tirsdag 12. juni 2012

Forskningsseminar: Dyr, menneske og mat - dyreetikk i landbruket


Minding Animals Norges forskningsseminar 2012:
Dyr, menneske og mat: Dyreetikk i landbruket
Oslo, lørdag 22. september 2012 ca. kl. 10-16

Tema for årets forskningsseminar er det etiske forholdet mellom mennesker (enten det er bønder eller forbrukere) og husdyr i matproduksjon. Vi åpner bl.a. for case studies om forskjellige slags husdyrhold. 

Forskningsseminaret vil særlig ta for seg:
·         Utviklinga i norsk dyrehold gjennom historien fram til i dag
·         Utsiktene for fremtidig dyrehold i Norge
·         Ansvarsforholdet mellom primærprodusenter, forbrukere og myndigheter

Er du interessert i å presentere under forskningsseminaret, send et abstract på maksimalt 200 ord til post@mindinganimals.no innen 31. august. Svar sendes fortløpende. Påmelding foretas via epost til samme adresse. Nøyaktig tidsramme, sted og program kunngjøres senere.

Forskningsseminaret arrangeres i forbindelse med Dyreetikkonferansen 2012, som har temaet «Dyret bak maten og mennesket bak forbrukeren» (fredag 21. september 2012, Litteraturhuset – sal: Wergeland). Arrangører: Rådet for dyreetikk, Senter for utvikling og miljø (UiO) og Minding Animals Norge.

Nordisk nettverking i Utrecht


Minding Animals Norway invites to Nordic Networking Session in Utrecht


Minding Animals Norway
Nordic Neighbours HAS session at the Minding Animals International  Conference in Utrecht 

Minding Animals Norway invites all of our Nordic neighbours with an interest in Human-Animal Studies to join us for an informal networking session. We would like to meet our neighbours – it’s good to know each other and learn what we are all doing! Please be welcome to join us at 13.00 – 14.00 Thursday 5th of July in room Ruppert 121 at the conference venue.

Velkommen!