fredag 30. oktober 2015

Politiske verv for MDG

Litt nytt om politiske verv:

* På møte i Vest-Agder fylkeskommune sin Valgnemnd ble jeg onsdag innstilt som representant for fylket i interesseforeningen Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) på vegne av MDG.
* På bystyremøtet i Kristiansand onsdag ble jeg valgt som varamedlem til både rådsforsamlingen til Cultiva (vara for SVs Melissa Jocelyn Lesamana) og eiermøtet til Agder Energi (3. vara), på vegne av MDG.
* Mandag denne uka ble jeg spurt om å sitte i valgkomiteen til Vest-Agder MDG. Det takket jeg ja til. Vi er tre medlemmer i komiteen, som nå er i gang med sitt arbeid.

PS: Følg min politiker-side på Facebook om du vil følge med på denslags.


Ingen kommentarer: