fredag 4. juli 2008

Moratorium mot oljeleting: De grønne for - ministeren mot

Miljøpartiet de grønne bekrefter igjen at de støtter Utopisk Realisme's forslag om 20 års moratorium mot oljeleting i norske farvann. I en pressemelding datert 20. juli i anledning de første signalene fra den nyutnevnte olje- og energiministeren, Terje Riis-Johansen, skriver de bl.a.:

– Miljøpartiet De Grønne støtter Morten Tønnesens forslag om 20 års fredning av norske farvann for all oljeleting. De neste 20 årene bør vi i stedet bruke til å oppgradere landet til fremtidens fornybare energikilder, avslutter Marcussen.

Riis-Johansen uttalte i en pressemelding i forbindelse med utlysningen at han er opptatt av å utvikle velferdssamfunnet ved å opprettholde mulighetene for nye funn, aktivitet og verdiskapning på norsk sokkel.

Ingen kommentarer: