fredag 27. juli 2012

Minding Animals Norge: Nettside, konferanse, forskningsseminar

Den norske organisasjonen for studier av forholdet mellom mennesker og dyr, Minding Animals Norge, har fått på plass en hjemmeside, som bl.a. byr på en nordisk portal innen Human-Animal Studies. Organisasjonen, som bl.a. sikter mot å bygge bro mellom forskere og aktivister, inviterer 21. september (sammen med SUM og Rådet for dyreetikk) til Dyreetikkonferansen 2012, og dagen etter til forskningsseminaret "Dyr, menneske og mat: Dyreetikk i landbruket". 

Undertegnede er leder av Minding Animals Norge.Ingen kommentarer: