torsdag 28. mai 2015

Deltar i Verdikommisjonen-debattmøte om klimaformidling 4/6

Torsdag neste uke (4/6) skal jeg delta i Verdikommisjonen på Kåkå - Kverulantkatedralen i Stavanger. Tema for arrangementet er: "Hvordan kan folk flest forstå klimautfordringen når ingen kan lese rapporten og verken mediene eller forskerne selv tar skikkelig formidlingsansvar?" 

Jeg stiller på vegne av Universitetet i Stavanger. Elisabeth Eide (medieforsker og forfatter, red. Klima, medier og politikk) innleder.

Ingen kommentarer: