tirsdag 8. mars 2011

Om det estiske parlamentsvalget

Nedenfor følger en oversikt over de 9 nasjonale partiene i Estland, og deres valgresultat. Sett under ett går Estland mot et fireparti-system. I det utgående parlamentet satt også De Grønne og det agrare People's Union, men de faller nå ut etter å ha falt under sperregrensen på 5%. Det er et solid nederlag for det grønne partiet, hvor landets miljøbevegelse har brukt mye av sine krefter de siste årene. De grønne gikk tilbake fra 7,1% i 2007 - da de nettopp hadde blitt stiftet - til knapt halvparten, 3,8%, nå. Nederlaget er på litt sikt enda større for People's Union, som har gått fra 13 parlamentarikere og 12% oppslutning for to valg siden til fattige 2,1% oppslutning idag.

Av de fire store partiene er det over tid sosialdemokratene som har bykset kraftigst fram. De har gått fra 7% oppslutning og 6 parlamentsmedlemmer for to valg siden til 17,1% oppslutning og 19 representanter idag. Det hjelper sikkert å sitte med presidenten, en ung og populær partileder, og økonomisk krise? Framgangen for de markedsliberale Reformpartiet og IRL, som utgjør dagens regjering under Andrus Ansips lederskap, taler likevel for at den baltiske krisen på ingen måte har fått esterne til å miste troen på kapitalisme. Slik sett må sosialdemokratenes fremgang også sees i sammenheng med at Senterpartiet under Tallinn-ordfører Edgar Savisaar sliter etter skandalen hvor det gikk frem at Savisaar - som tidligere har vært i koordineringsmøter i Kreml - mottok russisk pengestøtte. Det har av mange blitt oppfattet som svært illojalt.

Det store spørsmålet på sikt, gitt den tilsynelatende politiske stabiliteten, er om det partimønsteret vi nå ser konturene av - med fire store partier og ellers ubetydelige småpartier - vil konsolidere seg over tid. Det er ennå for tidlig å si.

Estiske partier rangert etter oppslutning i prosent (kilde: Baltic news Service):
1. The Reform party 28,6% - 33 representanter (+2)
2. The Center Party 23,3% - 26 representanter (-3)
3. Pro Patria & Res Publica Union (IRL) 20,5% - 23 representanter (+4)
4. The Social Democratic Party 17,1% - 19 representanter (+9)
5. The Green Party 3,8% - 0 representanter (-6)
6. People's Union 2,1% - 0 representanter (-6)
7. The Russian Party in Estonia 0,9% - 0 representanter
8. The Christian Democrats 0,5% - 0 representanter
9. The Independence Party 0,4% - 0 representanter

Øvrige kilder:
Estonian Public Broadcasting: Reform Party wins election, coalition holds
The Economist-bloggen Eastern approaches: Estonia busts another stereotype

Ingen kommentarer: