fredag 27. juli 2012

Minding Animals Norge: Nettside, konferanse, forskningsseminar

Den norske organisasjonen for studier av forholdet mellom mennesker og dyr, Minding Animals Norge, har fått på plass en hjemmeside, som bl.a. byr på en nordisk portal innen Human-Animal Studies. Organisasjonen, som bl.a. sikter mot å bygge bro mellom forskere og aktivister, inviterer 21. september (sammen med SUM og Rådet for dyreetikk) til Dyreetikkonferansen 2012, og dagen etter til forskningsseminaret "Dyr, menneske og mat: Dyreetikk i landbruket". 

Undertegnede er leder av Minding Animals Norge.Arnei100.no: Arne Næss i 100

Nettsiden til foreningen Arne i 100, som markerer 100-årsjubileet for fødselen til filosof Arne Næss (1912-2009), har blitt ny. På siden kan du bl.a. lese noen artikler og anekdoter, og skrive i gratulasjonsprotokollen (noe som innebærer tilslutning til den dypøkologiske plattform - forbehold er tillatt). Jeg er webmaster for arnei100.no (men det var Alexander Viken som ga den et tidsriktig design), og styremedlem i foreningen Arne i 100.


onsdag 25. juli 2012

Synes amerikanere landet utvikler seg i riktig retning?

Dette spørsmålet har i lang tid blitt gjenstand for meningsmålinger, og regnes som en indikator som signaliserer hvor stor sjanse en presidentkandidat har for å bli valgt (eller gjenvalgt). I en nylig artikkel går Gallup gjennom tallene i Obamas tid, og lenger tilbake.

Siden Obama tok over som president har andelen som sier seg fornøyd med landets utvikling variert mellom 11 og 36 %. Toppen kom et halvt års tid etter innsettelsen. Disse lave tallene anses som et stort problem for ham med hensyn til gjenvalg.
Fordelt på demokrater, republikanere og uavhengige viser målingene at andelen demokrater med positivt syn på USAs utvikling har variert mellom 9 % (da Obama tok over for Bush) og 59 % (et halvt års tid etter innsettelsen), mens andelen republikanere med slikt syn har variert mellom 3 (!) og 19 % (da Obama tok over for Bush). Uavhengige ligger et sted imellom.
Går vi lengre tilbake, ser vi at dagens lave optimisme er uvanlig, men ikke unik. Også rundt 1979 (rundt oljekrisene) og 1993 (etter murens fall) så få amerikanere positivt på utviklingen. Langt større tiltro til utviklingstrekkene var det bl.a. ca. 1999-2003, som inkluderer Bushs første tid som president - også noe etter 11. september. Som vi alle vet hadde synet på utviklingen blitt beksvart innen hans andre periode var ute. Obama har uansett ikke på noen måte klart å leve opp til de voldsomme forventningene han skapte under sin første og suksessrike valgkampanje.

Romfolk.no


Nettstedet Romfolk.no har blitt etablert av den ortodokse kirkes menighet med base på Nodeland i Vest-Agder, Hl. Herman av Alaskas kyrkjelyd. Nettstedet driver arbeidsformidling (via epost), og byr ellers på en oversikt over mediesaker, fordommer og romkultur. Anbefales!