tirsdag 3. oktober 2017

På Verdibørsen i dag - om utopisk tenkning

I dagens Verdibørsen blir jeg intervjuet om utopisk tenkning, med vekt på utopisme og realisme.


Ingen kommentarer: