torsdag 1. juli 2010

Støtte til NMF!

Norges Miljøvernforbund (NMF), ledet av Kurt Oddekalv, er i hardt vær etter at de en stund nå har ført kampanje mot oppdrettsnæringen. Det er jeg glad for at noen gjør.
/
Jeg har ikke fulgt godt nok med til å kunne ta stilling til alle detaljer, men det står klart for meg at i all hovedsak har NMF rett i sine påstander. Norsk oppdrettsnæring konsumerer mer villfisk enn Norge selger av viltfanget fisk, og representerer dårlig ressursforvaltning. I tillegg til dette kommer at livskvaliteten til de flere hundre millioner fiskene er tvilsom, med korte livsløp og trange kår - noe NMF vel ikke har vektlagt. Oppdrett av fisk i stor skala er grunnleggende en dårlig idé.
/
Hendelsene rundt NMF - hvor næringen nå har gått i strupen på miljøorganisasjonens sponsorer, i et forsøk på å kvele kritikken - er symptomatisk for hvordan vi forholder oss til miljøvern i dette landet: Det er ikke grenser for hvor miljøbevisste vi er, så lenge det ikke rammer næringsgrunnlaget vårt. Så fort norske næringsinteresser er involvert blir all miljøkritikk avfeid som irrelevant og usaklig.
/
Les mer om NMFs kampanje mot norsk oppdrettsnæring her.
/
Nylige nyhetssaker:
Utsett næring (leder, BT)
- Oddekalv har ikke lykkes (P4 - med kommentar fra Utopisk Realisme)
/
HER kan du se "live laks" (villaks) på VG (Suldalslågen).