mandag 28. juni 2010

Norges klimapanel

Her er de norske medlemmene av FNs klimapanel frem til 2014 (hentet fra KLIF):

Delrapport 1: Det klimavitenskapelige grunnlaget:
■ Gunnar Myhre, CICERO, Coordinating Lead Author
■ Jan Fuglestvedt, CICERO, Lead Author
■ Eystein Jansen, Universitetet i Bergen, Lead Author
■ Cecilie Mauritzen, Meteorologisk institutt, Lead Author
■ Jan-Gunnar Winther, Norsk polarinstitutt, Lead Author
■ Christoph Heinze, Universitetet i Bergen, Review Editor

Delrapport 2: Virkninger av klimaendringene, tilpasning og sårbarhet
■ Siri Eriksen, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Lead Author
■ Grete Hovelsrud, CICERO, Lead Author
■ Karen O'Brien, Universitetet i Oslo, Lead Author
■ Asuncion Lera St.Clair, Universitetet i Bergen, Lead Author
■ Svein Sundby, Havforskningsinstituttet, Lead Author
■ Kenneth Drinkwater, Havforskningsinstituttet, Review Editor
■ Ståle Navrud, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Review Editor

Delrapport 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp
■ Anne Grete Bruvoll, Statistisk sentralbyrå, Lead Author
■ Edgar Hertwich, NTNU, Lead Author
■ Frank Sperling, WWF, Lead Author
■ Daniel Mueller, NTNU, Lead Author
■ Snorre Kverndokk, Frischsenteret, Review Editor

Antall norske medlemmer har gått opp fra 7 i sist runde til 18 nå, av ialt rundt 830 forskere.

Ingen kommentarer: