fredag 25. juli 2014

Nyhetsbrev fra Minding Animals

Nr. 5 av nyhetsbrevet til Minding Animals Norge har nylig blitt sendt til alle betalende medlemmer. Nyhetsbrevet utkommer omtrent to ganger per halvår. Medlemskap koster 200 kr. på årsbasis, 500 kr. for livstidsmedlemskap.
INNHOLD:
- Nytt i Minding Animals-bloggen
- Hopp og sprell: Rapport fra sommerfest og hopp-i-havet-utfordring
- MAN nevnt på bokomslag: The Semiotics of Animal Representations
- Program for Dyreetikkonferansen 2014: Fiskelykke (Trondheim 20/8)
- Call for papers: Forskerseminaret «Dyrene og døden» (Oslo 5/9)
- Innkalling til årsmøte (Oslo 5/9)
- Om den tredje internasjonale Minding Animals-konferansen (januar 2015)
- Call for papers: Trace, nytt finsk tidsskrift med norsk deltakelse
- Organisatorisk hjørne

Ingen kommentarer: