lørdag 9. april 2016

"Ja til etisk oljefond" - endringsforslag om å styrke Etikkrådet

Her er en av de seks resolusjonene som tas opp til realitetsbehandling på De Grønnes landsmøte, som pågår i Oslo denne helgen, "Ja til etisk oljefond". Den ble foreslått av Grønn Ungdom. I forslaget ligger det blant annet at Etikkrådet skal få vedtaksmyndighet, dvs. få myndighet til å trekke selskaper ut av Oljefondet.

Jeg har kommet med et endringsforslag til dette punktet: "At Etikkrådet får dobbelt så mange ansatte og økte økonomiske ressurser." Mitt alternative forslag lyder: "At Etikkrådet får 30 nye ansatte i tillegg til dagens 7, og at rådsmedlemmene frikjøpes på fulltid." 

Bakgrunnen er at Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter mesteparten av oljefondet, idag har over 500 ansatte, mens Etikkrådet har 7 ansatte i sekretariatet, og 5 rådsmedlemmer som gjør det de gjør ved siden av full jobb.

Ingen kommentarer: