lørdag 12. desember 2015

Flere politiske verv for MDG

Siden sist oppdatering (se under) har jeg blitt valgt til følgende verv i Kristiansand, på vegne av MDG:
 - 2. vara til Valgstyret
 - 1. vara til forstanderskapet for Sparebanken Sør
 - 1. vara i representantskapet for Konsesjonskraft

Se også:

Ingen kommentarer: