fredag 8. mai 2015

Debatt: Venstres vekst inn i himmelen

Debattinnlegg på trykk i Fædrelandsvennen idag:

***

Venstres vekst inn i himmelen

Venstres Morten Leuch Elieson har i Fædrelandsvennen 29. april et rimelig godt svar på mitt innlegg “Spørsmål til Venstre om vekst”, rent bortsett fra at han ikke svarer på spørsmålene. Jeg spurte hvor lang tidshorisont Venstre har for vekstøkonomien. Elieson svarer med å beskrive hvordan Venstre ønsker at næringslivet skal legges om de neste 15 årene. Jeg spurte hvor mange ganger rikere vi må bli før Venstre synes vi har høy nok velstand. Det går han ikke engang inn på. 

Men det finnes et alternativ til å legge fremtidsscenariene til Siv, Erna og Jonas til grunn, slik Venstre i praksis gjør når de ikke vil svare på spørsmål om flertallets tanke om evig vekst. Filosofen Arne Næss, et godt og kjært navn for mange, innså at en løsning av miljøkrisen krever en systemendring innen økonomi, teknologi og ideologi. Det innebærer ifølge Næss at målet om fortsatt økonomisk vekst må forkastes, og at teknologiske endringer ikke alene kan løse miljøproblemene. Ledestjernen til Arne Næss var slagordet “et rikt liv med enkle midler”. Og hvilket parti var det så Næss støttet, gjennom å stå på valglister? Hvilket parti var det han mente at stod nærmest de tanker han selv hadde om fremtidens grønne samfunn? Ganske riktig: Miljøpartiet De Grønne.

Skal vi snakke om bærekraft, så må vi se langt lenger fram enn til 2030. Arne Næss likte å snakke om samfunnsutviklingen på 2100-tallet. Det er ikke så langt unna som en skulle tro. Min sønn ble født i 2012, han kan komme til å leve til år 2100. Det samfunnet han skal bli gammel i, det er det jeg vil være med på å forme til et livskraftig, bærekraftig samfunn. 

La oss avslutte med litt enkel matematikk. Hvor mange ganger rikere blir vi i år 2100 med 2% årlig vekst fra nå av? Svar: Mer enn fem ganger så rike. Og med 3% årlig vekst fra nå av? Svar: Tolv ganger så rike.

Igjen: Hvor mange ganger rikere må vi bli, før Venstre synes vi er rike nok?

Morten Tønnessen
Nestleder i Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand

2 kommentarer:

Anonym sa...

Argumentativ kortslutting her dessverre. Du definerar vekst som økonomisk vekst og byggjer deg dessverre ein stråmann på det.

Vekst er mange forskjellige ting, velstand, fridom, kunnskap, vitenskap osb. Skal me slutta å løfta folk ut og opp av fattigdomen fordi det er "negativt med vekst" som du og dine meinar?

Beklagar, men dette "vekst inn i himmelen"-argumentet som Dei Grøne skyv framføre seg, fungerar ikkje i praksis.

Morten Tønnessen sa...

Jeg definerer ikke vekst som økonomisk vekst - jeg snakker om økonomisk vekst definert som BNP-vekst, det er det som er temaet. Mitt inntrykk og min påstand er at Venstre er for evig vekst i denne betydningen - og at det er farlig naivt. Hvor er stråmannen?

Og: Nei, vekst er ikke det samme som kunnskap, frihet, vitenskap. Du snakker om noe annet enn meg. Hvem er det da som sporer av?

Fattigdom: Jeg skriver i denne debatten at vekst bør forbeholdes fattige land med behov for økt velstand. Altså vil jeg løfte folk opp av fattigdom. Men det gjør vi ikke ved at vi rike blir enda rikere.