mandag 2. februar 2015

Konferansen "Animals in the Anthropocene": Fem keynotes, sju temasesjoner

Nettsiden for den internasjonale konferansen "Animals in the Anthropocene" er bygd ut, bl.a. med et andre Call For Papers. Der finner du bl.a. foreløpige titler på foredragene til de fem trekkplastrene, og på nettsiden finner du også beskrivelse av syv temasesjoner. Frist for å sende inn sammendrag/abstract, for å presentere under konferansen, er 1. mars. 

Konferansen finner sted på Universitetet i Stavanger 17.-19. september.


Ingen kommentarer: