søndag 16. september 2012

Program for forskningsseminaret "Dyr, menneske og mat"

[Se også på nettsiden til Minding Animals Norge]


Program

Dyr, menneske og mat – Dyreetikk i landbruket
Minding Animals Norges forskningsseminar 2012

Tid: Lørdag 22. september kl. 10-16
Sted: Domus Nova, Oslo (St. Olavs plass 5), seminarrom 770 (7. etasje)

*******

1000-1015              Velkomst

1015-1045              Kristin Armstrong Oma (Universitetet i Oslo)
Dyr som mat og/eller medlemmer av hushaldet i forhistoria

1045-1115              Simen Mørstad Johansen (Universitetet i Tromsø)
Dyreetikk og det moderne samfunn

1115-1145              Morten Tønnessen (Universitetet i Stavanger)
Den globale arten sett i lys av Umwelt-etikken

1145-1215              Rune Ellefsen (Universitetet i Oslo)
Pelsdyrnæringen i legitimitetsproblemer – Hva med andre husdyrnæringer?

1215-1345              Lunsj (for egen regning, ute)

1345-1415              Kristian Ellingsen, Cecilie Mejdell, Kristine Grimsrud, Hanne Marie Nielsen, Pirjo Honkanen, Ståle Navrud, Ingrid Olesen (Nofima, Veterinærinstituttet, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Sveriges Landbruksuniversitet og København Universitet)
Dyrevelferd som avlsmål – Vil noen betale ekstra for en glad laks?

1415-1445              Johan Schulze (Veterinærinstituttet, Trondheim)
Tillit bra, kontroll bedre

1445-1515              Anne Viken (veterinær, blogger, debattant)
[Uten tittel]

1515-1600              Åpen diskusjon

Ingen kommentarer: