lørdag 8. desember 2012

Hva konkret innebærer Kyoto 2?

EU, Norge, Sveits og Australlia - Kyoto2 har altså omtrent samme rekkevidde internasjonalt som EØS-avtalen.

Upresist fra regjeringen (MD): "USA, India, Kina og mange andre land skal også kutte i sine utslepp fram til 2020, men utanfor ein juridisk bindande avtale." For India og Kina sin del må dette være i forhold til forventet utslippsvekst, ikke i absolutte tall.

Det at avtalen ifølge Solhjell ikke innebærer skjerpede utslippskutt, det må vel innebære at EU samt de tre andre landene simpelthen har skrevet inn sine nåværende nasjonale målsetninger for 2020?

Jeg har ennå ikke funnet endelig avtaletekst på nett. Tips, noen?

Ingen kommentarer: