ... Stratosfæren. - Og om vi tenker oss at disse stemmene hadde blitt spredt jevnt utover i tid fra nåtiden til da dinosaurene døde ut, så ville vi fortsatt, med DLF sine stemmer, befinne oss på denne siden av jordbruksrevolusjonen.

Podcast fra Protestfestivalens "De sju dødssyndene"

Podcast fra "De sju dødssyndene", årets avslutningsarrangement v/Christianssands Protestfestival: multiformat.no/protest.

Jeg kåserer om LATSKAP - og var sistemann ut, etter Einar Gelius, Mina Hadjian, Margrete Wiede Aasland, Nina Karin Monsen, Jens Petter Fagerhaug og Jackie Bergman.

Eddie Eidsvåg var syngende programleder.

Blitt med i Concerned Scientists Norway

Jeg har blitt medlem av Concerned Scientists Norway. For å bli medlem må man være vitenskapelig tilsatt (selv er jeg PhD-kandidat ved Universitetet i Tartu, og involvert i to forskningsprosjekter der), samt støtte CSNs manifest. Det lyder slik:
Bærekraftig utvikling har vært et erklært mål i mange land i flere tiår. Likevel beveger vi oss stadig lengre fra dette målet, og vi er nå i stand til og faktisk i ferd med å endre grunnleggende elementer i klodens klima og økosystemer.

Dersom den menneskelige påvirkningen på jorden fortsetter med samme styrke, beveger vi kloden så langt vekk fra vårt kjente klima at spesielt de kommende generasjoner risikerer store menneskelige lidelser, et vesentlig dårligere livsgrunnlag og utslettelse av store deler av det biologiske mangfoldet.

Menneskeheten står dermed overfor en av sine mest alvorlige utfordringer noensinne. I denne situasjonen er det etisk uansvarlig å unnlate å ta tak i utfordringen, enten unnlatelsen begrunnes i faglig usikkerhet, økonomiske begrensninger eller manglende politisk vilje. Prinsippet om å være føre var i tenkning, planlegging og handling, er fundamentalt.

Concerned Scientists Norway består av engasjerte vitenskapsfolk fra forskjellige forskningsinstitusjoner og med ulik faglig bakgrunn som deler en felles bekymring. Vi samles i oppfatningen om at klima- og miljøproblemene i vid forstand så langt ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndigheters side. Gapet mellom påkrevde tiltak og faktisk iverksatte tiltak, er i stedet økende. Sårbare mennesker og lokalsamfunn, spesielt i mange utviklingsland, er skadelidende overfor de negative konsekvensene som allerede manifesterer seg verden over.

Alvoret i situasjonen og det faktum at den stadig forverres hva sannsynlige konsekvenser angår, gjør det påkrevd at forskere med relevant faglig kompetanse inngår i nye former for tverrfaglig samarbeid, både med tanke på å øve innflytelse på politikere og myndigheter og med tanke på formidling av kunnskap i offentligheten. Tverrfaglighet er påkrevd for å forstå det komplekse samspillet av årsaker til at den menneskelige påvirkningen på naturen for eksempel ved vekst i materielt forbruk og i etterspørsel etter fossile energikilder øker til tross for faglige advarsler og en rekke forsøk på tiltak til begrensning. Kompetanse innen fag som naturvitenskapene, teknologi, filosofi, psykologi, økonomi, jus og de andre samfunnsvitenskapene er nødvendig for å forstå hva som er drivkreftene i og konsekvensene av den aktuelle utviklingen, og hvordan vi kan endre utviklingen i en rettferdig og bærekraftig retning.

Et tverrfaglig perspektiv som vil adressere de ulike årsakene til krisen det er tale om, og som søker å gå til roten av problemene, vil innebære kritikk av sider ved vårt økonomiske og samfunnsmessige system. Utviklingen i vårt samfunn er på kollisjonskurs med vårt felles ansvar for å overlate en økologisk intakt klode til kommende generasjoner, og nye måter å tenke på er påkrevd.

Concerned Scientists Norway vil:

  • formidle forskningsbasert kunnskap om konsekvenser og risiko ved dagens utvikling
  • bidra til å forklare hvorfor den menneskelige påvirkningen på naturen øker til tross for faglige advarsler og en rekke forsøk på tiltak til begrensning
  • bidra til å skape en visjon om hvordan et samfunn kan være bærekraftig og samtidig tilby menneskene høy livskvalitet
  • belyse hvordan trekk i dagens samfunn forhinder oss fra å ta de nødvendige grep
  • foreslå grep som reelt kan bidra til en tilstrekkelig reduksjon av menneskelig påvirkning
  • søke å påvirke myndigheter og andre beslutningstagere til å iverksette nødvendige tiltak

Norges minste parti 2011

Samfunnspartiet: Forbigått igjen.

Det Liberale FOLKEpartiet - ikke akkurat for folk flest.

regjeringens landsoversikt figurerer "Andre" med 116.732 stemmer ved kommunevalget, dvs. 4,8 % av stemmene (fram 0,9). Der er ingen av småpartiene skilt ut og spesifisert med et landsresultat.

For fylkesvalget bys det imidlertid på en landsoversikt også for de aller minste partiene. I Kardemomme Tidenes meningsmåling "Hvilket parti blir Norges MINSTE i høst?" fikk VIGRID 40 % av stemmene, miniveteranen "Samfunnspartiet" 20 % og - bevares - "andre" (strengt tatt "Annet parti") 40 %. De øvrige kandidatene - Norsk Republikansk Allianse, Nasjonalpatriotene og Det Liberale Folkeparti - fikk 0 stemmer.

Og hvordan gikk det så?

Her er fasiten*:
1. Det Liberale Folkeparti 0,011 % (247 stemmer)
2. Samfunnspartiet 0,013 % (285 stemmer)
3. Samfunnsdemokratene (SAMDEM) 0,036 % (804 stemmer)
4. SAME 0,1 (1241 stemmer)
5. NKP 0,1 % (1270 stemmer)
6. Kristent Samlingsparti 0,2 %
7. Demokratene 0,3 %
8. Kystpartiet 0,4 %
9. Pensjonistpartiet 0,9 %
10. Miljøpartiet De Grønne 1,3 %

* Disse er ikke tatt med fordi de fremstår som initiativer med et lokalt preg: Byluft (0,1 %), Sunnmørslista/Tverrpolitisk liste for Sunnmøre (SUNML, 0,3 %), Vestfoldlisten mot bomringer (VL, 0,38 %).

Som vi ser gjorde Miljøpartiet De Grønne det svært dårlig i år - de har aldri før gjort det så dårlig i Norgesmesterskapet i Norges minste parti. Norges aller minste parti ble i år Det Liberale Folkeparti (DLF), med 247 stemmer, det vil si 0,011 % av stemmene eller omkring en av 10.000 stemmer. DLF har ved flere valg knivet med Samfunnspartiet om å bli Norges minste, og trakk i år det korteste strået.

Det nye initiativet "Samfunnsdemokratene" (SAMDEM), som av uforståelige grunner ble omtalt som "Samdunnsdekotratane" i Dagbladets valgoversikt, har bakgrunn i Sogn og Fjordane. Med 804 stemmer fikk de 0,036 % (av stemmene på landsbasis, dvs. mer enn tre ganger så mye som årets miniputt-Norgesmester DLF.

Se også: Norges minste partier - grafisk framstilt

tirsdag 13. september 2011

Utopisk Realismes valgprognose: Traff på H, KrF og SV, bommet på SP og FrP

I går en halvtimes tid før stemmelokalene stengte presenterte Utopisk Realisme sin valgprognose for lokalvalget 2011. Nedenfor er prognosen sammenholdt med resultatet per nå.

Utopisk Realisme traff best på de først nevnte partiene (i kommunevalget, hvor tilgjengelig):

H 27,9% (UR: 28 %)
KrF 5,6% (UR: 5,4 %)
PP 0,9%* (UR: 0,6 %)
Andre 4,8% (UR: 4,4% inkludert MDG og PP)
SV 4,0% (UR: 4,4 %)
Rødt 1,5% (UR: 2,0 %)
MDG 1,3%* (UR: 0,8 %)
V 6,2% (UR: 6,9 %)
Sp 6,8% (UR: 5,5 %)
Ap 31,7% (UR: 30 %)
Frp 11,5% (UR: 13,4 %)

* Fylkesvalget (landsoversikt for kommunevalget foreligger ikke)

mandag 12. september 2011

Utopisk Realismes valgprognose

Ap 30 %
H 28 %
Frp 13,4 %
V 6,9 %
Sp 5,5 %
KrF 5,4 %
SV 4,4 %
Rødt 2,0 %
MDG 0,8 %
PP 0,6 %
Andre 3 % (4,4 % inkludert MDG og PP)

søndag 11. september 2011

Tid for foredrag om offisiell og uoffisiell rovviltforvaltning

[Sakset fra min engelskspråklige blogg Utopian Realism:]

As mentioned in June I am scheduled for giving a talk at this year's Den nasjonale konferansen om rovvilt, beitedyr og samfunn [The national conference on predators, grazing livestock and society] (Hamar, Norway, Oct. 31 - Nov. 1).

By now the organizer has released a full program. My talk "Offisiell og 'uoffisiell' rovviltforvaltning i Norge sett med et humanøkologisk blikk - Hva er motivene og handlingene?" [Official and "unofficial" predator management in Norway, as seen in a human ecology perspective - What are the motives and actions?] has been scheduled for November 1st at 13.55-14.35.