mandag 9. mars 2009

Favelakids

Den dokumentariske boka Falkene i favelaen - Guttene i narkotrafikken (brasiliansk original: Falcão - Meninos do Trafico), som utgis på Livro Forlag til høsten, er ferdig oversatt av meg og kona, og et 'Oversetternes forord' er skrevet.

Fra forordet til forfatterne MV Bill og Celso Athayde (se ellers Livros omtale):
Vi ønsker ikke med denne boken å presentere løsninger på problemet med ungdomskriminalitet, promotere bestemte meninger, eller levere en grundig analyse basert på teorier for å forklare årsakene til denne tragedien. Vi ønsker rett og slett å fortelle om vanskelighetene som er en del av dagliglivet til beboerne i favelaene.

Denne boken er dedikert til alle familiene som har mistet barnet sitt i denne vanvittige krigen og kampen for å overleve. Denne boken er dedikert til mødrene til alle ”falkene” (utkikkere/vaktposter) som arbeider for narkotikagjengene – kvinner som aldri ønsket å akseptere at barna deres ble kriminelle, men som samtidig aldri har trodd på at lovene i Brasil er laget for å ivareta deres basisrettigheter, som å skaffe mat til familien deres eller utdanning til barna deres. En setning som vi stadig hørte, og som vi, dessverre, må slutte oss til, var: ”Å drepe barnet mitt i lovens navn er lett, det som er vanskelig er å lage en lov som gjør at jeg kan ivareta og fø opp barnet mitt.”

Ingen kommentarer: