torsdag 25. august 2016

Full spagat om økonomisk vekst og forbruk i MDGs programforslag

I utkastet til stortingsprogram fra MDG sin programkomité står kun dette om økonomisk vekst: 
Økonomisk vekst og økt privat forbruk er ikke et mål i seg selv. Vi vil derfor innføre flere mål enn BNP og ta i bruk nye styringsverktøy for å dreie samfunnsutviklingen i en grønn retning.
Altså skal mål om økonomisk vekst SUPPLERES med andre mål, ikke erstattes av andre mål - eller: MDG er nøytrale til spørsmålet om BNP-vekst som mål for samfunnsutviklingen.

Dette henger dårlig sammen med de mange målsetningene om redusert materielt forbruk i programmet. Tilsvarende problematisk er programformuleringen om at MDG: "vil ... jobbe for at produktivitetsveksten i større grad tas ut i form av fritid fremfor økt lønn og forbruk." - Altså skal vi BÅDE ha mer fritid OG mer lønn og høyere forbruk?

Programforslaget kan lett tolkes som at man går inn for økonomisk vekst kombinert med redusert materielt forbruk (akkurat slik økonomiutvalgets temarapport også var preget av). Full spagat.


Ingen kommentarer: