fredag 30. april 2010

Britiske blinkskudd


Credits: The Guardian (og bloggen Fotnoter). Viser oppslutningen til De konservative (blå), Labour (rød) og Liberaldemokratene. Som vi ser gjorde LibDem et hopp etter den første TV-debatten for to uker siden. Browns mikrofon-glipp for et par dager siden har ikke gitt noe utslag.


Credits: The Sun (og VG). Fra den tredje og siste TV-debatten, som målinger viser at De konservatives David Cameron (til venstre) kom best ut av.

onsdag 28. april 2010

Når blir det moro framover

Joda: Delelinjen er bestemt (forutsatt ratifisering i den russiske dumaen), og 'hele Norge' gleder seg over mulighetene som åpner seg for ytterligere gass og olje-utvinning. I Aftenposten mener tidligere olje- og energiminister Einar Stensnæs at det nok er greit med utvinning i dette området, siden det ikke er 'sårbare områder' som rundt Lofoten. Samtidig melder partileder Kristin Halvorsen at oljevirksomhet der oppe ikke kan utelukkes, heller ikke for SVs del. Å si noe annet nå ville vel kostet dem regjeringsdeltakelsen. Men hvor moro blir det for SV i regjering framover? Nå blir det i hvert fall ikke vanskelig å lete etter en god grunn til å gå ut av regjering. Oljesaken i nord har med ett blitt brennhet.
/
Som om den ikke var en varm nok potet allerede. Naturvernforbundet (og sant og si Bellona) er redde for press for oljebonanza i nord. Det er det god grunn til. Og dermed blir Norges klimahykleri enda tydeligere: Her skal olje i flere tilfeller fases ut eller trappes ned på på forbrukssida innenlands, av hensyn til klimaet - men mest mulig skal samtidig pumpes opp og selges til alle. Hva andre gjør med oljen spiller visst ikke inn på klimaet, det (bare lommeboka vår).
/
Nei, nå har jeg olje helt opp til halsen. Jeg håper de innser, nå, de som taktisk argumenterte for at Lofoten og Vesterålen må holdes oljefritt FORDI DET DREIER SEG OM SÅ SPESIELT SÅRBARE OMRÅDER med tanke på fiske, fugleliv osv., at det var i overkant pragmatisk (les: ugjennomtenkt). Det er i den store sammenhengen et sekundært argument. Det viktigste argumentet går på de globale klimaeffektene. De effektene er nøyaktig de samme når det nå blir snakk om oljeleting ennå lenger nord. Men utbyggingstilhengerne - de som ikke vil la en dråpe ligge ubrukt (utvinningsdeterministene) - de vil nå simpelthen vise til at HER er jo konfliktene langt færre.
/
Kristin Halvorsen for sin del stiller betingelse om at det tas klare miljøhensyn. Det er bare en måte å gjøre det på: Ved å la olja ligge.
/
Siden midten av 70-tallet har vi hatt et moratorium sammen med Sovjet->Russland som gikk ut på at vi ikke skulle benytte oss av ressursene i dette området. Et slikt moratorium burde nå - hadde hensynet til klodens og menneskehetens fremtid vært styrende - fornyes.

tirsdag 27. april 2010

CV

Jeg har oppdatert CVen min.

mandag 26. april 2010

Clegg

Bare så det er sagt: Jeg følger spent med på Clegg og LibDem i den britiske valgkampen (siste nytt fra VG finner du her).
/
Britiske tabloider truer nå selvsagt med et "hung [handlingslammet] parliament". Slik kan det jo ses, når man har et valgsystem som er innrettet på at det til enhver tid største partiet skal få flertall i nasjonalforsamlingen.
/
Clegg driver valgkamp på et forslag om valgreform (meta, meta). Og kommentatorer samtykker: Blir LibDem største eller neststørste parti uten å få noe lignende uttelling i antall representanter, så mister systemet sin legitimitet.
/
Det kunne det hatt godt av.

Dybdahl på dybt vann?

Neida.

Thomas Dybdahl trakk seg fra charity-prosjektet til et 40-talls rogalendinger i kjølvannet av tsunamien i 2005.
/
Det må være lov...
/
... når man ser ut som Jesus.
/
Ikke et vondt ord om veldedighetssanger (jo forresten). Men det må være opp til hver enkelt å finne riktig form på støtte og engasjement.
/
Gruppepress har vi nok av i dette landet.

Om ukulturen på Sørlandet

Redaktør Hans Christian Vadseth har sluttet i Fædrelandsvennen på dagen. Redaksjonsklubben avviser at de har blandet seg i private saker som størrelse og verdi på hus og hytte (se Journalisten samt E24). Dette kom vel opp som en sammenligning under nedbemanningen (12 måtte slutte)? Vel kunne redaktøren i en slik situasjon ha gått foran med et godt eksempel ved å godta/foreslå lønnskutt for egen del - men utover dette må klubben kjenne sin besøkelsestid. Grafsing i privatøkonomi er over grensen.
/
Vadseth angir ellers som oppsigelsesgrunn at han reagerte på de faglige valgene - bl.a. at redaksjonens tillitsvalgte vernet om det nære og trivielle, snarere enn det substansielle og perspektivrike. Det stemmer godt med hvilket inntrykk jeg har av Fædrelandsvennen - som en mildt sagt nærsynt avis.
/
Hvilket bringer meg inn på det som kanskje er det verste i denne saken: At det kan late til at mange sørlendinger har vanskelig for å akseptere en "utenfra" som en sjef med autoritet. Man skal helst være født og oppvekst her, et par generasjoner bakover i hvert fall. Sånn provinsialisme fortjener med rette merkelappen "ukultur".
/
(Kristiansand, 26. april)

tirsdag 20. april 2010

Ingen avgiftskutt!

Norwegians forslag om avgiftskutt i kjølvannet av askeaffæren faller på steingrunn: Joda, situasjonen har ikke vært flyselskapenes feil - men det var da **** ikke myndighetene som sto bak vulkanen heller.
.
Kjos sitt innspill går inn i en rekke av nymotens oppfatninger om at alt skal være oversiktlig og kontrollerbart - og er det ikke det, ja så løper vi til "store mor" Staten og krever erstatning.
.
Sålangt har vulkanutbruddet på Island vært en sunn påminnelse om at naturen ennå er tilstede (den hadde vi nesten glemt, gitt).

BNP: Mitt innspill i The Economist

Ukens online debatt i The Economist omhandler spørsmålet:
This house believes that GDP growth is a poor measure of improving living standards.
Utopian Realism wrote:

Dear Sir,
for me it is impossible to answer the posted question with a simple 'yes' or 'no', because two matters appear to be confused at the very root of the debate:
a) whether or not GDP measures (there are various measures) are precise indicators of 'living standards'
b) whether or not growing GDP is a desirable political aim (for already wealthy nations)

It might very well be that the answer to a) is in the main yes, but the answer to b) no (if so, there is an optimal level of GDP, and GDP is not to be maximized, but optimalized).

This possibility, however, presupposes that the debate's term 'living standards' is highly ambiguous, and a poor choice of terms. Which it is. In market terms, GDP measures are quantitaive measures (even though they do refer to the 'demand' of economic stakeholders with means). The 'living standard' Oswald has in mind appears to be of a qualitative nature.

The Norwegian philosopher Arne Næss distinguished systematically between 'standard of living' (a quantitative measure of wealth) and 'quality of life'. If such a distinction had been introduced in the polled question, I would have been able to take a stand. As it stands, a 'yes' would imply conceptual ignorance, and a 'no' ethical ignorance.

Debatt om BNP som mål i The Economist

Ukens online debatt i det britiske nyhetsmagasinet The Economist dreier seg om hvorvidt BNP (GDP) er et godt mål på levestandard.
.
Utgangsposisjonene til de to sidene er noe problematiske, siden to forhold sauses sammen:
1) Hvorvidt BNP er et presist mål på velstand
2) Hvorvidt et stadig høyere BNP er et ønskelig politisk mål i dagens velstående samfunn
.
Mitt svar på det første er i hovedsak ja (med forbehold om at "real GDP" bør brukes i de fleste sammenhenger, i stedet for BNP omregnet etter valutakurser), mitt svar på det andre et klart nei. Som dere ser under later det til at vekst-tilhengeren viser til pkt. 1, mens vekst-motstanderen forholder seg til pkt. 2.
.
Her er utgangsposisjonen til Andrew Oswald, vekst-motstander:
GDP is a gravely dated pursuit. The first reason is the Easterlin Paradox (the empirical finding that countries do not become happier as they grow wealthier); the second is that global warming means it is necessary for Homo sapiens to make fewer things, to travel less, and to lean on the direct energy of the sun and water.
Og her til Steve Landefeld, vekst-tilhenger:
GDP is a key measure of a country's economic activity—the purpose for which it was designed. It was not designed to be, nor should be regarded as, a comprehensive measure of society's well-being. Nonetheless, it has also proven useful as a gauge of an economy's capacity to improve living standards.

Hjernevask: Tilsvar til Einar Øverenget

Nedenforstående innlegg ble sendt inn til Dagens Næringsliv, men ikke satt på trykk.
Makan til vilje!

Filosofen Einar Øverenget kaster seg 30. mars inn i debatten i kjølvannet av NRKs Hjernevask. Det faller, til tross for god og nyansert argumentasjon, ikke ubetinget heldig ut. Det ser ut til at menneskets uforlignelige bevissthetsevner har gått til hodet på den godeste filosofen.

Øverenget spør om forskerne som tar del i ordskiftet om arv og miljø er frie og rasjonelle, og om de diskuterte teoriene har rom for filosofenes tanke om den frie vilje. Kronargumentet rettes mot vitenskapsskribenten Bjørn Vassnes: ”en forsker som hevder at mennesket er styrt av biologien, kan ikke av egen fri vilje ha kommet frem til sin egen overbevisning”.

Jeg er ikke ute etter å forsvare Vassnes. Men Øverengets argumentasjon later til å bygge på en feilslått forutsetning om at natur og kultur er gjensidig utelukkende kategorier. Kulturens eksistens blir uforklarlig når den portretteres som helt usammenlignbar med alt vi finner ”i naturen”. I realiteten har menneskets frie vilje sitt utspring i impulsene, trangen, ja viljen til utallige levende vesener.

Vel har vi tatt viljens frihet (og den medfølgende åpningen for selvbedrag) til nye høyder, men mennesket var ikke det første viljesvesenet. Den frie vilje er ikke en teoretisk, fullt ut rasjonell størrelse som er naturen og kroppen uvedkommende. Konsumenter og bedriftsledere, filosofer og prester er kjødelige vesener. Det er som kroppslige, sansende vesener vi er tilstede.

Morten Tønnessen, Spør Filosofen (www.SpørFilosofen.no)

torsdag 15. april 2010

Regjeringskrise? Neida

Så begynner "faktaene" om konsekvensene av oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen å komme på bordet. Magne Lerø, aka Ukeavisen Ledelse, mener APs strategi med ikke å ta stilling før man har mer kunnskap har lønnet seg. Han spår utgang av regjeringen for SVs del, med mindre SP kommer dem i forkjøpet.
/
Men slik blir det ikke nødvendigvis. SP er hestehandlere og går neppe ut pga. jordbruksoppgjøret. At SV skulle trekke seg er tilsynelatende mere sannsynlig (til tross for hva partiets høyeste representanter sier i offentligheten). Men da glemmer man hvor drevne også AP er i hestehandel.
/
Som Dagbladet påpeker, gir kartleggingen så langt grunnlag for et kompromiss mellom SV og AP. Årvåkne observatører ville legge merke til det alt da Kristin Halvorsen under valgkampen "stilte ultimatum": Den åpenbare realpolitiske løsningen går ut på å komme til en løsning som begge parter kan selge som en løsning. Med andre ord: SV får (i hvert fall midlertidig) vernet de mest kystnære blokkene, og enkelte andre særlig sårbare områder, mens AP får gjennomslag for å åpne størstedelen av området for oljevirksomhet.
/
Se også:

tirsdag 13. april 2010

Om likelønnskutt og bjørnejakt

I dag har jeg skrevet to debattinnlegg:
* "Likelønnskutt nå!", sendt til Aftenposten (som innehaver av Spør Filosofen)
* "Sivil ulydighet?", sendt til Nationen (som PhD-student ved Universitetet i Tartu).

I det førstnevnte gir jeg oppskriften på hvordan likelønn kan oppnås uten at noen går opp i lønn.

I det sistnevnte påpeker jeg det horrible ordvalget til sauebøndene som truer med "sivil ulydighet" (les: ulovlig jakt) i protest mot regjeringens vernepolitikk.
/
Innleggene legges ut her i Utopisk Realisme så fort de kommer på trykk.

søndag 11. april 2010

Miljøvern og dyrevern

Sakset fra min engelskspråklige, akademiske blogg Utopian Realism:
I have gotten in touch with Minding Animals International, the people behind the 2009 Newcastle/Australia conference and the forthcoming 2012 conference in the same series to be arranged in Utrecht. Concretely, I have been added to the MA Email Network.
/
MAI aims to promote integration/development of contact between researchers in the field of animal studies on one hand and advocacy groups promoting environmentalism, animal rigths etc. on the other. Importantly, their vision is to support attempts to integrate the environmental movement and animal rights groups - though MAI's work is in the main theoretical/scholarly. A crucial task!
/
You'll find their Objectives & Principles here. Except for a few bizarre ideas, such as the topic of "Animals and the Queer Communities" (no offence to either party), it's all good.
Arbeidet med å legge til rette for en tilnærming mellom miljøbevegelsen og dyrevernbevegelsen er ikke minst viktig i et land som Norge, hvor de - i motsetning til i mange toneangivende europeiske land - knapt har noe med hverandre å gjøre. Akkurat som miljøvern først blir etisk gjennomtenkt og høyverdig idet man tar hensyn også til naturens individer, blir dyrevern først satt i perspektiv, og avbalansert, når man får øyet opp også for den økologiske sammenhengen. Hver for seg er de begge "grunne", nærsynte tenkemåter.

lørdag 10. april 2010

James Hansens email-liste

For noen dager siden ble det kunngjort at klimaforsker James Hansen er tildelt årets Sofiepris. Det er velfortjent.

Jeg har en stund nå stått på epostlisten hans, hvor han lenker til nye publikasjoner osv. Du kan melde deg på her.

torsdag 8. april 2010

Britiske swingers


Jeg har lagt inn en kommentar på en kort sak i The Economist - "Swinging Britain: Britain's conservatives will need a huge swing on election day".
Utopian Realism wrote: Apr 7th 2010 9:23 GMT .ExDub wrote (Apr 6th): For non-British readers it would be useful to explain what "swing" is. I'm assuming it's the difference between the Conservative and Labour percentage popular vote; am I right?

Swing means the movement of voters (in percentage) since the last election. So, a 4 % swing to Labour means 4 % of the total mass of voters have gone from the conservatives to Labour. A 7 percent swing to the conservative side (which is needed if the conservatives are to achieve majority in parliament) means the conservatives needs 7 % of the voting populace (those who did in fact vote) to go from Labour (2005) to them (2010).

So, the swing is NOT equal to the difference between the Conservative and the Labour percentage of the total votes. This graph is rather spotting trends, voter movements.

Interesting material - but not so clearly explained.