fredag 19. juni 2015

Saksframlegg i fusjonssak UiS/HSH - direktøren innstiller på nei til fusjon

Her er saksframlegget til universitetsdirektør John Møst i fusjonssaken (forhandlinger om fusjon med Høgskolen i Stord/Haugesund, HSH). Møst innstiller på at styret sier nei til fusjon. Hear, hear.


Ingen kommentarer: