lørdag 12. desember 2015

Klimaavtalen: Hvordan 1,5 gradersmålet kan bli realistisk

Så er Paris-forhandlingene i mål, med et ambisiøst mål om maks 1,5 grader temperaturstigning som resultat (skjønt uten nasjonale forpliktelser som står i stil med dette målet). Det er fullt mulig å fase ut vår bruk av fossil energi i løpet av 20 år. Det som først og fremst får det til å se urealistisk ut, er antagelsen om at verden nødvendigvis vil trenge mer og mer energi, som er nært knyttet til tvangstanken om evig økonomisk vekst for både dagens fattige og rike land. Den tanken må vi nå ta et oppgjør med, for at det skal være realisme i det nye globale klimamålet.


Ingen kommentarer: