torsdag 25. juli 2013

CFP: Minding Animals Norge sitt tredje forskningsseminar (Oslo 23. august)

[Sakset fra nyhetsbrevet til Minding Animals Norge]

MANs tredje forskningsseminar (Oslo 23. august 2013)
Det tredje årlige forskningsseminaret til Minding Animals Norge vil bli arrangert i Oslo (Domus Nova – St. Olavs plass 5, 7. etasje, seminarrom 770) fredag 23. august på dagtid (tidsramme gjøres kjent for påmeldte når arrangementet nærmer seg).

Forskningsseminaret vil ha samme tema som årets Dyreetikkonferanse (gratis påmelding her):

Dyrs natur under press
Hvordan vi former dyr i vårt bilde
I dyrevelferdsloven heter det at dyrs velferd skal vurderes ut fra «artstypiske og individuelle behov». Det står også at vi plikter å gi dyrene muligheten til å utøve «naturlig atferd». Ofte øves det vold mot disse bestemmelsene. I landbruket, i naturforvaltningen, i hjemmene våre – og i mange andre sammenhenger – skjer det ofte at dyr ikke får leve ut naturlig atferd. Det er fordi vi mennesker begrenser, hemmer, avler bort, overser, nedprioriterer, eller rett og slett frarøver dyr denne muligheten.
Mink og rødrev holdes i nettingbur med små muligheter til å bevege seg; store rovdyr utsettes for frihetsberøvelse i form av radiomerking, overvåking, bedøvelse, prøvetaking og jakt; sosiale kjæledyr tilpasset et liv i flokk tilbringer dagene alene og i ro; naturlig nysgjerrige griser oppbevares i et miljø nærmest ribbet for stimuli.
I årets utgave av Dyreetikkonferansen setter vi søkelys på alt vi mennesker gjør for å tilpasse dyr til våre formål og behov. Hvor langt kan vi etisk sett gå i å tilpasse et dyr til våre formål? Er det etisk akseptabelt å avle opp ville dyr til et liv i fangenskap? Er et vilt dyr som radiomerkes og overvåkes døgnet rundt fortsatt «vilt»? Hvordan kan vi i praksis anerkjenne at husdyr også har naturlige behov? Spørsmålet vi stiller oss på denne konferansen er altså hvor langt vi mennesker etisk sett kan gå i å manipulere dyrs atferd. Eller enklere: Hvor vilt bør et dyr få være?
 Dersom du ønsker å holde en presentasjon under forskningsseminaret, send et sammendrag (abstract) på maksimalt 300 ord til post@mindinganimals.no innen 15. august. Påmelding – åpent for alle interesserte – foregår ved å skrive til samme epostadresse.

 

Ingen kommentarer: