torsdag 25. juli 2013

Minding Animals: Årsmøte i Oslo 23. august

[Sakset fra nyhetsbrevet til Minding Animals Norge]

Innkalling til årsmøte (Oslo 23. august 2013)
Styret i Minding Animals Norge (MAN) kaller med dette inn til årsmøte i Oslo (Domus Nova – St. Olavs plass 5, 7. etasje, seminarrom 770) fredag 23. august kl. 18.

Utdrag fra vedtektene:

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
[...]
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning må tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
Dette innebærer at forslag bør være styret i hende senest 9. august (merk at forslag utenom vedtektsendringer også kan reises ved åpningen av selve årsmøtet), og at fullstendig saksliste (inkludert nøyaktig angivelse av forslag om vedtektsendringer) skal gjøres tilgjengelig for medlemmene i MAN senest 16. august.

Foreløpig saksliste følger av dette utdraget fra vedtektene våre:

§ 12 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle Minding Animals Norges årsmelding.
2. Behandle årsregnskap.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Vedta arbeidsplan for det neste året.
5. Fastsette kontingent.
6. Vedta budsjett.
7. Velge styremedlemmer […]
Som stemmeberettigede på årsmøtet anses alle som har betalt for medlemskap i inneværende periode. Det gjelder i skrivende stund 33 personer. Det blir anledning til å betale kontingent både i forkant (til MANs bankkonto) og under møtet (kontant).

 

Ingen kommentarer: