torsdag 17. oktober 2013

Hjemmeside for forskningsprosjektet "Dyr i landskap i endring"

Både norskspråklig og engelskspråklig hjemmeside for det norsk-estiske forskningsprosjektet "Animals in changing environments: Cultural mediation and semiotic analysis" har nå blitt lansert. Prosjektet har på norsk fått tittelen "Dyr i landskap i endring".


Se også undersidene inkludert:

Ingen kommentarer: