onsdag 5. august 2015

TV2s valgtest for Kristiansand

Jeg har bidratt med informasjon til TV2s valgtest for Kristiansand, for Miljøpartiet De Grønne. Den består av ca. 25 spørsmål, og forteller deg hvilket parti du er mest enig med, gitt de utvalgte spørsmålene.

Ingen kommentarer: