søndag 11. juni 2017

Gjennomslag i MDG nasjonalt - dyrevern, åpenhet m.m.

Oppsummering av gjennomslag på landsstyremøtet denne helga, med utgangspunkt i forslag jeg har fremmet:
  1. 15.000 kr til ny nasjonal dyrevernbrosjyre (fremmet sammen med Øyvind Solum, Akershus MDG), med Dyrevernpolitisk nettverk ansvarlig for innhold
  2. Tre saker jeg foreslo som politiske krav ifm. ev. regjeringsdeltakelse eller støtte til regjering blir oversendt AU (talspersoner + partisekretær) som innspill til saker som bør prioriteres i valgkampen og ev. regjeringsforhandlinger. Gjelder å avvikle pelsdyrnæringen (også foreslått av GU), innføre Karbonavgift til fordeling/klimabelønningsordning, og avvikle ordningen med midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere.
  3. Mot mitt primære ønske får forhandlingsutvalget til MDG ved ev. regjeringsforhandlinger mandat til å inngå hemmelige avtaler. Det ble imidlertid vedtatt et tillegg basert på et forslag fra meg som understreker at mest mulig åpenhet er en viktig målsetning, og at avtaler om dissens (løfter om stemmegivning i politiske saker) bør offentliggjøres.

Ingen kommentarer: