onsdag 27. april 2011

Dagens tabell: Kinas andel av verdens råvareforbruk

Hentet fra TreeHugger.com. Legg merke til at Kina ifølge tabellen har 9,4 % av verdens samlede BNP målt etter rådende valutakurser, og 13,6 % målt etter faktisk kjøpekraft. Likevel forbruker Kina mer enn halvparten av verdens sementproduksjon, og mer enn en tredjedel av verdens kull, griser, egg, stål og aluminium, for å nevne noe. Det er voldsomme tall, i mange tilfeller sannsynligvis "markedsandeler" som ikke vil opprettholdes etterhvert som Kina stiger i verdikjeden og tar til å forbruke en stigende andel av høyverdiprodukter.

Ingen kommentarer: