søndag 28. februar 2016

Kampen om å bli USAs neste president: Resultater Nevada (REP) og South Carolina (DEM)

Først South Carolina (DEM):

Mitt tips var:
1. Clinton 61-63%
2. Sanders 37-39%

1. Clinton 73,5%
2. Sanders 26%

Her bommet både de fleste meningsmålingene og jeg, jeg aller mest. Clinton overgikk forventningene med god margin.

Så Nevada (REP):

Mine tips var:
1. Trump 39%
2. Rubio 27%
3. Cruz 23%
4. Kasich 6%
5. Carson 5%

Carson trekker seg.

1. Trump 45,9%
2. Rubio 23,9%
3. Cruz 21.4%
4. Carson 4,8%
5. Kasich 3,6%

Carson har ikke trukket seg (han er fortsatt på bokturné, sies det). Ellers traff jeg på rekkefølgen på topp tre, men bommet på nummer fire og fem. Kasich skuffet i forhold til målingene, og Rubio fikk ikke like stor framgang i sluttspurten som jeg gjettet på. Trump undervurderte jeg nok en gang.

lørdag 27. februar 2016

Kampen om å bli USAs neste president: Mine tips - South Carolina (DEM)

Idag er det primærvalg i South Carolina for demokratene. Meningsmålingene de siste dagene viser tegn på at Bernie Sanders oppslutning i staten kan være på vei ned. Men det skyldes dels en måling som skiller seg ut (fra Clemton), hvor Sanders oppslutning har kollapset til 14%, mens Clinton har 64%, en ledelse på hele 50%. På øvrige målinger leder Clinton 18-29%, og i snitt leder hun med 27,5% (58,2-30,7%). Spriket for de to er henholdsvis 53-64% (Clinton) og 14-38% (Sanders - minste oppslutning er 28% om en ser bort fra Clemtons måling).

Et spørsmål her som ellers er hvilken av de to kandidatene som får mobilisert til faktisk å stemme. Psykologien i racet innebærer her og nå, etter to seire for Clinton, og forventet suksess for henne på Supertirsdag, at det er Sanders som har mest å bevise, for ikke å bli irrelevant. Det kan bety at han får mobilisert, i forhold til hva målingene viser - og noen Clinton-velgere kan tenkes å holde seg hjemme fordi hennes seier regnes som så sikker i staten. Men også Clinton-velgere kan tenkes å bli mobilisert, av ønsket om å avgjøre feiden nå og den neste uka, gjennom ren rekke seire som kan få Sanders til å se sjanseløs ut.

Til tross for to seire sålangt har ikke Clinton helt overbevist. Mens Sanders vant stort i New Hampshire, har hun sålant bare vunnet med hårfin (Iowa) eller liten (Nevada) margin. Hun har ennå ikke utklasset Sanders i noen stat - før South Carolina.Mitt tips:
1. Clinton 61-63%
2. Sanders 37-39%

Dette ville stemme ganske godt overens med de 3 siste målingene, unntatt Clemtons måling, men med en viss mobiliserende effekt lagt inn til fordel for Sanders. En fair tolkning av et slikt valgresultat er dels at Clinton har en fordel i stater med store minoritetsbefolkninger, men samtidig at Sanders har lyktes i å vinne over også en god del av disse. For å henge videre må Sanders uansett vinne en eller flere stater på Supertirsdag 1. mars.

søndag 21. februar 2016

Kampen om å bli USAs neste president: Mine tips - Nevada (REP)

Her er oversikt fra RealClearPolitics over meningsmålinger for Nevada.


Mine tips:
1. Trump 39%
2. Rubio 27%
3. Cruz 23%
4. Kasich 6%
5. Carson 5%

Carson trekker seg.

Se også tidligere poster om nominasjonskampen.

Kampen om å bli USAs neste president: Hvordan jeg traff - Nevada (DEM) og South Carolina (REP)

Igår tippet jeg på hvordan valgresultatet ville bli i nominasjonsvalgene som fant sted i USA i går. Her kommer fasiten.

Nevada (DEM):

Mitt tips: Sanders vinner med ca. 53% oppslutning mot 47% for Clinton. Dette bidrar til fortsatt fremgang for Sanders på meningsmålingene nasjonalt (1-3% innen en ukes tid) og for South Carolina (2-5% innen en ukes tid).

Fasiten:
1. Hillary Clinton 52,7%
2. Bernie Sanders 47,2 %
(margin 5,5%)

Her tok jeg altså feil om vinner, og Clinton vant omtrent med den marginen jeg tippet Sanders ville vinne med.

South Carolina (REP):

Mitt tips: 
1. Trump 31%
2. Rubio 26%
3. Cruz 19%
4. Bush 11%
5. Kasich 7%
6. Carson 6%

Fasiten:
1. Trump 32,5%
2. Rubio 22,5%
3. Cruz 22,3%
4. Bush 7,8%
5. Kasich 7,6%
6. Carson 7,2%

Her tippet jeg helt riktig på rekkefølgen (mens snittet av meningsmålinger hadde Kasich på 4. og Bush på 5.). Jeg traff ganske godt på Trumps oppslutning (1,5% forskjell), og på oppslutningen til Kasich (0,6%) og Carson (1,2%). Derimot bommet jeg endel på Rubio (3,5% lavere enn tippet), Cruz (3,3% mer enn tippet) og Bush (3,2% lavere enn tippet). Og seiersmarginen til Trump ble 10%, ikke 5% som jeg tippet.

Jeg bommet også på hvem som vile trekke seg. Bush gjorde det svakere enn jeg ventet, og har trukket seg. Carson har derimot sagt han stiller i Nevada, neste stat ut for republikanerne.

Se også tidligere poster om nominasjonskampen.

lørdag 20. februar 2016

Kampen om å bli USAs neste president: Mine tips foran Nevada (DEM) og South Carolina (REP)

Først Nevada, som stemmer i dag. Her er RealClearPolitics snitt av meningsmålinger (graf foreligger ikke siden det er såpass få målinger fra tidligere).


Som oversikten viser, er det nå svært jevnt på målingene, mens Clinton før Iowa ledet soleklart. På de to målingene ifjor høst, da Sanders alt var etablert som utfordrer, ledet Clinton 16-23%, med 50% oppslutning mot Sanders 27-34%. Nå er Sanders oppe i 45-47%, mens Clinton har 45-53% oppslutning. I snitt står det her og nå 48,7-46,3%, med kun 2,4% ledelse til Clinton. Dette innebærer i praksis at det er åpent hvem som vinner. På en av målingene fra de siste dagene ligger de helt likt, 45-45%. Sålangt, i Iowa og New Hampshire, har Sanders gjort det sterkere enn meningsmålingene skulle tilsi.

Mitt tips: Sanders vinner med ca. 53% oppslutning mot 47% for Clinton. Dette bidrar til fortsatt fremgang for Sanders på meningsmålingene nasjonalt (1-3% innen en ukes tid) og for South Carolina (2-5% innen en ukes tid).


Snittet for målingene på republikansk side for South Carolina, som stemmer idag for deres del, er vist over (siden 1. februar, dvs. før Iowa). Her er det tydelig at Kasich har hatt momentum etter New Hampshire (1,5% > 9,5%). Han scorer nå omtrent likt med Bush, som ikke har gått fram de siste ukene til tross for at flere kandidater har trukket seg. Det lover ikke bra for hans del. Carson har generelt falt men hatt noe fremgang de siste dagene. Etter Iowa har Rubio gått jevnt fram i South Carolina, med stigende kraft etter New Hampshire. Han er nå så å si likt med Cruz, i kampen om andreplassen. Cruz har gått noe tilbake etter det middelmådige resultatet i New Hampshire. Trump har derimot falt de siste dagene (fra en topp på 38%), men leder fortsatt klart.

For South Carolina foreligger det en hel rekke målinger, snittet per idag er basert på hele ti målinger tatt opp etter 14. februar. Spriket kan derfor være stort. Trump har 27-35%, Cruz 13-23%, Rubio 15-24%, Bush 7-14%, Kasich 6-14% og Carson 4-9%. Trump leder 3-17%. På de to jevneste målingene leder han henholdsvis 3% over Rubio og 5% over Cruz. Dette gir en viss sjanse for at en av hans to utfordrere kunne vinne.

Mitt tips: 
1. Trump 31%
2. Rubio 26%
3. Cruz 19%
4. Bush 11%
5. Kasich 7%
6. Carson 6%

Dette bidrar til ny fremgang for Rubio på meningsmålingene nasjonalt, og tilbakegang for Kasich. Bush blir antagelig med videre til etter Super Tuesday 1. mars. Det er mulig Carson trekker seg alt nå. Kasich blir antagelig med til et stykke ut i mars.

Se også tidligere poster om nominasjonskampen.

Kampen om å bli USAs neste president: Sanders momentum; Kasichs momentum

Nå foreligger nok ferske meningsmålinger til at en kan bedømme i hvilken grad Bernie Sanders på demokratisk side og John Kasich på republikansk side har fått momentum etter sine sterke resultater i New Hampshire (seier for Sanders, andreplass for Kasich).


Som utsnittet fra RealClearPolitics (viser snittet på målinger fra og med nominasjonsvalget i Iowa) over viser har Sanders de siste dagene gått kraftig fram. I snitt står det nå 47,6-42,0% med fordel Clinton, en ledelse på kun 5,6%. Dette er basert på fem meningsmålinger tatt opp etter New Hampshire. På den aller ferskeste, fra Fox News, leder Sanders for første gang (med 3%). På de øvrige leder Clinton med 2-11%. Siden snitter per primærvalget i New Hampshire har Sanders gått fram 6,0% (36% > 42%), mens Clinton har gått tilbake 1,7% (49,3% > 47,6%). Ialt er dermed Clintons ledelse redusert med 7,7% (13,3% > 5,6%). Et tydelig momentum.

Mitt tips i forkant av New Hampshire var at en seier for Sanders med 15-20% margin (resultatet ble 22%) ville føre til klar fremgang for Sanders på målingene for South Carolina (10-15%) og nasjonalt (minst 5%). På nasjonalt plan har det slått til (6% framgang). Hva med South Carolina? Der leder Clinton i skrivende stund 57,4%-33,3%, dvs. med 24,1%. På målingene tatt opp etter New Hampshire leder Clinton 18-29%. 


Ser vi på målingene for South Carolina siden New Hampshire, later det til at Sanders hadde et sterkere momentum umiddelbart enn per nå. Per 9. februar leder Clinton 62,5-32,5%, dvs. med 30%. Etter denne målestokken har Sanders per idag gått fram 0,8%, mens Clinton har gått tilbake 5,1% og hennes ledelse dermed har krympet med 5,9% (30,0% > 24,1%). Her og nå er Sanders momentum i South Carolina svakere enn jeg tippet. Men på det meste (16.-17. februar) var Sanders oppslutning oppe i 36,8% og Clintons ledelse nede i 21,2% (en endring på ca. 9% i Sanders favør). Se ellers egen post om Nevada, som stemmer i dag - der har Sanders gått voldsomt fram i det siste.

republikansk side leder per idag Trump over Cruz med 34,2% vs. 24,6%, med Rubio på tredjeplass med 16,0 %, og Kasich oppe på en fjerdeplass med 8,6%. Mens Rubio for bare noen dager siden hadde ca. 20% i snitt og var likt med Cruz, har han gått tydelig tilbake ettersom Kasich har sprunget fram, etter New Hampshire (dette viser hvordan de kjemper om de samme, moderate velgerne).Trump gikk tydelig tilbake etter nederlaget i Iowa, men har nådd gamle høyder igjen etter den overbevisende seieren i New Hampshire. Carsons kampanje har fortsatt framtoningen til et synkende skip. Etter at Christie trakk seg har ikke bare Kasich men også Jeb Bush gått fram, men bare et drøyt prosentpoeng, og han befinner seg nå på en sisteplass av de gjenværende seks kandidatene.


Jeg har skrevet en egen post om hvordan jeg traff på valgresultatet i New Hampshire. Når det gjelder momentum på republikansk side, skrev jeg: "Det er usikkert om dette vil gi momentum av betydning til noen, utover et kortvarig oppsving for Kasich." Det er forsåvidt for tidlig å si hvor lenge Kasichs momentum holder - det kan også avhenge av hvordan Bush gjør det i South Carolina, og om han eventuelt trekker seg. Isåfall ville Kasich stå igjen som en av to moderate kandidater, ved siden av Rubio. Siden 9. februar har Kasich gått fram med 4,6% (4,0% > 8,6%). Det er innenfor rammene av det jeg forventet. Jeg tviler fortsatt på at han har noen som helst sjanse på å få nominasjonen.

Se også tidligere poster om nominasjonskampen.

søndag 14. februar 2016

Kampen om å bli USAs neste president: Hvordan jeg traff - New Hampshire

Her kommer fasiten for New Hampshire. Først demokratene:

Mitt tips: Sanders vinner med 15-20% margin, og dette fører til klar fremgang for Sanders på målingene for South Carolina (10-15%) og nasjonalt (minst 5%).

Fasit sålangt (see CNN): Sanders vant med 60% av stemmene, mot Clintons 38% - en margin på 22%. Sanders vant dermed med noe større margin enn jeg tippet, men i samme størrelsesorden. Utslag på meningsmålingene nasjonalt og South Carolina er det foreløpig for tidlig å si noe om (men se under, om Nevada).

Så republikanerne:

Mitt tips: Trump vinner med ca. 25% oppslutning, foran Kasich på ca. 15%, Rubio og Cruz på 12-15% og Bush på 10-12%. Det er usikkert om dette vil gi momentum av betydning til noen, utover et kortvarig oppsving for Kasich. Større betydning kan det få at Christie og Carson trekker seg (og at Carson signaliserer støtte til Trump - Christie muligens til Bush?).

Valgresultat (CNN):
1. Trump 35%
2. Kasich 16%
3. Cruz 12%
4. Bush 11%
5. Rubio 11%
6. Christie 7%
7. Fiorina 4%
8. Carson 2%

Jeg tippet Trump som vinner, men han fikk 10% større oppslutning enn jeg tippet (og motbeviste dermed at han ikke er i stand til å oversette gode meningsmålinger i gode valgresultat). Kasich kom som jeg ventet på andreplass, der traff jeg godt (1% bom). Cruz fikk 12% og dermed innenfor 12-15% som jeg tippet, Rubio kom like under med 11%. Bush traff jeg på, hans 11% er innenfor 10-12% som jeg tippet.

Jeg hadde også rett i at Christie ville trekke seg (men han har ikke gitt sin støtte til Bush eller noen andre). Carson derimot har ikke trukket seg (ennå) - men det har Fiorina. 

De få meningsmålingene gjennomført etter New Hampshire sålangt viser fremgang for Kasich (som jeg spådde) og dels Bush i South Carolina. Kasich får 9% (opp fra et par prosent) på to ferske målinger, Bush 11-13% (opp fra ca. 10%). Men Trump scorer stabilt 35-36% og Cruz 16-20%, foran Rubio på 13-15%. Carson er i fritt fall, han var oppe i 23% på det høyeste i fjor høst, og har nå etter New Hampshire falt fra 9% til 6% i snitt, med kun 5% på de ferskeste målingene. 

På demokratisk side har det ikke kommet noen ny måling fra South Carolina. Men en måling for Nevada viser dødt løp mellom Clinton og Sanders (45-45%), mens Clinton på den forrige målingen, før jul, ledet soleklart (50-27%).

Se også:

søndag 7. februar 2016

Kampen om å bli USAs neste president: Momentum for Rubio; mine tips om NH

For et drøyt halvår siden skrev jeg dette i min tredje post om årets amerikanske nominasjonskamp (om "Pengene, og noen forutsigelser"):
Som New York Times sin oversikt over nominasjonsvalg i 2008 og 2012 viser, er det et mønster: De som vinner en av de tidligste statene er med videre i nominasjonskampen, de øvrige kandidatene faller i praksis bort.
[...]
De tre-fire første statene er altså normalt avgjørende for hvilke kandidater som blir med i fortsettelsen. Som påpekt i artikkelen "It Will Be Over Sooner Than You Think" (RealClearPolitics) er det sannsynlig at feltet av reelle republikanske presidentkandidater snevres inn til maksimalt tre kandidater etter nominasjonsvalgene i Iowa, New Hampshire og South Carolina.
Så langt, så greit. Videre skrev jeg:
Mye kan forandre seg det neste halve året, men i skrivende stund ligger det an til seier for Scott Walker i Iowa, seier for Donald Trump i New Hampshire, og seier for Jeb Bush i South Carolina (PS: i sistnevnte stat er nyeste måling fra juni).
Valget Iowa fant sted 1. februar, med en knapp seier til Cruz på republikansk side, foran Trump og Rubio, mens Clinton på demokratisk side slo Sanders med noen få promille (avrundet til 50-50%). Scott Walker, som ledet på målinger for Iowa sist sommer, trakk seg i høst. Trump leder fortsatt på målinger for New Hampshire, men i South Carolina har Bush for lengst mistet ledelsen til samme mann.

Mine tips fra sist uke bommet litt, men ikke så mye. Jeg toppet seier til Sanders med en margin på 1-2%. I realiteten tapte han altså med noen promille. Videre tippet jeg på seier til Trump med 1-3% margin - han tapte med rundt 3% margin til seierherren Cruz. Mest positivt overrasket imidlertid Rubio med sine 23%, et prosent bak Trump. Hva har så blitt utslaget på meningsmålingene nasjonalt og for New Hampshire?Blant demokratene er det uklart hvilken effekt resultatet i Iowa har hatt. Det er lite utslag på de nasjonale målingene, hvis man ser på snittet (se over). Men målingene spriker, og på den aller ferskeste, fra Quinnipiac University, hvor Clinton i desember ledet med 30%, leder Clinton nå kun med 2% (44% vs. 42%). Dette er såvidt jeg vet den første målingen som har vist tilnærmet dødt løp mellom Clinton og Sanders på nasjonalt plan. På øvrige målinger leder imidlertid Clinton med 12-21%.


Også målingene for New Hampshire er i snitt nokså stabile, med solid ledelse til Sanders. Det viktigste som har skjedd her er at den tredje kandidaten, O´Malley, har trukket seg etter at han i Iowa kun fikk noen få promille av valgmøtenes stemmer. I skrivende stund leder Sanders 56-39% (17%).

Mitt tips: Sanders vinner med 15-20% margin, og dette fører til klar fremgang for Sanders på målingene for South Carolina (10-15%) og nasjonalt (minst 5%).


Blant republikanerne er det Rubio som har fått momentum på de nasjonale målingene etter det sterke resultatet i Iowa (opp 3-4%), mens Trump har vist en noe fallende tendens (ned 2-3%), og Cruz ligger stabilt. Dersom dette holder seg, blir det nå et løp med tre reelle kandidater. De ferskeste nasjonale målingene har stort sprik, med 4-22% ledelse til Trump. Her er det verdt å merke seg at de to målingene foretatt etter Iowa begge viser ca. 20% oppslutning for både Cruz og Rubio. På den mest oppsiktsvekkende målingen, fra Public Policy Polling, er det nesten dødt løp mellom de tre, med 25% til Trump og 21% til hver av de to andre. Bildet som avtegner seg er at Rubio skal videre opp 6-8 % på det nasjonale snittet, mens Trump ligger an til å falle 5-6% til.


På grunn av det nært forestående primærvalget, om kun tre dager, fanger målingene for New Hampshire (se over) bedre opp Rubios momentum. På snittet, som nå utelukkende dekker målinger tatt opp etter Iowa, har han gått opp fra 9,8% og femteplass til 16,4% (sprik: 12-19%, med noe avtagende tendens de siste dagene) og en klar andreplass (+6,6%). Cruz har bare beveget seg noen promille (sprik: 7-15%), og ligger i skrivende stund helt likt med Kasich med 12,0% (sprik: 9-17%). Både Bush og Christie, som håper på et gjennombrudd i delstaten, har falt en prosent eller to. Rand Paul og Rick Santorum har begge trukket seg etter Iowa. Trump leder med 10-21% på de ulike målingene, men slet i Iowa noe med å veksle støtten inn i stemmer, tross rekorddeltakelse.

Mitt tips: Trump vinner med ca. 25% oppslutning, foran Kasich på ca. 15%, Rubio og Cruz på 12-15% og Bush på 10-12%. Det er usikkert om dette vil gi momentum av betydning til noen, utover et kortvarig oppsving for Kasich. Større betydning kan det få at Christie og Carson trekker seg (og at Carson signaliserer støtte til Trump - Christie muligens til Bush?).

Se også: