søndag 23. februar 2014

Saken om valgt/tilsatt rektor ved UiS: Eksempel på manglende åpenhet

Følgende tekst er mitt innlegg i en pågående diskusjon på UiS sine nettsider med utgangspunkt i et styreseminar hvor tema var en alternativ styreform med ansatt i stedet for valgt rektor. Diskusjonen ble startet av fast styremedlem Bjørn Kvalsvik Nicolaysen.
Eksempel på manglende åpenhet
 
Universitetsdirektør John Møst skriver: "Styreseminaret var for styret, og interne drøftinger av dette slaget vert ikkje rapportert ut. Det har vore vanleg praksis i mange år."
 
Som 2. varamedlem i UiS-styret, for midlertidig ansatte, vil jeg fremheve at jeg mener direktøren burde innta en mer liberal holdning når det gjelder deling av informasjon - og en mer restriktiv linje ift. hvor ofte dokumenter unntas offentlighet.
 
Grunnlagsdokumentet for styreseminaret er verken offentliggjort (på nett, som saksforberedelser til styremøter) eller unntatt offentlighet, og kommer slik sett i en gråsone. Ansatte og studenter bør uansett ha rett til kjennskap til hva styret arbeider med når det dreier seg om såpass viktige strategiske diskusjoner.
 
21.02.2014
Morten Tønnessen

Ingen kommentarer: