lørdag 26. mars 2011

Et flertall i FNs Sikkerhetsråd er ikke det samme som et flertall i verden!

De landene som fikk FN-resolusjonen gjennom representerer kun 10,2 prosent av verdens befolkning.
Jeg skrev nettopp innlegget SV-krigen: Tre misforståtte argumenter, og det er et poeng der som jeg vil dvele litt med - dette med at et flertall i FNs Sikkerhetsråd er ensbetydende med at verdenssamfunnet stiller seg bak bombingen av Libya.

Jeg siterer:
Solhjell argumenterte også med at verdenssamfunnet står samlet. Grunnlaget skulle da være oppslutningen i FNs sikkerhetsråd - en arkaisk forsamling - hvor resolusjon 1973 gikk gjennom med 10 stemmer for og 5 stemmer mot. I Russland, som stemte blankt, er det spennende å følge den åpne uenigheten mellom Putin (som kritiserer krigen, av hensyn til Russlands integritet) og Medvedev (som støtter resolusjonen og krigen, i vestvendt allianse). Viktigere i denne sammenheng er det at også Tyskland, Brasil, Kina og India stemte blankt. De representerer noe slikt som 2,9 milliarder mennesker. I de 10 landene som stemte for (Frankrike, Storbritannia, USA, Gabon, Libanon, Nigeria, Bosnia og Hercegovina, Colombia, Portugal og Sør-Afrika) bor det under 700 millioner mennesker, samlet.

Et samlet verdenssamfunn?
La oss se nærmere på hvor mange som bor i de 15 landene i FNs Sikkerhetsråd.

Faste medlemmer:
Frankrike: 64 millioner innbyggere
Kina: 1330 millioner innbyggere
Russland: 139 millioner innbyggere
Storbritannia: 61 millioner innbyggere
USA: 310 millioner innbyggere
Valgte medlemmer:
Bosnia og Hercegovina: 5 millioner innbyggere
Brasil: 201 millioner innbyggere
Colombia: 44 millioner innbyggere
Gabon: 2 millioner innbyggere
India: 1173 millioner innbyggere
Libanon: 4 millioner innbyggere
Nigeria: 152 millioner innbyggere
Portugal: 11 millioner innbyggere
Sør-Afrika: 49 millioner innbyggere
Tyskland: 82 millioner innbyggere

Av disse stemte land med 702 millioner innbyggere for, og land med 2925 millioner innbyggere blankt. Per idag er verdens samlede folketall 6,9 milliarder. De landene som fikk FN-resolusjonen gjennom representerer med andre ord 10,2 prosent av verdens befolkning. Utsendingene til 42,4 prosent av verdens befolkning stemte blankt. 47,4 % av verdens befolkning er dessuten ikke representert i Sikkerhetsrådet.

Ingen kommentarer: