mandag 21. oktober 2013

torsdag 17. oktober 2013

Hjemmeside for forskningsprosjektet "Dyr i landskap i endring"

Både norskspråklig og engelskspråklig hjemmeside for det norsk-estiske forskningsprosjektet "Animals in changing environments: Cultural mediation and semiotic analysis" har nå blitt lansert. Prosjektet har på norsk fått tittelen "Dyr i landskap i endring".


Se også undersidene inkludert:

søndag 13. oktober 2013

Serviceklage til NAV (pappaperm)

Dette er en "serviceklage fra privatperson" (følg lenken om du ønsker å levere en tilsvarende klage) levert til NAV Serviceenhet Oslo idag (for detaljer, se diverse innlegg i min engelskspråklige blogg Utopian Realism).

1. Urimelig lang saksbehandlingstid: Jeg søkte ca. 1 desember 2012 om foreldrepermisjon fra og med 1. januar 2013, men fikk først svar med vedtak ca. 3 måneder inn i 2013.
2. Ikke fått svar på henvendelse: Jeg har purret på svar og handling i mange omganger. Siste runde: Jeg ringte i begynnelsen av september for å forhøre meg om statusen for forsinkede foreldrepenger (se pkt. 4). Jeg ble da lovet at en saksbehandler skulle ringe meg innen 2 virkedager for å gi meg nærmere informasjon. Jeg ble aldri kontaktet.
3. Mangelfull veiledning/informasjon: Da jeg purret på den uteblivende kontakten (oppringning som lovet) etter min siste telefon til NAV (se pkt. 2), per epost, stilte jeg to spørsmål: Hva er status for mine forsinkede foreldrepenger - og hvordan kan jeg klage på NAVs service. Da svaret kom, per telefon, fikk jeg svar på det første, men ikke ett ord ble sagt om det andre.
4. Misfornøyd med oppfølging: Dette gjelder forsinket utbetaling av foreldrepenger. Jeg hadde gradert foreldrepermisjon (80%) 1. januar til 24. juni 2013, og skal igjen i gradert permisjon (rest) 1. januar til 13. mars 2014 (75%). I løpet av de knappe 6 månedene jeg har vært i foreldrepermisjon sålangt har foreldrepermpengene kun blitt utbetalt på tiden i april og for første halvpart av mai. De øvrige 4 1/2 månedene har utbetalingene vært 3-5 måneder forsinket. Det er helt uakseptabelt, i og med at det kunne ha ledet til alvorlige personlige økonomiske problemer (for en småbarnsfamilie...) hadde jeg ikke hatt oppsparte midler å leve på i mellomtiden.