tirsdag 12. juni 2012

Forskningsseminar: Dyr, menneske og mat - dyreetikk i landbruket


Minding Animals Norges forskningsseminar 2012:
Dyr, menneske og mat: Dyreetikk i landbruket
Oslo, lørdag 22. september 2012 ca. kl. 10-16

Tema for årets forskningsseminar er det etiske forholdet mellom mennesker (enten det er bønder eller forbrukere) og husdyr i matproduksjon. Vi åpner bl.a. for case studies om forskjellige slags husdyrhold. 

Forskningsseminaret vil særlig ta for seg:
·         Utviklinga i norsk dyrehold gjennom historien fram til i dag
·         Utsiktene for fremtidig dyrehold i Norge
·         Ansvarsforholdet mellom primærprodusenter, forbrukere og myndigheter

Er du interessert i å presentere under forskningsseminaret, send et abstract på maksimalt 200 ord til post@mindinganimals.no innen 31. august. Svar sendes fortløpende. Påmelding foretas via epost til samme adresse. Nøyaktig tidsramme, sted og program kunngjøres senere.

Forskningsseminaret arrangeres i forbindelse med Dyreetikkonferansen 2012, som har temaet «Dyret bak maten og mennesket bak forbrukeren» (fredag 21. september 2012, Litteraturhuset – sal: Wergeland). Arrangører: Rådet for dyreetikk, Senter for utvikling og miljø (UiO) og Minding Animals Norge.

Ingen kommentarer: