tirsdag 7. juli 2015

Helge Ole Bergesen og oppropet for omstilling på UiS

Helge Ole Bergesen, tidligere forskningsdirektør ved Universitetet i Stavanger, døde 29. juni. I nekrologen til Stavanger Aftenblad heter det:
Han var ein aktiv og skarp samfunnsdebattant, han refsa Aftenbladet for å skriva så mye om kranglane i stavangerpolitikken at sjølve politikken blei borte, og han var blant forskarane som i fjor haust skreiv under på oppropet som kravde ei omstilling på UiS, mot ein forskningsprofil som peikar framover og tar opp i seg klimaendringane.

Ingen kommentarer: