torsdag 24. mars 2011

Twitter - demokratidebatt

Jeg minner om eksistensen til mitt alter ego SporFilosofen på Twitter.

Siste aktivitet (hot off the press):

Morten Tønnessen
@ Jo, alt dette hører med - i den formale definisjonen av demokrati (som og er substansiell!); jeg pekte på en ideal definisjon.

liberaleren
@ Så maktfordeling, grenser for staten, individets og mindretallets rettigheter ikke forutsetninger for ? ?

@liberaleren Evnen til å ta andres interesser inn over seg, med verdigheten i behold.

liberaleren

liberaleren
@ demokratiet er forskj i USA og Europa. USA har fortsatt maktfordeling. Europa har parlamentarisme (ansvarsfraksr.)

Morten Tønnessen
Hvorfor er det ingen som spør om VI er modne for demokrati? via Twitter for Android

Morten Tønnessen
Det spørres om araberne er modne for demokrati. Jeg og kona har våre tvil om nordmenn og amerikanere er modne for demokrati. via Twitter for Android

1 kommentar:

Pleym sa...

Du manglet denne:

"@SporFilosofen Nei, i moderne stat er maktbalansen borte, grensen for statens makt utvisket og personlig ansvar pulverisert #sosialdemokrati
"